Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Квитки по АХД

Реферат Квитки по АХД

Б ЛАНЦЮГОВОЇ Підстановка

Найбільш універсальним способом є способом ланцюгової підстановки. Він використовується для розрахунку впливу факторів у всіх типах детермінованих факторних моделях: адитивних, мультиплікативних, кратних і змішаних. Цей спосіб дозволяє визначити вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника шляхом поступової заміни базисної величини кожного факторного показника в обсязі результативного показника на фактичну в звітному періоді.

Таким чином, застосування способу ланцюгової підстановки вимагає знання взаємозв'язку факторів, їх співпідпорядкованості, вміння правильно їх класифікувати і систематизувати

СПОСІБ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ

Спосіб відносних різниць застосовується для вимірювання впливу факторів на приріст результативного показника тільки в мультиплікативних моделях.

Спосіб відносних різниць зручно застосовувати в тих випадках, коли потрібно розрахувати вплив великої кількості факторів (8-10 і більше). На відміну від інших способів тут значно скорочується число обчислювальних процедур, що обумовлює його перевагу.

СПОСІБ АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ

Спосіб абсолютних різниць застосовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детерменірованом аналізі. І хоча його використання обмежене, але завдяки своїй простоті він отримав широке застосування в АХД.

За допомогою способу абсолютних різниць отримують ті ж результати, що і способом ланцюгової підстановки.

СПОСІБ ПРОПОРЦІЙНОГО РОЗПОДІЛУ І пайової участі. p> У ряді випадків для визначення величини впливу факторів на приріст результативного показника може бути використаний спосіб пропорційного розподілу. p> ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД.

Інтегральний метод застосовується для вимірювання впливу факторів. Його використання дозволяє отримувати більш точні результати розрахунку впливу чинників порівняно з способом ланцюгової підстановки, абсолютних і відносних різниць, оскільки додатковий приріст результативного показника від взаємодії факторів приєднується чи не до останнього фактору, а ділиться порівну між ними.

СПОСІБ Логарифмування. p> 5. Прийоми кореляційного аналізу в АХД. Його завдання та етапи проведення.

Прийоми кореляційного аналізу використовуються для вимірювання впливу факторів у стохастичному аналізі, коли взаємозв'язок між показниками неповний, імовірнісна. Розрізняють парну і множинну кореляцію.

Парна кореляція - це зв'язок між двома показниками, один з яких є факторним, а інший - результативним.

Множинна кореляція виникає від взаємодії декількох факторів з результативним показником.

На першому етапі визначаються фактори, які впливають на досліджуваний показник, і відбираються найбільш істотні для кореляційного аналізу. Відбір факторів - дуже важливий момент в економічному аналізі: від того, наскільки правильно він зроблено залежить точність висновків за підсумками аналізу.

На другому етапі збирається вихідна інформація по кожному факторному та результативному показниками. Вона повинна бути перевірена на достовірність. На однорідність і на відповідність закону нормального розподілу.

На третьому етапі вивчається характер і моделюється зв'язок між факторами і результативним показниками, тобто підбирається і обгрунтовується математичне рівняння, яке найбільш точно виражає сутність досліджуваної залежності. Для його обгрунтування використовуються ті ж прийоми, що і для встановлення наявності зв'язку: аналітичні угруповання, лінійні графіки.

На четвертому етапі проводиться розрахунок основних показників зв'язку кореляційного аналізу: рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції, детермінації, еластичності та ін

П'ятий етап - статистична оцінка та практичне використання результатів кореляційного аналізу.

6. Способи обробки економічної інформації в АХД.

1. Спосіб порівняння в АХД

Сутність його полягає в зіставленні однорідних об'єктів для знаходження рис подібності або відмінностей між ними. За допомогою порівняння виявляється загальне і особливе в економічних явищах. Встановлюються зміни в рівні використовуваних об'єктів, вивчаються тенденції та закономірності їх розвитку. В«Все пізнається в порівнянніВ»

Умови застосування:

1. Коли порівнюють фактично досягнуті результати з даними минулих періодів.

2. Коли зіставляють фактичний рівень показників з плановими.

3. Коли порівнюють з затвердженими нормами витрат ресурсів (економія чи перевитрата)

4. Коли порівнюють з кращими результатами, тобто з кращими зразками праці, передовим досвідом, новими досягненнями науки і техніки.

5. Коли порівнюють показники досліджуваного підприємства з середньогалузевими даними або середніми за міністерству, об'єднанню, концерну та ін

6. Коли порівнюють паралельні і динамічні ряди....


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок впливу факторів на зміну результативного показника прийомом абсо ...
  • Реферат на тему: Методи аналізу кількісного впливу факторів на зміну результативного показни ...
  • Реферат на тему: Визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показ ...
  • Реферат на тему: Прийоми аналізу господарської діяльності. Способи абсолютних різниць як од ...
  • Реферат на тему: Вимірювання впливу факторів в детермінованому факторному аналізі