Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Залежність семантики імені складного мовного події від структури події

Реферат Залежність семантики імені складного мовного події від структури події

1. Поняття В«подіяВ» в мовою і науці про мову

Людина - істота соціальна. Життя людини з народження являє собою поступове включення його в спілкування різних рівнів складності, в різноманітні мовні події, освоєння яких є одна з необхідних форм соціалізації. Події відображаються в мові, в тому числі як подієві імена (event labels, event names), і зокрема, - імена складних мовних подій.

Термін В«ПодіяВ» широко використовується в науці. Події як філософського поняття присвячені спеціальні дослідження різних шкіл і напрямків. Лінгвофілософском аналіз події дається в [Арутюнова 1988; Переверзєв 1998; Bennett 1988 і др.], подія вивчається в рамках дискурсивного аналізу та етнографії комунікації [Грайс 1985; Хаймс 1975; Hymes 1961, 1971, 1972]. Існує і звичайне, нетермінологіческое, В«наївнеВ» розуміння події, яка знаходить відображення в тлумачних і перекладних словниках. Так, в словнику [Collins 1993] дається таке тлумачення лексеми event :

event - 1.anything that takes place or happens, esp. something important; happening; incident 2.the actual or final outcome; result (esp. in the phrases in the event, after the event ) 3.any one contest in a programme of sporting or other contests: the high jump is his event 4.Philosophy a) an occurrence regarded as a bare instant of space-time as contrasted with an object which fills space and has endurance b) an occurrence regarded in isolation from, or contrasted with, human agency. Compare act (sense 8) 5. at all events or in any event . regardless of circumstances; in any case 6. in the event of. in case of ; if (such a thing) happens: in the event of rain the race will be cancelled 7. in the event that . if it should happen that 8. Verb to take part or ride (a horse) in eventing [C16: from Latin eventus a happening, from evenaire to come forth, happen, from venire to come]

У першому значенні event тлумачиться як щось, що має місце або відбувається. Підкреслюється, що найчастіше під подією розуміється щось важливе, подію випадково, пригода. У другому значенні event - результат чого-небудь, і використовується в конкретних стійких висловлюваннях. У третьому значенні event позначає вид спортивного змагання. У четвертому значенні відображено філософське розуміння event як моменту в просторі і часі, протипоставленого об'єкту, заповнює простір і має протяжність, а також як випадок, пригода, не залежне від діяльності людини.

В [Oxford Complex 1993] виявляється подібна формулювання основного значення слова event : a thing that happens or takes place, esp. one of importance, тобто щось, що відбувається, найчастіше - важливе. Друге значення співвідносить event з фактом вчинення чого-небудь, результатом (пор. зі значенням 2 в словнику [Collins 1993]). В«СпортивнеВ» значення у слова event відзначається і тут. Але в [Oxford Complex 1993] призводить не філософське розуміння event , а вживання лексеми event в мові фізики. Нарешті, останнє значення лексеми event , що розглядається в даному словнику, - щось, на що робляться ставки.

В [НБС 1993] значень event виділяється більше. Наведемо деякі з них (знаком В«...В» ми позначаємо пропущені приклади слововживання):

Event - 1. Подія, важливе явище; значний факт; international events міжнародні події; the happy event щаслива подія (преім. народження дитини, весілля ); seismic event сейсмічне явище (...). 2. випадок; in the event of у випадку (чего-л.) (...); at all events про всякому випадку (...). 3. захід ( прийом, вечір, видовище і т.п.) ; social event неофіційна зустріч, зустріч друзів; formal event офіційний захід ( засідання і т.п. ), musical and theatrical events музичні та театральні виступи; концерти та вистави. 4. спорт. 1) змагання; combined events комбіновані змагання (...), 2) вид спорту; 3) номер в програмі змагання. 5. результат, результат; in the event як виявилося (...). 6. кіно епізод. 7. тих. такт ( двигуна внутрішнього згорання) . 8. фіз. Ядерне перетворення ( тж. nuclear event). 9. кім. розпродаж за зниженими цінами. 10. аварія або руйнування ядерного реактора ( на атомній електростанції) . 11. фіз. подія, елементарний акт.

To be wise after the event - пізно здогадатися = заднім розумом міцний.

Число приводяться значень event , як бачимо, значно більше, ніж в англійських одномовних словниках. Це пов'язано з кількома причинами. p> перше, словник [НБС 1993] - перекладної і прагне відобразити найбільш повно значення слова, базуючись на принципах інтегрального опису мови.

друге, цей словник описує багато спеціальних, термінологічних значень слів, оскільки В«Те, що кільк...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Event Marketing in Red Bull GmbH
  • Реферат на тему: Event-менеджмент: виявлення та аналіз інформаційних ресурсів
  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ &А ...
  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій на прикладі ТОВ &Ар ...
  • Реферат на тему: Роль event-management у формуванні позитивного іміджу організації