Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Система технічного огляду і ремонту

Реферат Система технічного огляду і ремонту

Содержініе


Методи формування системи ТО і ремонту

Знос та зношування сполучених деталей. Класифікація видів зношування

Коефіцієнт технічної готовності як основний показник роботи технічної служби АТП

Якість автомобіля як сукупність його техніко-експлуатаційних властивостей. Закономірності зміни показників якості в часі

Економіко-імовірнісний метод ТО


Методи формування системи ТО і ремонту

Основою системи ТО і ремонту є її структура і нормативи. Структура системи визначається видами (ступенями) відповідних впливів і їх числом. Нормативи включають конкретні значення періодичності впливів, трудомісткості, переліки операцій та ряд інших.

Структура системи ТО і ремонту визначається: рівнем надійності та якості автомобілів; метою, яка поставлена ​​перед автомобільним транспортом та ТЕА; умовами експлуатації; наявними ресурсами; організаційно-технічними обмеженнями

Для експлуатованого в даний час рухомого складу автомобільного транспорту рівень впливу окремих елементів структури системи ТО і ремонту на витрати із забезпечення працездатності (без організаційно-планувальних витрат) наступний: перелік профілактичних операцій і їх періодичність 80-87%; число ступенів (видів) ТО і кратність їх періодичності 13-20%. Таким чином, головними факторами, визначальними ефективність системи ТО і ремонту, є правильно певні переліки (що робити) і періодичності (коли робити) профілактичних операцій, потім кількість видів ТО і їх кратність (як організувати виконання сукупності профілактичних операцій).

Складність при визначенні структури системи ТО полягає в тому, що ТО включає в себе 8-10 видів робіт (мастильні, кріпильні, регулювальні, діагностичні та ін) і більш 150-280 конкретних об'єктів обслуговування, тобто агрегатів, механізмів, деталей, що вимагають попереджувальних впливів.

Кожен вузол, механізм, з'єднання можуть мати свою оптимальну періодичність ТО, яка визначається методами, викладеними в гл.3. Якщо слідувати цим періодичність, то автомобіль в цілому практично безперервно повинен направлятися для технічного обслуговування кожного з'єднання, механізму, агрегату, що викличе великі складнощі з організацією робіт і додаткові втрати робочого часу, особливо на підготовчо-заключних операціях. При цьому об'єктом впливів буде не автомобіль як транспортний засіб, а його складові елементи.

Тому після виділення з усієї сукупності впливів тих, які повинні виконуватися при ТО, і визначення оптимальної періодичності кожної операції (див. гл.3) виробляють угруповання операції за видами ТО. Це дає можливість зменшити кількість заїздів автомобіля на ТО і час простоїв на ТО і в ремонті. Однак треба мати на увазі, що угруповання операцій неминуче пов'язана з відхиленням періодичності ТО даного виду від оптимальної періодичності ТО окремих операцій. При визначенні періодичності ТО групи операцій ("групову" періодичність) застосовують такі методи.


В 

Малюнок 1. Схема угруповання впливів по стрижневим операціями ТО

В 

Групування за стрижневим операціями ТО заснована на тому, що виконання операцій ТО приурочується до оптимальної періодичності l СТ так званих стрижневих операцій, які володіють наступними ознаками:

а) впливають на безпеку руху автомобіля;

б) невиконання їх знижує безвідмовність, економічність, екологічність і впливає на працездатність автомобіля;

в) характеризуються великою трудомісткістю, вимагають спеціального обладнання та облаштування постів;

г) регулярно повторюються.

Прикладами подібних стрижневих операцій або груп операцій є: мастило деталей і вузлів автомобілів через прес-маслянки - ознаки в), г); регулювання гальмівної системи - все ознаки; зміна масла в картері двигуна - ознаки в), г). Таким чином, за цьому методу періодичність ТО стрижневою операції l СТ приймається за періодичність виду ТО або групи операцій, тобто ( L ТО ) 1 = l СТ (Малюнок 1). Причому одночасно з даною стрижневий операцією можуть виконуватися ті операції, які мають періодичність, де - періодичність подальшої стрижневий операції.


В 

Малюнок 2. Схема застосування техніко-економічного методу для визначення групової оптимальної періодичності ТО: 7, 2,3 - сумарні питомі витрати на ТО і ремонт за окремими об'єктам; 4 - те ж, по групі об'єктів


Операції, оптимальна періодичність яких I o . i більше періодичності стрижневою операції, виконуються з коефіцієнтів повторюваності


, де (1)

Такі операції, як правило, складаються з двох частин - контрольної (діагностичної) та виконавської. Причому контрольна частина виробляється щоразу при напрямку автомобіля на даний вид обслуговування, а ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік експортних операцій і господарських операцій, пов' ...
  • Реферат на тему: Собівартість робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобіля Урал-53 ...
  • Реферат на тему: Проект дільниці по технічному Огляду та ремонту системи охолодження автомоб ...
  • Реферат на тему: Інформаційні системи кредитних операцій
  • Реферат на тему: Особливості ремонту паливної системи автомобіля КамАЗ