Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основи маркетингу

Реферат Основи маркетингу

понятійний апарат ЛОГІСТИКИ


. Об'єкт, предмет, основні поняття і завдання логістики


Логістика - інтегрована система активного управління матеріальними потоками на основі застосування сучасних інформаційних технологій та оптимізаційних економічних рішень, яка розглядає в єдності материалопотока між господарюючими суб'єктами і всередині них і спрямована на досягнення високих кінцевих результатів діяльності.

Метою логістики є забезпечення отримання (доставки) продукції (товару) споживачеві в потрібний час і місце при мінімально можливих сукупних витратах трудових, матеріальних, фінансових ресурсів.

Постачання матеріалів, сировини, готової продукції точно в строк робить сприятливий вплив на функціонування всієї економічної системи, дозволяє істотно скоротити матеріальні запаси і витрати по їх формуванню і змістом, загальні витрати виробництва та обігу. Логістика, як і маркетинг, виходить з інтересів споживача. p align="justify"> Мета логістичної діяльності вважається досягнутою при виконанні шести умов:

потрібний товар необхідної якості в необхідній кількості доставлений в потрібний час в потрібне місце з мінімальними витратами.

Об'єктом вивчення логістики є матеріальні і відповідні їм фінансові, інформаційні потоки, які супроводжують виробничо-комерційну діяльність.

Оскільки логістичний підхід вимагає введення нового об'єкта вивчення (потоку), наведемо його визначення. Потік являє собою систему переміщуваних об'єктів, безліч елементів, сприймається як єдине ціле. Потік характеризується наступними параметрами: початкова та кінцева точки, швидкість, час, траєкторія, довжина шляху, інтенсивність. Інтенсивність потоку - кількість об'єктів потоку, що проходять через пункти в одиницю часу. p align="justify"> Логістика може мати справу з різноманітними потоками-матеріальними, транспортними, фінансовими, енергетичними, інформаційними, людськими. Найбільш часто в логістиці доводиться мати справу з матеріальними потоками. p align="justify"> Матеріальний потік - сукупність вантажів, деталей, товарно-матеріальних цінностей, що розглядається в процесі додатку до неї ряду логістичних (транспортування, складування) і технологічних (механообробка, зборка) операцій.

Матеріальний потік характеризується такими процесами, як транспортування, вантажно-розвантажувальні операції, обробка продукції, складування і зберігання.

Предметом вивчення логістики є оптимізація матеріальних і відповідних їм фінансових, інформаційних потоків, супроводжуючих виробничо-комерційну діяльність. Здійснюється системна оптимізація з позиції єдиного цілого, тобто мінімізації витрат у всій логістичній системі, а не в окремому блоці.

Логістична система включає такі укрупнені блоки, як постачання (закупівля) з транспортним забезпеченням (доставка продукції підприємствам), виробництво, збут продукції з транспортним забезпеченням (доставка продукції споживачам). Відповідно до цього виділяються наступні функціональні області логістики: логістика, пов'язана із заготівлею чи закупівлею продукції (логістика закупівель, або заготівельна логістика); виробнича логістика; логістика, що спеціалізується на збуті, реалізації продукції (розподільча логістика). p align="justify"> Виробнича логістика - область логістики, що охоплює процеси руху материалопотоков всередині підприємства (фірми).

Термін комерційна логістика означає не тільки сферу використання (комерційна діяльність по закупівлі сировини і матеріалів, збут готової продукції), а й прагматичну мету, яка полягає в зниженні витрат, збільшенні прибутку, підвищення конкурентоспроможності організації (фірми).

З точки зору обробки матеріального потоку можна виділити наступні області в логістиці: запаси, транспортування продукції, складування, складська обробка та інформаційне забезпечення матеріального потоку (табл.1).


Таблиця 1

Основні завдання логістики, які вирішуються в різних областях

№ п/пОбласть логістікіОсновние задачі1ЗапасиПланірованіе, формування і зміст необхідних матеріальних запасов2Транспортіровка продукцііВибор виду транспорту, транспортного засобу, планування і моніторинг доставки продукціі3Складірованіе та складська обработкаВибор варіанту розміщення складу, управління складської переробкою, упаковка4Інформаціонное обеспеченіеСбор даних про рух матеріальних потоків

Логістична ланцюг - сукупність логі...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розподільча логістика. Рух логістичних потоків підприємства
  • Реферат на тему: Логістика складування
  • Реферат на тему: Транспортна логістика, основні поняття і завдання
  • Реферат на тему: Виробнича система OPТ (логістика на транспорті)
  • Реферат на тему: Основи наукової організації праці та виробнича логістика