Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Квитки по АХД

Реферат Квитки по АХД

1. Роль і завдання АХД в управлінні підприємством і підвищенні ефективності його діяльності. Основні принципи АХД, їх характеристика.

АХД сприяє інтенсифікації національного виробництва, впроваджень досягнень науки і техніки в роботу підприємств. Попередній аналіз дозволяє визначити доцільність та ефективність нововведень. Оперативний та поточний аналіз допомагає визначити ефект від впровадження у виробництво досягнень технічного прогресу, нових технологічних процесів.

Отже, за допомогою аналізу вдосконалюється господарський механізм, планування і управління. Це найважливіший інструмент, що забезпечує наукове передбачення перспектив діяльності окремих суб'єктів господарювання.

Роль аналізу як засоби управління виробництвом на сучасному етапі зростає. Це обумовлено різними обставинами:

- необхідністю неухильного підвищення ефективності виробництва у зв'язку із зростанням дефіциту і вартості сировини, підвищенням наукоємності та капіталоємності виробництва;

- відходом від командно-адміністративної системи управління і поступовим переходом до ринкових відносинам;

- створенням нових форм господарювання у зв'язку з роздержавленням економіки.

Завдання АХД:

1. вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства

2. Наукове обгрунтування поточних і перспективних планів

3. Контроль за виконанням планів та економічних рішень, за економним використанням ресурсів

4. Вивчення впливу об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх факторів на результати господарської діяльності

5. Пошук резервів підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики

6. Оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей і діагностика його положення на ринку товарів і послуг

7. Розробка рекомендацій щодо використання виявлених резервів.

ПРИНЦИПИ:

1. Принцип ДЕРЖАВНОСТІ відображає державний підхід до оцінки економічних явищ і полягає в тому. Що аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності та їх структурних підрозділів передбачає врахування економічної стратегії держави.

2. Принцип НАУКОВОСТІ означає, що методологія економічного аналізу спирається на досягнення економічної науки і враховує дії економічних законів.

3. Принцип Об'єктивно передбачає дослідження реальних економічних явищ і процесів, їх причинно-наслідкові взаємозв'язки

4. Принцип СИСТЕМНОСТІ і комплексність вимагає врахування взаємозв'язку окремих факторів при вивченні, вимірі і узагальненні їх впливу на формування економічних показників.

5. Принцип ОПЕРАТИВНОСТІ стосується швидкого і чіткого виконання підприємствами завдань, реалізації прийнятих рішень і т.д.

6. Принцип Масово означає залучення до аналітичної роботи фахівців виробничої сфери, від якої залежить підвищення життєвого рівня населення.

7. Принцип ЕФЕКТИВНОСТІ виражається в тому, що витрати на проведення аналізу дають багаторазовий ефект.

2. Основні етапи виконання аналітичної роботи на підприємстві.

Аналітична робота на підприємстві підрозділяється на наступні організаційні етапи

1). Визначення суб'єктів і об'єктів АХД, вибір організаційних форм аналізу та розподілення обов'язків між окремими службами та підрозділами.

2). Планування аналітичної роботи.

3). Інформаційне та методичне забезпечення АГД.

4). Оформлення результатів аналізу.

5). Контроль за впровадженням у виробництво пропозицій, зроблених за результатами аналізу.

3. Методика факторного аналізу в АХД. Основні завдання факторного аналізу.

Під факторним аналізом розуміється методика комплексного і системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.

Кожен результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. Чим детальніше досліджується вплив факторів на величину результативного показника, тим точніше результати аналізу та оцінка якості праці підприємств.

Завдання факторного аналізу:

1. відбір факторів для аналізу досліджуваних показників

2. класифікація та систематизація їх з метою забезпечення системного підходу

3. моделювання взаємозв'язків між результативними і факторними показниками

4. розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні величини результативного показника

5. робота з факторною моделлю (її практичне використання для управління економічними процесами).

4. Основні прийоми, використовувані для вимірювання впливу факторів у АХД.

СПОСІ...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи аналізу кількісного впливу факторів на зміну результативного показни ...
  • Реферат на тему: Дослідження властивостей випадкових величин, планування багатофакторного ек ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу фінансової ді ...
  • Реферат на тему: Наукові основи економічного аналізу. Поняття і значення економічного аналі ...
  • Реферат на тему: Класифікація факторів і резервів підвищення ефективності господарської діял ...