Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Роль і значення малого бізнесу в розвитку ринкової економіки. Поняття лізингу

Реферат Роль і значення малого бізнесу в розвитку ринкової економіки. Поняття лізингу

Зміст

В 

1. Місце малого бізнесу в розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки

2. Порядок реєстрації малого підприємства

3. Л Ізинга і його використання в малому бізнесі

Список використаних джерел

В В 

1. Місце малого бізнесу в розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки

В 

Суб'єкти малого підприємництва утворюють розгалужену мережу, діють на численних місцевих ринках і задовольняють різноманітні потреби різних верств населення в товарах і послугах. Невеликі розміри малих підприємств, технологічна, виробнича та управлінська гнучкість дозволяють їм оперативно реагувати на мінливу кон'юнктуру ринку. Вони динамічно освоюють нові види продукції і заповнюють ніші, які не привабливі для великого бізнесу.

Розвиток малого підприємництва сприяє формуванню широкого прошарку дрібних власників, самостійно забезпечують свій добробут і гідний рівень життя. Малий бізнес дозволяє створювати нові робочі місця, що забезпечує зниження рівня безробіття та соціальної напруженості в країні.

Мале підприємство визначає своє місце в господарському механізмі в той момент, коли визначає власну економічну стратегію. Економічна стратегія МП формується на основі бізнес-ідеї виходячи з особливостей економічного середовища, в якої буде діяти МП. Виділяються такі типи господарської стратегії компанії, що визначають її місце в механізмі відтворення національної економіки: Віолентна стратегія (силова), патіентная стратегія (нішева), комутантная стратегія (пристосувальна), Експлерентная стратегія (Піонерська). p> У класичному варіанті Віолентна стратегія припускає домінування компанії на обширному сегменті ринку; для МП це не характерно. Віолентна стратегія МП у загальному вигляді - це конкуренція на основі низьких витрат виробництва; це можливо в галузях з невеликим мінімальним ефективним масштабом виробництва (МЕМП) або з широким діапазоном МЕМП, що дозволяє конкурувати по витратах малим і великим підприємствам. Віолентна стратегія МП передбачає конкуренцію на ринку порівняно дешевих товарів середньої якості.

При патіентная стратегії МП спеціалізуються на виробництві продукції високої якості, орієнтованого на специфічний попит, домінують на вузькому сегменті ринку.

Експлерентная стратегія характерна для інноваційних фірм; стратегія МП орієнтована на розробку нових продуктів і технологій, впровадження їх на ринок і отримання на цій основі високого прибутку.

Комутантная стратегія МП передбачає орієнтацію на задоволення невеликого за обсягом короткострокового попиту, відсутність постійних клієнтів, швидку зміну не тільки видів виробленої продукції, але і видів діяльності відповідно до зміною попиту.

У цілому роль малого бізнесу в національній економіці необхідно аналізувати по такими напрямками.

У галузі господарського механізму малий бізнес (МБ) дозволяє боротися з монополізмом, забезпечує його необхідну гнучкість завдяки підвищенню швидкості реагування на зміну потреб суспільства. МП як невід'ємна частина ринкового середовища надають конкурентний тиск на великі підприємства і тим самим стимулюють їх інноваційну діяльність. Завдяки діяльності МП краще задовольняються потреби суспільства за рахунок заповнення ринкових ніш, які ігноруються великим та середнім бізнесом за невеликого мінімального ефективного масштабу виробництва. МП забезпечують можливість спеціалізації виробництва великих фірм в результаті відмови на користь дрібних спеціалізованих підприємств від допоміжних і заготівельних виробництв.

У області суспільної психології малий бізнес виховує у що беруть участь і пов'язаних з ним людей психологію власника, здатність самостійно приймати рішення, розраховувати на власні сили, робить економіку більш здатної до конкуренції. Для людини, яка займається бізнесом, МБ дозволяє реалізувати себе як особистість, відчувати себе незалежним, здатним вирішувати складні завдання.

У галузі соціальної структури суспільства МБ є основою формування так званого середнього класу, який в даний час складає основу суспільства ринкового типу.

МП є основою ліберальної економіки на сучасному етапі: вони формують основну масу податкових надходжень, заробітної плати (заощаджень), забезпечують засобами до існування значну частину населення. Завдяки діяльності МП створюються нові робочі місця, забезпечується мобілізація матеріальних, фінансових і природних ресурсів.

Малі підприємства є невід'ємним і, як показує практика, найбільш ефективним елементом інноваційного розвитку економіки. Вони займаються розробкою і впровадженням технологічних, технічних, організаційних нововведень, без яких неможливий вихід на ринок і ефективна робота нових підприємств.

Серед конкурентних переваг МП необхідно виділити наступні:

- велика динамічність, оперативність у прийнятті ріш...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стратегія розвитку для малого бізнесу ТОВ &Родник&
  • Реферат на тему: Малий бізнес, його місце і роль в ринковій економіці. Розвиток малого бізн ...
  • Реферат на тему: Малий бізнес і його роль в ринковій економіці. Розвиток малого бізнесу в Р ...
  • Реферат на тему: Кадрова стратегія малого підприємництва
  • Реферат на тему: Стратегія інновацій та технологій як частина стратегії бізнесу