Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Соціально-правове забезпечення багатодітних сімей

Реферат Соціально-правове забезпечення багатодітних сімей

Зміст


Введення

Глава I. Теоретичні основи соціально-правового забезпечення багатодітних сімей

1.1. Характеристика багатодітній сім'ї, тенденції її розвитку

1.2. Соціально-правове забезпечення багатодітних сімей

Висновки по I чолі

Глава II Практична робота з вивчення досвіду роботи з соціально-правовому забезпеченню багатодітних сімей

2.1. Соціально-правове забезпечення багатодітних сімей в Республіці Башкортостан

Висновки по II главі

Висновок

Список літературиВведення


Проголошена політика від жорстко планованого способу господарювання до ринкових відносин в нашій країні супроводжується серйозними соціальними витратами, погіршенням якості життя населення, погіршенням становища його слабо захищених верств. Особливо це позначається на багатодітних сім'ях.

Для того, щоб регулювати відносини держави і суспільства з багатодітними сім'ями, потрібна міцна правова база, спирається на певні закони. В даний час вченими Зубкової Т.С., Звєрєвої О.Л., Кархліной С.Е. та ін ведуться дослідження з проблеми соціально-правового забезпечення сучасної багатодітної сім'ї.

Врегулюванню відносин В«сім'я - суспільствоВ» служать прийняті Указом Президента Російської Федерації В«Основні напрями державної сімейної політики В». Але, незважаючи на видання законів, указів про соціально-правовий захист сім'ї, в даний період відзначається стійке зниження частки багатодітних сімей в суспільстві. Як показують результати досліджень, в нашій країні в даний час система соціально-правового забезпечення сім'ї чітко не налагоджена, а видані закони іноді не працюють.

Таким чином, проблема соціально-правового забезпечення багатодітній сім'ї в даний час є актуальною.

Виходячи з вищевикладеного, визначена тема нашого дослідження: В«Соціально-правове забезпечення багатодітної родини В».

Мета дослідження: - виявити зміст і форми соціально-правового забезпечення багатодітній сім'ї.

Об'єкт дослідження: - процес соціально-правового забезпечення багатодітній сім'ї.

Предмет дослідження: - зміст і форми соціально-правового забезпечення багатодітній сім'ї.

Гіпотеза дослідження: - якщо відрегулювати законодавчу базу, чітко визначити зміст соціально-правового забезпечення багатодітній сім'ї та форми роботи з даному напрямку, то соціально-правова підтримка багатодітної сім'ї буде носити ефективний характер.

Для досягнення поставленої мети та перевірки гіпотези вирішувалися наступні завдання дослідження:

1. Вивчити і систематизувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження.

2. Дати соціально-педагогічну характеристику і проаналізувати соціально-правове забезпечення багатодітної сім'ї.

3. Вивчити законодавчу базу в аспекті соціально-правовому забезпеченні багатодітної сім'ї.

При вирішенні поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні - Вивчення літератури, аналіз законодавчої бази. br/>

Глава I . Теоретичні основи соціально-правового забезпечення

багатодітних сімей

1.1 Характеристика багатодітній сім'ї, тенденції її розвитку


Сім'я - це одна з систем соціального функціонування людини, найважливіший соціальний інститут суспільства, який змінюється під впливом соціально-економічних і внутрішніх процесів.

Сім'я - це мала соціальна група, пов'язана шлюбними чи родинними взаєминами, спільністю побуту (спільне проживання та ведення домашнього господарства), емоційною близькістю, взаємними правами обов'язками по відношенню один до одному [6, с. 71]. Сім'я дуже швидко і чуйно реагує на всі позитивні та негативні зміни, що відбуваються в суспільстві процесів, оцінюючи руйнують і будують для сім'ї процеси.

Сім'я, як суспільство, створювалася, видозмінювалася і розвивалася в місці з ним і в свою чергу може впливати на хід його розвитку. Багатодітні сім'ї на початку століття становили більшість населення Росії. Вони були досить поширені у всіх шарах суспільства від найбіднішого селянина до дворян. Це зумовлювалося традиціями російського народу і православної моралі. Народження дітей, які не планувалося, сприймалося В«як дар БожийВ», не було контрацептивів, що не були поширені аборти. У багатодітній родині було легше вижити. У суспільстві завжди було стійке позитивне ставлення до багатодітної сім'ї [6, с. 75]. p> Перехід до ринкової економіки і пов'язані з ним процеси майнового розшарування населення, криза моральних цінностей, послідовного руйнування інституту сім'ї і привів до занепаду числа багатодітних сімей. У Росії так само відзначається стійке зниження частки багатодітних сімей. Це збігається і з тенденцією д...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Соціально-педагогічний супровід дітей молодшого шкільного віку з багатодітн ...
  • Реферат на тему: Емпіричне дослідження психологічних особливостей багатодітних сімей
  • Реферат на тему: Соціально-правове забезпечення державних службовців Російської Федерації
  • Реферат на тему: Соціальна підтримка багатодітних сімей
  • Реферат на тему: Соціально-педагогічна підтримка дітей з неблагополучних сімей