Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Прислів'я та приказки. Їх адекватний переклад.

Реферат Прислів'я та приказки. Їх адекватний переклад.

Зміст

В 

1. Введення

2. Прислів'я та приказки як жанр усної народної творчості

3. Проблеми дефініції прислів'їв і приказок

3.1 Першоджерела англійських прислів'їв і приказок

3.2 Різноманіття, функції і значення прислів'їв іпоговорок

3.3 Співвідношення англійських і російських прислів'їв і приказок

3.4 Механізм створення експресивності фразеологічних одиниць англійської та російської мов, що відображають психічну діяльність людини

3.5 Класифікація англійських прислів'їв і приказок у співвідношенні з російськими еквівалентами

3.6 Труднощі перекладу фразеологізмів в цілому і прислів'їв і приказок зокрема

3.6. а) Труднощі перекладу англійських прислів'їв і приказок на російську мову

4. Правила перекладу фразеологізмів у цілому і прислів'їв-приказок зокрема

5. Практичне застосування правил перекладу англійських прислів'їв і приказок на російську мову

6. Висновок

7. Список використаної літератури

Введення


Давно помічено, що мудрість і дух народу проявляються в його прислів'ях і приказках, а знання прислів'їв і приказок того чи іншого народу сприяє не тільки кращому знанню мови, але й кращому розумінню образу думок та характеру народу. p> Порівняння прислів'їв і приказок різних народів показує, як багато спільного мають ці народи, що, у свою чергу, сприяє їх кращому взаєморозумінню і зближенню. У прислів'ях і приказках висвітлено багатий історичний досвід народу, уявлення, пов'язані з трудовою діяльністю, побутом і культурою людей. Правильне й доречне використання прислів'їв і приказок надає промови неповторну своєрідність і особливу виразність.

Отже, тема даної курсовій роботи: В«Прислів'я та приказки. Їх адекватний переклад В». Мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб знайти зв'язок між англійськими і російськими приказками і прислів'ями, вказати на труднощі, що виникають при перекладі англійських прислів'їв і приказок на російську мову, а також продемонструвати способи вирішення цих труднощів.

Вживаючи ту чи іншу прислів'я в конкретній ситуації, що говорить прагнути підтвердити і підкреслити суть сказаного. Такі акценти неминучі в будь-які часи, відповідно, прислів'я та приказки були є і будуть в нашій мові. Звідси випливає, що перекладач в будь-якому випадку повинен вміти грамотно їх перевести, донести їх зміст до слухачів. У цьому і полягає актуальність моєї роботи

У ході роботи над даної курсової я провела дослідження і аналіз близько 100 англійських прислів'їв і приказок. У роботу мною включені не тільки прислів'я та приказки, які широко вживаються в сучасній мові. При відборі прислів'їв і приказок враховувалася так само і їх образність, то, що Н.В. Гоголь називав В«образом вираження В».

Необхідно відзначити, що багато англійські і російські прислів'я та приказки багатозначні, що робить їхній важкими для тлумачення і порівняння. При відборі російських відповідностей англійської прислів'я обов'язковим критерієм був збіг одного із значень (як правило, головного). Тим не менш, важливо пам'ятати, що, складаючись у різних історичних умовах, англійські і російські приказки та прислів'я для вираження однієї і тієї ж або схожою думки часто використовували різні образи, які, у свою чергу, відображають різний соціальний устрій та побут двох народів і часто не є абсолютними еквівалентами.

Також важливо і те, що в кожній мові існують фрази і вирази, які не можна розуміти буквально, навіть якщо відомо значення кожного слова і ясна граматична конструкція. Сенс такої фрази залишається незрозумілим і дивним. Спроби дослівного перекладу прислів'їв і приказок можуть призвести до несподіваного, часто безглуздого результату. Наприклад, англійська фраза В«not room to swing a catВ» (дослівно: В«немає місця, щоб розмахувати кішкою В») відповідає російській висловомВ« яблуку ніде впасти В»;" а carry coals to Newcastle В»(дослівно:" возити вугілля в Ньюкасл В») відповідає російській приказці В«їздити в Тулу зі своїм самоваромВ» (тому Ньюкасл-центр англійської вугільної промисловості)

Отже, в якості основних завдань даної курсової роботи я виділила наступні пункти:

1. встановити причини труднощів перекладу англійських прислів'їв і приказок на російську мова;

2. продемонструвати зв'язок між культурами двох народів у їх прислів'ях і приказках;

3. показати шляхи вирішення труднощів перекладу (тобто вивести правила перекладу прислів'їв і приказок)

У процесі підготовки даної курсової роботи я користувалася наступної літературою: В«Англійські та російські прислів'я та приказкиВ» М.І. Дубровіна, В«Російсько-англійський словник прислів'їв і приказок В»С.С. Кузьміна і Н.Л. Шадрін, В«Англо-російська фразеоло...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив російських прислів'їв і приказок на поведінку людини
  • Реферат на тему: Особливості англійських прислів'їв і труднощі їх перекладу на російську ...
  • Реферат на тему: Мовностилістичний аналіз прислів'їв і приказок з зооніміческім компонен ...
  • Реферат на тему: Гендерний аспект німецькомовних прислів'їв і приказок
  • Реферат на тему: Виховання працьовитості допомогою народних приказок і прислів'їв