Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Реферат Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Російський Державний Педагогічний Університет ім. А.І. Герцена

Автореферат

на тему: Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства


ВСТУП


Корінні перетворення політичного вигляду і економічного ладу Росії на рубежі ХХ-ХХІ ст. зумовили принципово новий підхід до регулювання фінансових відносин, у тому числі в бюджетній сфері. Область бюджетних правовідносин є найбільш значущою серед основних сфер економічної діяльності будь-якого правової демократичної держави, на роль якого претендує і сучасна Росія. Тільки чітко налагоджений механізм функціонування бюджетної системи дозволяє централізовивать грошові кошти, і здійснювати єдину фінансову політику на території всієї країни з метою ефективного вирішення найважливіших економічних і соціальних завдань. p align="justify"> Усвідомлення особливої вЂ‹вЂ‹важливості якісного правового регулювання бюджетних відносин поставило нові завдання перед російським законодавцем. В останнє десятиліття в даній сфері прийнято велику кількість законодавчих актів. Важливим кроком стала кодифікація бюджетного та податкового законодавства в 1998 р. Разом з тим остаточно стратегія правового регулювання зазначених відносин законодавцем ще не вироблена, про що свідчить значна кількість внесених у нормативні правові акти змін і доповнень. p align="justify"> Вже досить довгий час існують такі очевидні недоліки законодавства, як неузгодженість норм Бюджетного кодексу Російської Федерації (далі - БК РФ) і Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (далі - КпАП РФ), які визначають заходи примусу за правопорушення у бюджетній сфері. Так, БК РФ містить 18 складів правопорушень (ст. ст. 286-306), мають посилання на КпАП РРФСР і КоАП РФ, останній, у свою чергу, передбачає відповідальність тільки за три складу (ст. ст. 15.14-15.16).

Подібні прогалини законодавства породжують активні дискусії в наукових колах, викликають складності у правозастосовчій практиці і вимагають від законодавця якнайшвидшого внесення в нормативні правові акти змін і доповнень, спрямованих на вдосконалення інституту відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Очевидно, що рішення задачі вдосконалення інституту відповідальності за порушення бюджетного законодавства на законодавчому рівні не може бути ефективно здійснене без розробки теоретичної концепції. При цьому комплексний аналіз законодавства про відповідальність за правопорушення в галузі бюджету та практики його застосування дозволяє стверджувати, що найбільш доцільним шляхом усунення основних проблем і протиріч є вдосконалення інституту адміністративної відповідальності. p align="justify"> Даний висновок підтверджується статистичними даними, що свідчать про важливу роль інституту адміністративної відповідальності в регулюванні бюджетних правовідносин. Так, у 2008 р. співробітниками Росфіннадзор за фактами виявленого нецільового використання коштів федерального бюджету і коштів державних позабюджетних фондів у розмірі 257,9 млн. рублів складено 3077 протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до ст. 15.14 КоАП РФ, в порівнянні з 2007 р. їх кількість збільшилася більш ніж в 1.5 рази. За результатами розгляду 3033 справ про адміністративні правопорушення на суму нецільового використання коштів федерального бюджету в розмірі 266,8 млн. рублів винесено постанови про накладення адміністративних штрафів на суму 22,2 млн. рублів. При цьому загальна сума стягнутих штрафних санкцій з адміністративних правопорушень, що виявилися у нецільовому використанні коштів федерального бюджету і коштів державних позабюджетних фондів, склала 11,9 млн. рублів. p align="justify"> Таким чином, усвідомлення важливості і необхідності невідкладного вирішення вищеозначених проблем і прогалин у чинному законодавстві визначило вибір теми, її актуальність і зміст.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу законодавства про відповідальність за правопорушення в галузі бюджету та практики його застосування виявити основні проблеми і протиріччя правового регулювання та сформулювати пропозиції щодо їх усунення шляхом вдосконалення інституту адміністративної відповідальності. p align="justify"> Досягненню поставленої мети служить вирішення наступних головних завдань:

дослідити сутність і зміст поняття В«адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавстваВ»;

вивчити історію становлення юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства для з'ясування того, які саме норми (в яких джерелах) складають інститут відповід...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  • Реферат на тему: Податкові правопорушення і відповідальність за порушення податкового законо ...
  • Реферат на тему: Виявлення порядку залучення військових частин і посадових осіб до відповіда ...
  • Реферат на тему: Цілі і функції адміністративної відповідальності за порушення податкового з ...
  • Реферат на тему: Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення податкового за ...