Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

Реферат Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

Введення

калькулювання витрати облік собівартість

Одним з найважливіших завдань управлінського обліку є калькулювання собівартості продукції. Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію. Собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а так само інших витрат на її виробництво і реалізацію. Собівартість продукції є якісним показником, в якому концентровано відбиваються результати господарської діяльності організації, її досягнення і наявні резерви. Чим нижча собівартість продукції, тим більше економиться праця, краще використовуються основні фонди, матеріали, паливо, тим дешевше виробництво продукції обходиться як підприємству, так і всьому суспільству.

Для прийняття оптимальних управлінських та фінансових рішень керівникам підприємств необхідно знати свої витрати і в першу чергу розбиратися в інформації про виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає виявити їх ефективність, встановити, чи не будуть вони надмірними, перевірити якісні показники роботи, правильно встановити ціни, регулювати і контролювати витрати, планувати рівень прибутку і рентабельності виробництва. Ефективність роботи організації багато в чому залежить від інформації про формування собівартості. Тому є причини:

§ витрати на виробництво продукції є базою для встановлення продажної ціни

§ інформація про собівартість лежить в основі прогнозування і управління виробництвом

Ключова концепція класифікації витрат полягає в тому, що різні витрати відповідають різним цілям. Система калькулювання витрат - сукупність методів і процедур, які забезпечують визначення собівартості об'єктів витрат.

Отже, найважливіше завдання управлінського обліку - підготовка необхідної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо вдосконалення процесу виробництва і, тим самим, оптимізації самого процесу управління [2].

Метою виконання роботи є розкриття поняття та сутності попроцессного методу обліку витрат і калькулювання собівартості.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

. Дати поняття управлінського обліку,

. Розглянути об'єкти обліку витрат і об'єкти калькулювання собівартості,

. Ознайомитися з номенклатурою статей витрат при попроцессном методі,

. Проаналізувати розподіл непрямих витрат при попроцессном методі,

. Вивчити калькулювання собівартості при попроцессном методі.1. Теоретичні основи розвитку управлінського обліку


.1 Поняття управлінського обліку


Управлінський облік об'єкт об'єктивно складає необхідну підсистему управління організацією. Завдання керівника в даний час полягає в тому, щоб визначити стратегічний напрям, заручитися згодою підлеглих, дати їм повноваження. При цьому внутрішньофірмовий облік також повинен відповідати цілям і завданням внутрішньофірмового маркетингу та сприяти активізації ролі кожного працівника в управлінні.

Організаційну структуру сучасної компанії можна визначити як сукупність ліній відповідальності всередині організації. Лінії відповідальності - це лінії, що показують напрямок руху інформації. У таких умовах організаційна структура являє собою піраміду, де нижні рівні менеджерів підзвітні верхнім рівням. З недавніх пір у великих компаній з'явилася тенденція до організації своєї структури не по традиційному функціональною ознакою (маркетинг, фінанси, постачання, виробництво, збут), а по лініях продукції, кожна з яких групується навколо виробництва певного типу продуктів або послуг і включає в себе необхідні функціональні служби.

Також часто стосовно до структурним одиницям компанії використовуються терміни «відділення», «філії» (внутрішні одиниці самого високого рівня), «підрозділи» (одиниці нижчого рівня). Децентралізація управління - розподіл повноважень і обов'язків приймати рішення між різними рівнями управління - вимагає формалізованого підходу до організаційної структури компанії. Такий підхід охоплює всі структурні одиниці зверху донизу і визначає місце кожного підрозділу (сегмента, відділення) з точки зору делегування йому певних повноважень і відповідальності. У результаті організаційну структуру сучасної компанії можна розглядати як сукупність різних центрів відповідальності. Облікова система такої структури забезпечує реєстрацію, відображення, накопичення, анал...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при поза ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану управлінського обліку витрат і калькулювання собівартості прод ...