Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Походження держави і права

Реферат Походження держави і права

Міністерство внутрішніх справ

Саратовський юридичний інститут

Спеціальний факультет
кафедра теорії та історії

держави і права


Курсова робота

на тему:

В«Походження держави і праваВ»


Виконав

Студент 3 групи

Трубіна Вероніка

Ігорівна


Перевірив

старший викладач

лейтенант міліції

Семенов В.В.
Саратов 2003

Зміст:


Введення

Загальна характеристика первісного суспільства Загальні закономірності і відмінності походження держави у різних народів Основні шляхи формування права

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Вивчення процесу походження держави і права має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їх особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення і розвитку. Дозволяє чіткіше визначити усі властиві їм функції - основні напрямки їх діяльності, точніше встановити їх місце і роль в житті суспільства і політичної системи. Сучасність не відрізняється від минулого і майбутнього. Вона лише нова, важлива віха в історії. Сьогодення, втілюючи в собі різнобічні, складні, часом суперечливі тенденції минулого, заперечує віджиле, наділяє перспективне іншою якістю, породжує тим самим нові тенденції і явища, закладають передумови майбутнього. Відповідно, щоб зрозуміти сучасне держава і право потрібно знати, як вони виникли, які основні етапи пройшли у своєму розвитку, які причини впливали на їхнє утворення, становлення, розвиток, зміна їх форми і змісту.

Пізнання держави і права слід починати з питання про походження держави - чи завжди в історії людського суспільства існував цей соціальний інститут або ж він з'явився на певному етапі розвитку суспільства. Тільки такий методологічний підхід, реалізує принцип історизму, дозволяє усвідомити причини і форми появи держави і права, його характерні, сутнісні риси, відмінність від попередніх організаційних форм життя суспільства. Ось чому необхідно вивчити характеристику сторін первісного суспільства, використовувати дані археології та етнографії, антропології історії соціологічних наук безпосередньо вивчають це суспільство.

Теорія держави і права вивчає розмаїтість першопричин утворення і розвитку держави і права. При цьому особливе значення надається зміні організаційно-виробничої структури суспільства. Кардинально ускладнилося в період розкладання первіснообщинного ладу буття суспільства, погроза його ослаблення, розпаду і навіть загибелі породжує необхідність в особі, що стоїть над ним, що регулює силу, а звідси в державі, який забезпечує її життєздатність і цілісність. Цей тривалий і складний процес поступово здобував усе більш чітко виражений політичний характер. У міру поглиблення соціального розшарування населення механізм держави усе більш виявлявся у володінні верхів суспільства, що ставлять його на службу в першу чергу своїм інтересам.

Надалі необхідність держави і права обумовлюється всією сукупністю причин усілякого, насамперед, загальнонаціонального порядку. Держава і право виступають як визначене вираження цивільної спільності, здобуваючи при цьому ту, чи іншу ступінь відносної самостійності. Вони починають функціонувати, багато в чому підкоряючись своїй внутрішній закономірності розвитку. Кожна країна, маючи свій набір, своє поєднання передумов історичного розвитку, формує неповторний, індивідуальний образ національної державності. Загальні закономірності розвитку держави і права в кожній країні проявляються неоднозначно. Теорія держави і права, спираючись на наукові результати історико-юридичних досліджень, формулює, відкриває найбільш загальні закономірності розвитку і функціонування держави і права.

1. Загальна характеристика первісного суспільства

Держава існувало не завжди. Воно з'явилося на певному ступені розвитку людства. Сучасна антропологія довела, що близько 100 тисяч років тому, в так званий мустьєрський період, людина вже здатний зводити примітивні житла, добувати вогонь, обробляти для своїх потреб камінь і кістку. Перші ж державні утворення виникли близько п'яти тисяч років тому. Звідси випливає, що десятки тисяч років люди існували, не знаючи держави. p> Мустьєрська допологова група (первісне людське стадо) невелика за чисельністю - 30-40 осіб; подальше розширення її наштовхується на нестачу продовольства. Небагато строго виконувані правила регулюють внутрішнє життя первісного стада. Не виключено, що вже в мустьере були констатовані перші кровноспоріднені асоціації та встановлені деякі заборони у сфері стихійно сформованих відносин між статями. Місцем переважного ро...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Загальні закономірності виникнення держави і права
  • Реферат на тему: Основні етапи розвитку науки теорії держави і права
  • Реферат на тему: Основні теорії походження держави і права
  • Реферат на тему: Вивчення процесу походження держави і права
  • Реферат на тему: Період розвитку і зміни Російської держави і права з лютого по жовтень 1917