Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій на прикладі ТОВ &Арт-Мікс&

Реферат Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій на прикладі ТОВ &Арт-Мікс&

РЕФЕРАТ


Тема дипломної роботи: event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ «Арт-Мікс»).

Ключові слова: маркетинг, event-маркетинг, банерна реклама, маркетингові інструменти мережі Інтернет, сайт.

Об'єкт дослідження: ТОВ «Арт-Мікс».

Предмет дослідження: маркетингова діяльність event-агентства.

Мета роботи: розробка заходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності event-агентства.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз внутрішньої документації та звітності підприємства, статистичні методи аналізу динаміки економічних показників, SWOT-аналіз, АВС-аналіз.

Дослідження і розробки: аналіз діяльності компанії, оцінка ефективності просування сайту, розробка заходів щодо поліпшення іміджу.

Область можливого застосування: просування корпоративного сайту в інтернеті, просування послуг на ринку event.

Техніко-економічна, соціальна та екологічна значимість: впровадження розробок дозволить підвищити відвідуваність сайту, підвищити лояльність до компанії, збільшить впізнаваність.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.


ВСТУП


Маркетинг подій або event-marketing, вже багато років успішно застосовується для просування товарів і послуг за кордоном, в РБ почав розвиватися відносно недавно.

Сказати, що традиційні маркетингові методи стають неефективними можна. Просто доводиться шукати різні інструменти для просування марок, товарів, а також для створення іміджу компаній.

Спеціальні заходи як один з інструментів маркетингу, в останні роки все частіше використовується компаніями для власного просування. Сьогодні концепцію special events для просування бренду використовують як корпорації зі світовим ім'ям, так і регіональні компанії. Причина криється в тому, що підприємства, в більшості своїй, обирають стратегію довгострокових комунікацій з споживачем, підвищення рівня лояльності, прихильності бренду, ніж стратегію прямих продажів, втратила свою актуальність в сьогоднішніх умовах ведення бізнесу [1].

Мета роботи: розробка заходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності event-агентства.

Об'єкт дослідження - ТОВ «Арт-Мікс».

Завдання дослідження - вивчення фінансового становища компанії, її економічні показники, аналіз ринків збуту та конкурентів, а також дослідження каналів розподілу, цінової політики, структури маркетингових комунікацій та ін.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз внутрішньої документації та звітності підприємства, статистичні методи аналізу динаміки економічних показників, SWOT-аналіз, АВС-аналіз.

Джерела інформації: наукові публікації, спеціалізована маркетингова література, бізнес-план, внутрішні положення підприємства.

1 EVENT-МАРКЕТИНГ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ

маркетинг - це комплексна організація заходів, спрямована на просування марки або продукту компанії за допомогою яскравих подій, таких як шоу, концертів, вечірок, презентацій тощо [2] .маркетінг відрізняється від звичайної реклами тим, що забезпечує прямий контакт з покупцями і дозволяє впливати на нього трохи по-іншому. Святкові заходи мають безпосередній вплив на емоції людини і являють вашу компанію в яскравому та позитивному образі. Крім того, така подія не сприймається як рекламне, і це підвищує доброзичливість споживача [3].

Одним з найбільш кращих способів повного розкриття іміджу бренду, залишити його в пам'яті публіки і добитися високих і довгострокових продажів, допоможе повне занурення клієнтів у світ цього бренду.

Види event-маркетингу:

1) Виставки.

Існує 2 види виставкових заходів:

. Виставка, організована для конкретної компанії і її продукту.

. Участь компанії в галузевій виставці.

І в одному, і в іншому випадку слід враховувати, що головне завдання такого заходу - представлення продукту.

Виставки за своєю суттю схожі з презентаціями. Але в даному випадку відсутня можливість побудови органічною динаміки процесу, оскільки виставки більше розтягнуті в часі, і відвідини учасників проходить за вільним графіком.


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ &А ...
  • Реферат на тему: Event-заходи як інструмент просування товарних / продуктових брендів і / аб ...
  • Реферат на тему: Аналіз політики просування підприємства з метою розробки рекомендацій щодо ...
  • Реферат на тему: Аналіз політики просування підприємства з метою розробки рекомендацій щодо ...
  • Реферат на тему: Аналіз процесу формування та просування бренду (на прикладі підприємства &S ...