Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних ...

Реферат Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних ...

Федеральне агентство з освіти Державне освітній заклад Ульяновський державний університет

Економічне заочне прискорене відділення

В 

Курсова робота В  По предмету: Бухгалтерський управлінський облік На тему: В«Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв В» В 

В 

Виконала:

Студент 3 курсу гр. БО-31

Перевірила:

До захисту допущена:

Ульяновськ, 2008

Федеральне агентство з освіти

Державне освітній заклад Ульяновський державний університет

Вищий коледж УлГУ В«ЗаволжяВ»

Економічне заочне прискорене відділення


РЕЦЕНЗІЯ


на курсову роботу за фахом 08010965

В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит В»студента УлГУ

_____________________________________________________________

(Прізвище, І.О. студента)

по темі: ____________________________________________ p> _______________________________________________________

Актуальність проекту _________________________________________

_____________________________________________________________

Позитивні боку ______________________________________

_____________________________________________________________

Недоліки __________________________________________________ p> _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Рецензент ____________________________________________________ p> (Прізвище, І.О., уч. Звання, ступінь, посада)

В«___В» __________________ 200__р. p align=center> ЗМІСТ


ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА

1.1. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості

1.2. Формування витрат допоміжних виробництв .................... 14

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І Калькулювання собівартості продукції, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА СВК В«СВІТАНОКВ» ................ 23

2.1. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості

2.2. Особливості обліку витрат і обчислення собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв ......................................................... 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................. 42

ВСТУП

В 

В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності організацій. Обчислення цього показника необхідно для визначення рентабельності виробництва й окремих видів продукції; оцінки виконання плану по даному показнику і його динаміки; здійснення внутрішньовиробничого госпрозрахунку; виявлення резервів зниження собівартості продукції; визначення цін на продукцію; обчислення національного доходу в масштабах країни; розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки, технології, організаційно-технічних заходів; обгрунтування рішення про виробництві нових видів продукції і зняття з виробництва застарілих. У вітчизняній практиці облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції складовою частиною загальної єдиної системи бухгалтерського обліку. Якщо раніше обліку витрат особливу увагу приділяли лише на великих підприємствах, те зараз в умовах ринкової економіки, внаслідок посилення конкуренції, ускладнення виробничих процесів цей напрямок обліку стає все більш актуальним для малих і середніх підприємств та організацій. Все більше значення для підприємства набуває вирішення таких завдань як: інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень; забезпечення бази для ціноутворення; контроль економічної ефективності діяльності підприємства; отримання даних про результати діяльності; розрахунок вартісної оцінки для статей балансу та інші.

Актуальність теми даної курсової роботи визначена в першу чергу об'єктивно значною роллю вивчення формування витрат допоміжних виробництв за видами їх доходів у виробництві в сучасній соціально орієнтованої ринкової економіки, перехід до якою є головним вектором розгортається в Росії радикальної реформи. Ось чому формування витрат допоміжних виробництв являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики. Собівартість продукції - один з найбільш важливих економічних показників, що характеризують витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією його продукції. Зниження собівартості продукції - джерело зростання рентабельності підприємств, національного багатства і добробуту країни. p> Основною метою написання курсової роботи є вивчення формування витрат допоміжних вир...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв о ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при поза ...