Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Експлуатація та технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і скреперів

Реферат Експлуатація та технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і скреперів
Експлуатація і технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і скреперів


Зміст


1. Вибракування та списання машин: тракторів, автокранів, шин, акумуляторних батарей; причини списання і діючі інструкції, склад комісії, її завдання та порядок роботи

2. Нагляд і обслуговування вантажопідіймальних кранів: обов'язки ІТП по нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин, порядок перевірки знань обслуговуючого персоналу, порядок ведення вахтового журналу

3. Діагностика ДВЗ по відносній витоку стисненого повітря: цілі діагностування, порядок проведення роботи, складання діагностичного висновку

4. Кріпильні роботи, класифікація кріпильних з'єднань на групи. Частка кріпильних робіт у загальному обсязі по ТО. Технологія робіт і порядок оцінки працездатності кріпильних з'єднань. Способи підвищення стабільності затягування різьбових з'єднань і їх характеристика, що застосовується устаткування

5. Діагностування і ТО ДВС: вимоги до технічного стану ДВЗ, основні несправності ДВС, їх причини і ознаки, регулювання корінних і шатунних підшипників, їх заміна. Технологія заміни кілець в ДВС

6. Експлуатація скреперів: операції робочого процесу скрепера, способи розробки грунтів, продуктивність скреперів і заходи щодо її підвищення

Список використаної літератури


1. Вибракування і списання машин: тракторів, автокранів, шин, акумуляторних батарей; причини списання і діючі інструкції, склад комісії, її завдання та порядок роботи

Згідно типової інструкції про порядок списання які прийшли в непридатність устаткування, господарського інвентарю та іншого майна значаться у складі основних фондів (засобів), списанню з балансів підприємств, організацій та установ підлягають обладнання, господарський інвентар та інше майно, повністю втратили своє виробниче значення внаслідок зносу, після відпрацювання встановлених строків служби, а також знищені внаслідок стихійних лих або аварій. Допускається також списання з балансів підприємств, організацій та установ машин та устатковання недосконалих конструкцій, якщо подальша їх експлуатація неможлива, а модернізація є технічно недоцільною та економічно неефективною. Заміна такого обладнання повинна бути передбачена у плані впровадження нової техніки. p> Для визначення непридатності обладнання, господарського інвентарю та іншого майна до подальшого використання, неможливості або неефективності виробництва відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання зазначених основних фондів з балансів на підприємствах і в господарських організаціях наказом керівника створюються постійно діючі комісії у складі:

а) головного інженера;

б) головного механіка;

в ) головного енергетика;

г) головного технолога;

д) начальника ВТК;

е) головного (старшого) бухгалтера.

У будівельних організаціях до складу постійно діючих комісій включаються відповідні інші посадовці.

У бюджетних установах та організаціях постійно діючі

комісії створюються у складі:

а) заступника керівника установи з господарської частини;

б) головного (старшого) бухгалтера, а в тих установах та організаціях, в яких за затвердженим штатним розкладом немає посади головного (старшого) бухгалтера, тієї особи, на яку покладено ведення обліку ;

в) завідуючого складом (комірника) за місцем знаходження матеріальних цінностей чи іншої відповідної особи.

До участі в роботі комісії в необхідних випадках залучаються представники цехів, відділів, а також громадськості підприємства , організації та установи.

Постійно діючі комісії в організаціях і в установах:

а) виробляють безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню, і встановлюють непридатність його до відновлення і подальшого використання;

б) встановлюють причини, що зумовили необхідність списання об'єкта (знос, передчасне вибуття внаслідок порушення нормальних умов експлуатації або аварії тощо), а в необхідних випадках - винних у цьому осіб;

в) визначають можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об'єкта і проводять оцінку, виходячи з цін можливого використання;

г) складають акт на списання об'єкта.

При огляді списаних об'єктів та складанні актів на їх списання комісія використовує необхідну технічну документацію технічні паспорти, поверхові плани, відомості дефектів та інші матеріали).

Списання обладнання, господарського інвентарю та іншого майна, що втратили своє виробниче значення або стали непридатними, проводиться тільки на підставі актів, затверджених у встановленому порядку.

В актах на списання вказуються дані, що характеризують об'єкти: рік виготовлення об'єкта, дата його надходження на п...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Товарні втрати і порядок їх списання
  • Реферат на тему: Правове регулювання списання майна у господарських відносинах
  • Реферат на тему: Угрупування майна по складу і розміщення. Баланс підприємства. Методи спи ...
  • Реферат на тему: Амортизація та списання основних засобів
  • Реферат на тему: Витрата (списання) пально-мастильних матеріалів