Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Мовностилістичний аналіз прислів'їв і приказок з зооніміческім компонентом (на матеріалі російської та англійської мов)

Реферат Мовностилістичний аналіз прислів'їв і приказок з зооніміческім компонентом (на матеріалі російської та англійської мов)

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи дослідження прислів'їв і приказок з зооніміческім компонентом у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві

.1 Вивчення прислів'їв і приказок у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві

.2 Мовностилістичні аспекти вивчення прислів'їв і приказок

.3 Висновки

Глава 2. Порівняльний мовностилістичний аналіз англійських і російських прислів'їв і приказок з зооніміческім компонентом

.1 Семантичний аналіз англійських і російських прислів'їв і приказок з зооніміческім компонентом

.2 Лексичні особливості англійських і російських прислів'їв і приказок з зооніміческім компонентом

.3 Морфологічні та синтаксичні особливості англійських і російських прислів'їв і приказок з зооніміческім компонентом

.4 Стилістичні особливості англійських і російських прислів'їв і приказок з зооніміческім компонентом

.5 Висновки

Висновок

Бібліографічний списокВведення


Мова, як відомо, є сховищем колективного досвіду людства. Цей досвід виражається у значеннях слів і стійких виразів, в ціннісних асоціаціях та зафіксованих у мові, нормах поведінки, в прецедентних текстах, що визначають приналежність людей до тієї чи іншої культури [Дмитрієва 1997, с.1]. Прислів'я та приказки грають важливу роль в передачі колективної мудрості з покоління в покоління. У них народ відбив своє ставлення до рідної природи, тваринному світу, соціальному та історичному досвіду своїх предків, висловив свій світогляд, моральні норми та естетичні ідеали.

Будучи невід'ємною частиною мови, прислів'я та приказки здавна привертають увагу письменників і вчених. З цієї причини порівняльне вивчення пословично-приказкових виразів є актуальним і нині. Цій проблематиці присвячені праці В.В. Виноградова [1946], В.П. Анікіна [1966], В.П. Жукова [1988], Г.Л. Пермякова [1988], В.Н. Кравцова [1988], Є.В. Іванової [2002] та ін У цих працях прислів'я та приказки вивчаються в трьох аспектах: лінгвістичному, семантичному та когнітивному. Оцінюючи стан вивчення прислів'їв, особливо в порівняльному плані, слід зазначити, що власне лінгвістичних праць про прислів'ях на сьогоднішній день є велика кількість, в деяких з них прислів'я визначається так, як це прийнято в фольклористиці, без належного урахування її мовних особливостей. Продовжує залишатися дискусійним питання про приналежність прислів'їв до фразеології. Навіть у разі віднесення їх до фразеологізмів не визначаються з достатньою чіткістю риси, що відрізняють, з одного боку, прислів'я від приказки, з іншого - прислів'я і приказку від фразеологічних одиниць.

У даний роботі робиться спроба порівняльного мовностилістичні аналізу прислів'їв і приказок англійської та російської мов.

Об'єктом дослідження є словники російських і англійських прислів'їв і приказок.

Матеріалом дослідження послужили дані суцільної вибірки з російських і англійських словників. У роботі були використані наступні словники: Жуков В.П. Словник російських прислів'їв і приказок; Кунин А. В. Англо-російський фразеологічний словник; Феліцина В.П., Прохоров Ю.Є. Російські прислів'я, приказки та крилаті; Фразеологічний словник російської мови / Упоряд. Л.А. Войнова та ін; ...


сторінка 1 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив російських прислів'їв і приказок на поведінку людини
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз англійських і російських прислів'їв, що виражають с ...
  • Реферат на тему: Гендерний аспект німецькомовних прислів'їв і приказок
  • Реферат на тему: Виховання працьовитості допомогою народних приказок і прислів'їв
  • Реферат на тему: Розвиток мовлення молодших школярів на основі прислів'їв і приказок