Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Емпіричне дослідження психологічних особливостей багатодітних сімей

Реферат Емпіричне дослідження психологічних особливостей багатодітних сімей

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ

1.1 Багатодітна сім'я, як мала соціальна група

.2 Особистісні особливості багатодітних батьків

.3 Життєві цінності в багатодітних сім'ях

Висновки по першому розділі

ГЛАВА 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ

2.1 Організація й методики дослідження

.2 Результати дослідження

Висновки по другому розділі

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ДОДАТОК


ВСТУП


Актуальність. В даний час сім'я в Росії зазнає певних змін. Багато в чому вони обумовлені соціально-політичними та соціально-економічними процесами, що відбуваються в нашій країні в останні десятиліття. Ці зміни також багато в чому пов'язані із змінами в психології людей. На рівні суспільства зміни, що відбуваються з родиною, проявляються в динаміці таких негативних явищ виражають певне втрату цінності сім'ї: зростання розлучень, поширення малодетности, добровільної безшлюбності, неповних сімей.

На рівні сім'ї ці зміни відображаються у характері виконання сімейних функцій та особливості внутрішньосімейних відносин. На рівні особистості вони, в першу чергу, можуть бути зафіксовані в особливостях її ставлення до сім'ї. До найбільш помітних негативних проявів цих змін, пов'язаних з родиною, відносять падіння народжуваності і обмеження числа дітей у сім'ї. У цих умовах стає особливо актуальним вивчення багатодітної сім'ї, на яку покладаються певні надії на користь зміни демографічної ситуації в країні і збільшення народжуваності. Незважаючи на те, що багатодітна сім'я є рідкісним і нетиповим явищем для сучасного суспільства, певний відсоток таких сімей продовжує зберігатися. Також зафіксовано появу багатодітності, не пов'язаної з традиційними нормами народжуваності. У зв'язку з цим багатодітні сім'ї потребують всебічного психологічному вивченні.

Для психології багатодітна сім'я представляє особливий інтерес у зв'язку зі своєрідністю внутрішньосімейних відносин, а також наявністю психологічних особливостей її членів. Ці особливості багато в чому обумовлюють як поява багатодітної сім'ї, так і її подальше існування та особливості життєдіяльності.

Об'єктом психологічних досліджень багатодітна сім'я стає лише з початку 90-х рр.. XX століття, у зв'язку з вивченням психологічних особливостей дітей з цих сімей. Вивчення психологічних характеристик батьків і особливостей внутрішньосімейних відносин у багатодітних сім'ях проводилося лише в окремих зарубіжних дослідженнях. У вітчизняній психології ці феномени практично не вивчалися.

Таким чином, очевидним є протиріччя між важливою соціальною роллю багатодітній сім'ї в сучасному суспільстві та відсутністю психологічних досліджень цього явища.

Протиріччя обумовлює проблему дослідження: в чому полягають психологічні особливості багатодітних сімей?

Об'єкт дослідження : ставлення до сім'ї батьків багатодітної сім'ї.

Предмет дослідження : психологічні особливості багатодітних сімей.

Мета дослідження : вивчити психологічні особ...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Соціально-педагогічний супровід дітей молодшого шкільного віку з багатодітн ...
  • Реферат на тему: Соціально-правове забезпечення багатодітних сімей
  • Реферат на тему: Соціальна підтримка багатодітних сімей
  • Реферат на тему: Дослідження характеру зв'язку психологічних особливостей особистості та ...
  • Реферат на тему: Удосконалення соціальної підтримки багатодітних сімей