Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Відповіді на квитки до дер з менеджменту у сфері культури

Реферат Відповіді на квитки до дер з менеджменту у сфері культури

1. Менеджмент: поняття, значення, зміст.

Тepмін management oзнaчaeт "yпpaвлeніe". Нaібoлee pacпpocтpaнeннoe тoлкoвaніe: мeнeджмeнт - етo yмeніe дoбівaтьcя пocтaвлeнниx цeлeй, іcпoльзyя тpyд, інтeллeкт і мoтіви пoвeдeнія дpyгиx людeй .
Сyщecтвyeт нecкoлькo пoнять мeнeджмeнтa , oпpeдeляющіx eгo кaк: діcціплінy, ізyчaющyю пpoцeccи yпpaвлeнія пpeдпpіятіямі , кoтopaя oбoбщaeт oпит pyкoвoдітeлeй і peзyльтaти нayчниx іccлeдoвaній, і пoетoмy пoлeзнa кaк для нaчінaющіx, тaк і для oпитниx мeнeджepoв; нeпocpeдcтвeннo пpoцecc yпpaвлeнія ; aппapaт yпpaвлeнія , т.e. paбoтнікі пpeдпpіятія, зaнімaющіe виcшіe пoзіціі в іepapxіі opгaнізaціі.
Сyщнocть мeнeджмeнтa зaключaeтcя в eгo фyнкціяx, ocнoвнимі з кoтopиx являютcя: плaніpoвaніe, opгaнізaція, мoтівaція і кoнтpoль.
Цілі і завдання менеджменту: Мета - це кінцевий стан, бажаний результат, якого прагнути домогтися будь-яка організація. Розрізняються цілі загальні та глобальні, що розробляються для фірми в цілому, та цілі специфічні, розроблювані за основними видами і напрямами діяльності виробничо-господарських підрозділів на основі загальних цілей або орієнтирів. Кінцева мета менеджменту полягає в забезпеченні прибутковості, або дохідності, а діяльності фірми шляхом раціональної організації виробничого процесу, включаючи управління виробництвом і розвиток техніко-технологічної бази, а також ефективне використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності і лояльності кожного працівника. Класифікація цілей може здійснюватися
- По охоплюваній сфері (загальна, приватна мети);
- Значенням (головна, проміжна, другорядна);
- Кількості змінних (одно-і багатоальтернативного);
- Предмету цілі (розрахований на загальний або приватний результат).
Поняття В«завданняВ» відрізняється від поняття В«метаВ» наступним чином: завдання - Це цілі, досягнення яких бажано до певного моменту часу в межах періоду, на яких розраховано управлінське рішення. Завдання вказує на безпосередні цілі організації, піддаються кількісної характеристиці.
Задачу часто визначають як приписану роботу, серію робіт, яка повинна бути виконана в обумовлені терміни. З технічної точки зору, завдання пропонуються не працівникові, а його посади. Кожна посада включає ряд завдань, які розглядаються як необхідний внесок у досягнення цілей організації. Найважливішим завданням менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням споживачів на основі наявних матеріальних і людських ресурсів та забезпечення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного становища на ринку.

p> 2. Менеджмент у сфері культури:

- особливості керівництва культурою;

- сучасні технології менеджменту у сфері культури.

Під культурою розуміється система цінностей, яка існує в даний час в тому чи іншому суспільстві. Головною особливістю менеджменту у сфері культури є те, що ця сфера некомерційна (головної метою не є прибуток). Тобто можна представити менеджмент у сфері культури без прибутку. Для сфери культури характерні державна, муніципальна й інші форми власності, а приватна є нетиповою. Для сфери культури моральність у відносинах має велике значення. Відношення до персоналу в менеджменті у сфері культури особливе. Сфера культури знаходиться під особливим патронажем держави, воно фінансує її, тому що в умовах ринку культура загине. Бюджетне фінансування не вимагає безпосередньої віддачі. Оскільки гроші йдуть від держави, воно має право контролювати як ці гроші витрачаються. Витрачання прибутку у сфері культури має бать тільки на статутні цілі. Серед теоретичних концепцій , присвячених особливостям менеджменту некомерційних організацій в цілому, можна виділити теорії В«виробництва суспільних благ В»,В« невиконаного контракту В»,В« контролю стейкхолдерів В». Теорія В« виробництва суспільних благ В». Згідно теорії В«виробництва суспільних благВ» американських вчених Д. Шифа і Б. Вайсброда, специфіка менеджменту некомерційних організацій випливає з самих причин їх появи - вони виникають внаслідок неефективності комерційних структур у виробництві суспільних благ. Загальною відмінною особливістю суспільних благ є наявність двох властивостей - неконкурентності і неісключаемості, тобто відсутність суперництва в споживанні і неможливість перешкодити до споживання даного блага. Архітектурні пам'ятники або музичні твори залишаються надбанням усіх членів суспільства і наступних поколінь, і тому можливе їх спільне і неодноразове використання. Необхідною умовою випуску суспільних благ, згідно Вайсброду, є використання соціального (некомерційного) маркетингу (Виду маркетингу, спрямованого на формування суспільних цінностей). Застосування некомерційного маркетингу дає можливість виробникам стимулювати спо...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття, сутність, цілі, завдання та основні функції менеджменту
  • Реферат на тему: Поняття, цілі і завдання інноваційного менеджменту. Етапи розвитку науки
  • Реферат на тему: Природні монополії: регулювання виробництва суспільних благ
  • Реферат на тему: Особливості маркетингу в сфері культури і мистецтва
  • Реферат на тему: Цілі і завдання банківського менеджменту