Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Залежність семантики імені складного мовного події від структури події

Реферат Залежність семантики імені складного мовного події від структури події

а десятиліть або навіть десятиліття тому було на периферії цього світу навіть у високоосвічених носіїв мови, стає, завдяки поширенню спеціальних знань і впровадженню технічних досягнень у побут, надбанням все більш широких мас носіїв мови. В результаті периферійна лексика переміщається ближче до центру словника В»[Апресян 1993, с.9].

третє, перекладний словник орієнтується відразу на дві системи лексичних уявлень світу, встановлює співвідношення між ними, розбіжність цих систем призводить до дробности опису. Нарешті, бувають розбіжності системи та узусу, що не завжди адекватно відображаються в словниках. Існують явища як В«виводяться в системі, але не узаконені узусом В», так іВ« виникли в узусі, але не узаконені мовною нормою В»[Там само]. Тому розподіл значень у складі словникової статті, а також їх кількість можуть розрізнятися у лексикографічних працях, орієнтованих на один і той же тип користувачів.

СР з дефініціями в словнику [Longman 1992]: event - 1. a happening, esp. an important one: the programme reviews the most important events of 1985. | The article discusses the (course of) events which led up to his resignation. | a social/sporting event. 2. any of the races, competitions, etc., arranged as part of a day's sports: The next event will be 100 metres race. 3. a (possible) case: in the event of rain, the party will be held indoors (...) 4. at all events - in spite of everything; at least: She had a terrible accident, but at all events she wasn't killed. 5. in the event - esp. Br.E - as it happened; when it actually happened: We were afraid he would be nervous on stage, but in the event he performed beautifully.

П'ять значень event дає і [Collins 1996]. Але в цьому словнику, який за задумом укладачів тлумачить слова гранично доступно, зрозуміло, друге значення виражає не відбитий спеціально в інших англо-англійських словниках сенс: подія - це організоване громадське захід (пор. зі значенням 3 в [НБС 1993]): 1.an event is something which happens, especially something important. The news has been dominated by events in Russia. 2. An event is an organized social occasion. The event is in aid of Cancer Research. 3. In sport, an event is one of the competitions in a sporting programme. 4. You say in the event when you are describing what actually happened, as distinct from what people expected to happen or were afraid might happen. In the event, both candidates gained a similar share of the votes. 5. You say in any event when you are mentioning something which is true regardless of what you have just said. In any event, there will be < i> political repercussions.

Російське слово В«ПодіяВ» як найбільш уживане вираз загального уявлення про події має більш просту структуру тлумачення. У тлумачному словнику російської мови [ЗШ 1996] дається таке визначення: Подія - те, що сталося, те чи інше значне явище, факт суспільного, особистого життя. Історичне подія. Несподівана подія. Міжнародні події. // дод. подієвий (кніжн.). Подієва лінія п'єси (послідовність описуваних подій). В окрему словникову статтю виділяється тлумачення лексеми події (множині). Події - 1. перипетії (кніжн.). 2. в романі, п'єсі, фільм: дію.

Дефініції в інших тлумачних словниках російської мови (див.: [БАС 1963; МАС 1984; Даль 1995]) надзвичайно близькі до наведеного і відрізняються числом виділяються в них відтінків. Як бачимо, значення російського слова В«подіяВ» менш дрібно, менш спеціалізовано, але важливо те, що нетермінологіческіе тлумачні словники обох мов фіксують відомі всім говорить на цих мовах спільні, родові позначення того, В«що відбуваєтьсяВ», особливо для випадків, коли відбувається значимо. p> Уточнення змісту поняття В«подіяВ» в наукових текстах (нас цікавлять власне лінгвістичні та лінгвофілософском трактування) відбувається при включенні його в систему В«ситуаціяВ» - В«подіяВ» - В«фактВ». Але важливо підкреслити значні розбіжності в розумінні цих термінів різними дослідниками. Складність визначення даних термінів пов'язана як з різноманіттям філософських, логічних і лінгвістичних шкіл, так і з їх тісним взаємозв'язком, взаємовпливом.

У вітчизняній лінгвістиці поняття В«ситуаціяВ» і В«подіяВ» широко використовуються при описі конкретного мовного матеріалу. Термін В«ситуаціяВ» зазвичай виступає як родовий по відношенню до В«подіїВ» і дозволяє охоплювати більш широке коло явищ [Арутюнова 1976, 1988; Миколаєва 1980; Булигіна, Шмельов 1997]. Тому-то, з точки зору Л.О. Чернейко [1997], в багатьох випадках краще використання терміну В«ситуаціяВ». Як пише К.А. Переверзєв, В«термін 'Ситуація' ... покриває кілька приватних категорій, що сформувалися на перетині світу "сири...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Event Marketing in Red Bull GmbH
  • Реферат на тему: Event-менеджмент: виявлення та аналіз інформаційних ресурсів
  • Реферат на тему: Роль event-management у формуванні позитивного іміджу організації
  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ &А ...
  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій на прикладі ТОВ &Ар ...