Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Регресійний аналіз у задачах психолого-педагогічних досліджень

Реферат Регресійний аналіз у задачах психолого-педагогічних досліджень


регресійний аналіз В ЗАДАЧАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗМІСТ

успішність нелінійна множинна регресія рівняння

Введення

I. Теоретичні основи кореляційно-регресійного аналізу

.1 Метод регресійного аналізу

.2 Нелінійне рівняння регресії

.3 Множинний кореляційно-регресійний аналіз. Дослідницька частина

2.1 Лінійна регресія при обробці результатів дослідження

.2 Нелінійна регресія в задачах дослідження

.3 Множинна лінійна регресія в експериментальних дослідженнях

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Психолого-педагогічні процеси являють собою дуже складні взаємозалежності, які досить важко обробляти за допомогою математичного апарату. Це обумовлено тим, що необхідно розглядати функції, залежні більш як від двох змінних. Для того, щоб хоча б дещо спростити, поставлені перед педагогом - психологом завдання обробки отриманих спостережень, доводиться вдаватися до математичних моделей, в яких розглядаються тільки найбільш впливові, з точки зору експериментатора, фактори. В даний час, в період глибоких освітніх реформ, нагальною необхідністю є вміння аналізувати і прогнозувати ті процеси, які пов'язані з навчанням школярів.

Однією з основних завдань школи є підготовка учня з високим рівнем знань. До цього прагнуть всі педагоги нашої вітчизняної школи, але, на жаль, не завжди вдається досягти намічених результатів. В«У чому причина тих чи інших показників успішності?В» - Це питання неодноразово ставлять перед собою багато педагогів, в тому числі і педагоги - психологи. Поряд з багатьма дослідницькими роботами, пов'язаними з певними психологічними факторами (Суходольський Г.В., Сидоренко Є.В., Кузьміна О.В. та ін), так і з пропонованими новаторськими технологіями та методиками (Ельконін Д.Б., Давидов В.В., Занков Л.В., та ін), можуть бути й інші причини тієї чи іншої успішності учнів. Педагогу - психолога необхідно не тільки знання результатів дослідних робіт, а й уміння самому проводити певну дослідницьку діяльність, базуючись не на готових результатах, а на побудові власної траєкторії дослідження, використовуючи для цього науковий апарат і математичні методи дослідження. p align="justify"> У книзі О.Ю.Ермолаева наводиться приклад виявлення взаємозв'язку між успішністю навчання математики і показником невербального інтелекту, естонська дослідник Я.Мікк, вивчаючи труднощі розуміння тексту, встановив В«формулу читаностіВ», яка являє собою множинну лінійну регресію, П.С. Ростовцев, В.С.Костін та ін на основі автоматизації аналізу соціально - економічних даних склали і описали рівняння регресії для В«курцівВ» і В«некурцівВ», пов'язані з житловими умовами. p align="justify"> Метою нашої дослідницької роботи є виявлення залежності успішності учнів від таких факторів як: тютюнопаління, відвідування додаткових занять, наявність проблем у сім'ї, кількості проведення часу в мережі Інтернет та кількості часу, що йде на телефонні розмови.

Об'єктом дослідження є рівень успішності учнів старших класів.

Предметом нашого дослідження є регресійний аналіз у задачах психолого-педагогічних досліджень.

Гіпотеза дослідження : тютюнопаління, відвідування додаткових занять, наявність проблем у сім'ї, кількість проведення часу в мережі Інтернет і кількість часу, що йдуть на телефонні розмови надають певний вплив на успішність старшокласників.

Завдання дослідницької роботи :

1. Вивчення наукової літератури з теми В«Регресійний аналіз. Його значення для психолого-педагогічних досліджень В»;

2. виявлення залежностей від вищеназваних чинників;

. складання рівнянь регресій.

Для реалізації поставленої мети були використані науково - дослідні методи такі як: аналіз наукової літератури, проведення експерименту, регресійний аналіз .

I. Теоретичні основи кореляційно-регресійного аналізусторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Кореляційно-регресійний дослідження показників виробничо-господарської діял ...
  • Реферат на тему: Кореляційно - регресійний аналіз взаємозв'язків виробничих показників п ...
  • Реферат на тему: Кореляційно-регресійний аналіз залежності смертності населення Вологодської ...
  • Реферат на тему: Кореляційно-регресійний аналіз
  • Реферат на тему: Кореляційно-регресійний аналіз зміни окупності витрат рослинництва під впли ...