Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Реферат Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Зміст


Введення

1. Організаційна структура підприємства ТОВ В«КоралВ»

2. Обліковий політика підприємства ТОВ В«КоралВ»

3. Організація та ведення обліку на підприємстві ТОВ В«КоралВ»

3.1 Поняття, склад і побудова бухгалтерського балансу

3.2 Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства

3.3 Економічна характеристика бухгалтерського балансу ТОВ В«КоралВ»

4. Загальна оцінка організації бухобліку на підприємстві ТОВ В«КоралВ»

5. Бухгалтерська (фінансова) звітність і аналіз фінансового становища підприємства ТОВ В«КоралВ»

5.1 Склад бухгалтерської звітності ТОВ В«КоралВ»

5.2 Аналіз фінансового становища ТОВ В«КоралВ» за даними бухгалтерської звітності

Список використаних джерел

Програми


Введення


Переддипломна практика є завершальною частиною програми підготовки спеціаліста вищої кваліфікації, що дозволяє застосувати на ділі отримані у ВУЗі теоретичні знання в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, пізнати тонкощі професійної діяльності бухгалтера. До переддипломної практики допускаються студенти, що успішно завершили теоретичний курс підготовки фахівця, розрахований на 9 семестрів навчання.

Метою переддипломної практики студентів є вивчення специфіки організації і ведення бухгалтерського обліку на конкретних підприємствах (Різних галузей, форм власності та видів діяльності). Студент повинен вивчити установчі документи, визначити основні види діяльності, організаційну структуру підприємства, форму організації бухгалтерського обліку, облікову політику, фінансову звітність, Основні нормативні документи, регламентують ведення бухгалтерського обліку.

Завдання переддипломної практики:

1. вивчення специфіки діяльності конкретного підприємства, його організаційної структури та основних техніко-економічних показників;

2. ознайомлення з затвердженою наказом підприємства Облікової політикою на поточний рік;

3. вивчення структури апарату управління підприємства і структури бухгалтерії, форми організації бухгалтерського обліку на даному підприємстві;

4. оцінка організації основних ділянок облікової роботи з точки зору їх відповідності нормативним документам;

5. розглянути основні форми фінансової звітності підприємства і на основі їхніх даних провести аналіз фінансового стану підприємства;

6. збір практичного матеріалу для написання випускної кваліфікаційної роботи.

В 

1. Організаційна структура підприємства ТОВ В«КоралВ»


ТОВ В«КоралВ» є комерційною організацією, найважливіша мета якої - одержання прибутку. Основними видами діяльності даної організації є оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування.

ТОВ В«КоралВ» є юридичною особою, має круглу друк, має у власності будівлі, споруди, обладнання, інвентар, обліковуються на самостійному балансі. Статутний капітал товариства складає 2800000 рублів. Його засновниками є громадяни Російської Федерації. p> Підприємство було засновано в травні 1995 р. і являло собою один продовольчий магазин. У подальшому, підприємство успішно розвивалося, і в 2000 р. налічувалося чотири продовольчих магазини на території селища міського типу Лучегорск, які діють і зараз. Кожна філія мають загальний бухгалтерський баланс. Протягом господарської діяльності не піддавалася поглинанням і реорганізацій, а також не брала участь у злиттях з іншими фірмами і не змінювала своєї назви. Дочірніх і залежних товариств організація не має. Під організаційною структурою управління підприємством розуміється склад (перелік) відділів, служб і підрозділів в апараті управління, система їх організації, характер підзвітності один одному, а також набір зв'язків, порядок розподілу функцій управління по різних рівнів і підрозділам управлінської ієрархії.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в ТОВ В«КоралВ» та дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе директор ТОВ В«КоралВ».

Ведення бухгалтерського обліку здійснює бухгалтерія Товариства на чолі з головним бухгалтером, який підпорядковується безпосередньо директору ТОВ В«КоралВ». Головний бухгалтер несе відповідальність за формуванням облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасної та достовірної бухгалтерської звітності, здійснює контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань.

Структура бухгалтерської служби, чисельність працівників визначаться внутрішніми правилами і посадовими інструкціями.

Організаційна структура ТОВ В«КоралВ» відображена на малюнку 1. br/>В Рисунок 1 - Організаційна структура ТОВ В«КоралВ»


В 

2. Облікова політика підприємства ТОВ В«КоралВ»


Щорічно на підприємстві ТОВ В«КоралВ» проводиться Наказ про облі...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Призначення і зміст облікової політики для цілей ведення бухгалтерського об ...
  • Реферат на тему: Порядок організації і ведення первинного бухгалтерського обліку на підприєм ...
  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності на при ...
  • Реферат на тему: Особливості облікової політики підприємства і техніки ведення бухгалтерсько ...
  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...