Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

Реферат Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

БІЗНЕС ПЛАН

ФІЗКУЛЬТУРНО-спортивної ОРГАНІЗАЦІЇ

План


1. Загальна характеристика бізнес плану фізкультурно-спортивної організації.

2. Структура бізнес плану фізкультурно-спортивної організації.

3. Зміст бізнес планом фізкультурно-спортивної організації.

1. Загальна характеристика бізнес плану фізкультурно-спортивної організації


Бізнес-план - це короткий, точний, доступний и зрозумілій описание пропонованої ДІЯЛЬНОСТІ фізкультурно-спортивної організації.

Основна мета розробки бізнес плану Полягає в плануванні господарської та іншої ДІЯЛЬНОСТІ фізкультурно-спортивної організації на найближче та віддаленій періоді у відповідності з потребами прайси и можливости Отримання необхідніх ресурсів для організації роботи.

Мета складання БП конкретізується, як правило, у Наступний Завдання:

візначіті конкретні Напрямки діяльності, цільові ринкі и місце організації на ціх ринках;

Сформувати довго-та короткострокові цілі, стратегію и тактику їх Досягнення;

вібрато асортимент (номенклатуру) i візначіті основні показатели товарів чі услуг, Які будут пропонуватіся споживачам;

оцініті відповідність кадрового складу и умів мотівації праці, матеріальніх та ФІНАНСОВИХ ресурсів організації сформованому цілям;

візначіті маркетингові заходь Щодо Вивчення прайси, мережі збуту, Просування ПРОДУКЦІЇ, яка віробляється до споживачів, Ціноутворення ТОЩО. p> При розробці БП звітність, Дотримуватись слідуючих Принципів

Планування винне буті:

Гнучкий, Яку передбачає заходь, что спріяють Постійній адаптації до змін зовнішнього середовища, в якому функціонує організація;

безперервнім В«СлизькоВ», тоб реалізуваті один бп, звітність, переходіті до розробки іншого на Наступний Период годині з новімі цілямі и завданнями;

комплексні - передбачаті систему різноманітніх и різнохарактерніх ЗАХОДІВ, Які дозволяти досягті сформульованої мети и завдань;

ТВОРЧА, Яку передбачає не однократна проробку окрем розділів бп з врахування різніх обставинні;

багатоваріантнім, такого, что враховує структуру продукту, что віробляється та Другие спеціфічні аспекти ДІЯЛЬНОСТІ організації;

адекватно, зважено оцінюючім возможности організації в досягненні поставленої мети и завдань.

При розробці БП звітність, враховуваті ряд ВАЖЛИВО обставинні:

По-перше, орієнтований рядків розробки БП для середньої організації складає 200 людино-днів;

По-друге, структура БП и ступінь деталізації его розділів мают залежаться від таких факторів, як величина організації, трівалість планового горизонту, Різновид ПРОДУКЦІЇ, что віготовляється (робіт, послуг) та їх спеціфічні характеристики та ін.

По-Третє, БП, як правило, Складається на 3-5 и больше років.


2. Структура бізнес плану фізкультурно-спортивної організації


Найбільш повна структура БП Включає наступні розділи:

Концепція бізнесу (резюме).

Віді товарів (Услуг). p> РІНКОМ збуту товарів (услуг).

конкуренція на ринках збуту товарів (услуг).

План маркетингу.

План виробництва.

організаційний план.

Правове забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ організації.

Оцінка різіків и страхування.

Фінансовий план.

У залежності від спеціфікі фізкультурно-спортивної організації, об'єкту бізнесу та конкретних обставинні, структура БП может змінюватісь: Різні розділи могут буті об'єднані (3 і 4, 7 и 8). Може буті змінена їх послідовність, окремі розділи могут буті віключені Зі складу БП як нехарактерні (план виробництва) для управлінськіх фізкультурно-спортивних організацій. br/>

3. Зміст бізнес плану фізкультурно-спортивної організації


Розглянемо основні позіції, Які характеризують Зміст БП.

Концепція бізнесу (резюме).

Оскількі Данії Розділ є СКОРОЧЕННЯ варіантом Усього БП, то ВІН Складається после всех розділів и Включає Наступний інформацію:

Основні цілі БП.

Основні напрямки стратегії організації (асортимент товарів, услуг, Ціни, Якість, Споживачі, персонал, місце розташування, сервісні послуги інш.).

Заходь за окрем Напрямки стратегії організації.

Необхідні засоби ї потенційні джерела їх одержании.

ПЕРЕВАГА товарів (Услуг), что віробляються. p> Прогноз обсягів продаж товарів (услуг).

Очікувана виручка, чистий прибуток.

Планові витрати.

Рівень прібутковості інвестіцій. p> Рядків повернення Залучення ЗАСОБІВ.

Характерні (Спеціфічні) умови роботи організації. p> дані про Створення і реєстрацію організації.

Ділова біографія керівника організації.

Контактна інформація (телефон, факс, e-mail).

Суть Концепції БП американськими спеціалістами сформульована у наступній короткій спеціфічній ФОРМІ: В«Я не знаю вашу...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основи розробки бізнес-плану розвитку організації
  • Реферат на тему: Просування як функція маркетингової діяльності спортивної організації
  • Реферат на тему: Історичне фехтування як вид фізкультурно-спортивної діяльності
  • Реферат на тему: Бізнес-план з організації роботи міні-маркету
  • Реферат на тему: Бізнес-план організації з виробництва кабельних барабанів