Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Економічна психологія

Реферат Економічна психологія

ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИЗМУ
Економічна психологія


ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИЗМУ

кафедра менеджменту, технології гостинності та стандартів обслуговування

Економічна психологія


Навчально-методичний посібник
Навчальний посібник дає уявлення про новому навчальному курсі В«Економічна психологіяВ», про роль В«стикуванняВ» економіки та психології у вирішенні економічних проблем.

Призначено для студентів спеціалізації В«Менеджмент організаціїВ».


Науковий консультант:

доктор педагогічних наук,

професор менеджменту Маренго А.К.

В© Інститут технології туризму, м. Пушкіно

Зміст


Введення

. Економічна психологія як наука

. Економічна поведінка

. Психологія підприємництва

. Гроші: психологічний аспект

. Рекомендована література


Без психології

всі науки мертві!

Введення

економічна психологія поведінка гроші

Економічна психологія - це психологія суб'єкта господарських відносин. Закономірності психічного відображення господарських відносин становлять предмет економічної психології. Господарюючим суб'єктом виступає одна людина, сім'я, організація, держава або нація, тобто об'єкт дослідження економічної психології може бути представлений на різних рівнях: мікро, мезо і макроекономічному. Витоки економічної психології можна знайти насамперед у працях знаменитих економістів: Адама Сміта, Альфреда Маршалла, Джона Кейнса. p align="justify"> У працях цих авторів оформилася теорія раціонального В«економічної людиниВ», мета діяльності якого полягає в отриманні вигоди, доходу. Ідея В«економічної людиниВ» тривалий час домінувала в економічній психології. Рамки цієї концепції не обмежували дослідників до тих пір, поки ними були економісти. p align="justify"> Як самостійна галузь психологічного знання економічна психологія почала формуватися на початку ХХ ст. Становлення вітчизняної економічної психології припадає на кінець 70-х - 80-ті роки (Л.І. Абалкін, П.Г.Буніч та ін.) p align="justify"> Проте інтерес вітчизняних вчених тривалий час був в основному сконцентрований на психології виробника, людському факторі у виробництві, проблемах управління. Специфіка ж економічної психології на відміну від психології, промислової психології та інших галузей психологічного знання полягає в тому, що вона вивчає виробника і споживача в єдності. p align="justify"> Структура економічної психології включає три великих розділи: ринок (психологія споживача і психологія ведення домашнього господарства);

бізнес (поведінка і психологічні особливості підприємця, укладення угод, ведення переговорів, конкуренція, комерційна таємниця тощо);

відносини В«суспільство - громадянинВ» (податки, прибутку, інфляція, безробіття та ін.)

У посібнику розглядаються психологічні детермінанти економічної поведінки, психологія підприємництва, психологія грошей.

Володіння економічної психології сприяє глибшому і сучасному розумінню економічних явищ з урахуванням їх психологічного аспекту, у виробленні навичок використання економіко-психологічних закономірностей.


1. Економічна психологія як наука


У світовому багажі знань вже давно існували дві науки, економічна теорія та психологія, які з початку двадцятого століття знаходилися в близькій, достатньо осяжному один для одного просторі. Однак нової суміжній науки В«економічної психологіїВ» або В«психологічної економікиВ» не з'явилося. p align="justify"> Проте, дослідні шляхи двох наук періодично перетиналися.

У ряді прикладних економічних дисциплін, перш за все пов'язаних з рекламою, управлінням, організацією праці, стали поступово проявлятися елементи психологічного аналізу.

У другій половині ХХ століття потреба у формуванні повноцінної, міждисциплінарної науки стала очевидною. Економічна практика все частіше свідчила, що ділове життя не завжди будується лише на основі раціональних установок. Емоційний, психологічний фактор часом відіграє вирішальну роль. Це призводить до того, що досить багато економічні рішення приймаються на основі не стільки логічної, скільки емоційної оцінки. p align="justify"> У суспільстві постійно наростало прагнення пізнати за...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Психологія як наука і область гуманітарної практики. Об'єкт і предмет ...
  • Реферат на тему: Трансперсональна психологія як новий напрямок у західній психології
  • Реферат на тему: Концепція психології впливу в книзі Р. Чалдини "Психологія впливу" ...
  • Реферат на тему: У пошуках свого шляху: Етнопсихологія, соціально-політична психологія та пс ...
  • Реферат на тему: Методологічні засади сучасного етапи розвитку економічної психології