Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Верстат СР4-1

Реферат Верстат СР4-1

деревообробних верстатів ТА ІНСТРУМЕНТИВведення


Це видання містять методичні вказівки щодо виконання курсової роботи, передбаченої робочою програмою дисципліни В«Деревообробні верстати та інструментиВ» для студентів 3 курсу спеціальності 250403 В«Технологія деревообробкиВ».

Курсова робота з дисципліни В«Деревообробні верстати та інструментиВ» є заключним етапом вивчення дисципліни, що дозволяє студенту проявити і закріпити свої знання, отримані за даним курсом як на лекціях і при виконанні лабораторних робіт, так і за іншими загальнотехнічних і спеціальних дисциплін - машинобудівному кресленню, деталям машин, гідравліки, технічної механіки і т.д.

Метою даного видання є освоєння методики аналізу конструкцій деревообробних верстатів з різними виконаннями механізмів різання і подачі. Такий аналіз базується на технологічних і кінематичних розрахунках, що дозволяють оцінити і раціонально використовувати технологічні можливості верстата, розкрити недоліки конструкції, дати можливі напрямки його модернізації. p align="justify"> У курсовій роботі студент проводить конструктивний аналіз одного з типових деревообробних верстатів. Такий аналіз включає:

опис призначення верстата і його технічну характеристику;

опис функціональної, кінематичної і пневматичної (гідравлічної) схем верстата;

кінематичний розрахунок верстата, розрахунок балансу витрати потужності та складання струмкової діаграми;

технологічні розрахунки (розрахунки швидкостей подачі по потужності приводу, за якістю обробки та працездатності різального інструменту, розрахунки сил і потужності різання, тягового зусилля механізму подачі, тиску притискних елементів, необхідної потужності двигуна);

розрахунок параметрів пневматичної (гідравлічної) схем верстата;

розрахунок продуктивності верстата.

У ряді випадків курсова робота може бути присвячена модернізації окремих вузлів верстата з метою покращення його технічних показників - продуктивності, точності і якості обробки, безпеки експлуатації, надійності, зниження енерговитрат і т.д.

Курсове проектування проводиться, в основному, з використанням альбомів креслень деревообробного обладнання в п'яти частинах, розроблених на кафедрі верстатів та інструментів МГУЛ.1. Зміст курсової роботи


Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

Розрахунково-пояснювальна записка включає в себе такі основні розділи:

1. Завдання на курсову роботу (бланк завдання заповнює викладач).

2. Зміст.

3. Введення (мета і завдання роботи, її актуальність).

4. Загальна частина (призначення і технічна характеристика верстата). Опис конструкції верстата з складанням специфікації до загального вигляду.

5. Опис схем верстата.

. Аналіз конструкцій верстатів аналогічного технологічного призначення.

7. Розрахункова частина. Технологічні та конструкторські розрахунки.

8. Розрахунок продуктивності верстата.

9. Висновки (Висновок).

10. Список використаної літератури.

Графічна частина виконується на аркуші формату А1 і включає вид загальний верстата, функціональну, кінематичну і гідро - (пневмо) схему.2. Оформлення курсової роботи


2.1 Оформлення пояснювальної записки курсової роботи


При оформленні записки керуються положеннями ГОСТ 2.105-95 [6], ГОСТ 2.106-95 [7], ГОСТ 7.32-2001 [11]. Формат паперу А4 (210х297) за ГОСТ 2.301-68 [9]. p align="justify"> Текст розташовується на одній стороні аркуша. На аркуші залишаються поля: ліве - не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 15 мм, нижнє - не менше 20 мм. У зв'язку з тим, що курсова робота виконується в навчальних цілях, основна напис і рамка на аркушах пояснювальної записки можуть бути відсутні. p align="justify"> Нумерація сторінок та розміщення на них тексту повинні відповідати вимогам ГОСТ 7.32-2001 [11]. Сторінки повинні бути пронумер...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок елементів механізму подачі металорізального верстата
  • Реферат на тему: Гідравлічний розрахунок об'ємного гідроприводу механізму подачі круглоп ...
  • Реферат на тему: Гідравлічний розрахунок гідроприводу подачі силовий головки агрегатного вер ...
  • Реферат на тему: Пошук оптимальних значень подачі і швидкості різання фрезерного верстата
  • Реферат на тему: Розрахунок і вибір двигуна приводу фрезерного верстата