Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Калькуляція і ціноутворення

Реферат Калькуляція і ціноутворення





Приватна установа освіти

Інститут підприємницької діяльності

Кафедра комерційної діяльності










Калькуляція і ціноутворення

КОНСПЕКТ















Мінськ 2011

Загальні методологічні принципи калькулювання собівартості продукції


Сутність собівартості і завдання її обчислення


Собівартість продукції, робіт і послуг складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг, природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат.

Чим нижча собівартість, тим більше економиться праця, краще використовуються основні фонди, матеріали, паливо, тим дешевше виробництво продукції обходиться підприємству і всьому суспільству. Витрати, що відносяться на собівартість визначаються документами В«Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції, робіт, послугВ». p align="justify"> Собівартість продукції включає:

. витрати праці, засобів і предметів праці на виробництво продукції на підприємстві, тобто:

витрати на підготовку і освоєння виробництва;

витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, робіт, послуг, обумовлені технологією і організацією виробництва;

витрати, пов'язані з рационализаторством і винахідництвом;

витрати з обслуговування виробничого процесу, забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки;

витрати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою, перепідготовкою кадрів;

витрати з управління виробництвом та ін

. витрати, пов'язані зі збутом продукції:

упаковка;

зберігання;

транспортування;

вантаження;

оплата послуг транспортно-експедиційних та посередницьких організацій

комісійні збори та винагороди, що сплачуються збутовим і зовнішньоторговельним організаціям;

витрати на рекламу, що включають витрати на проведення ярмарків і виставок.

. витрати, безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції та її реалізацією, але їх відшкодування, шляхом включення в собівартість продукції, необхідно для забезпечення простого відтворення:

відрахування на покриття витрат по геологорозвідувальних і геолого-пошукових роботах;

відрахування на рекультивацію земель;

плата за деревину, що відпускається на пні;

плата за воду.

У собівартість також можуть включатися:

втрати то шлюбу;

втрати від простоїв;

недостачі матеріальних цінностей у виробництві і на складах в межах норм природного убутку;

допомоги у результаті втрати працездатності через виробничих травм, що виплачуються на підставі судових рішень.

Завдання, які стоять перед калькуляцією собівартості

1. Визначення переліку витрат, що включаються до собівартості продукції.

2. Чітке розмежування витрат між виробничою і повною собівартістю.

. Економічне обгрунтування класифікації витрат та їх групування для обчислення собівартості продукції.

. Розробка та обгрунтування методів вартісної оцінки кожного елемента витрат, розподіл їх між незавершеним виробництвом і закінченою продукцією.

. Розподіл непрямих витрат.

. Визначення обсягу калькульованих продукції, її об'єктів і калькуляційної одиниці.

. Забезпечення необхідною інформацією для економічного аналізу поточного та перспективного планування, зіставлення розрахунків з визначення ефективності виробництва.

Калькулювання - система економічних розрахунків з визначення собівартості одиниці продукції, собівартості виду продукції підприємства або його структурних підрозділів, процесів або переділів.

У процесі калькулювання порівнюються витрати на виробництво з кількістю виробленої продукції і визначається собівартість одиниці про...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати на оплату праці в собівартості продукції, товарів (робіт, послуг)
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Витрати Виробництво і собівартість продукції В процесі Формування Ціни на п ...
  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції