Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Основи наукової організації праці та виробнича логістика

Реферат Основи наукової організації праці та виробнича логістика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВОЛОГОДСЬКИЙ ФІЛІЯ

НОУ ВПО

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ ТА НОВИХ

ТЕХНОЛОГІЙ (МУБіНТ) »


Контрольна робота

З дисципліни ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Виконав: студент групи ВЗ6МН - 41

П.І.Б. Пантина Т.Л.

Залікова книжка №220

«____» травня 2013

Викладач Кошутін М.А.

«____» ________________2013 г.
г. Вологда 2013

Зміст:


1 Основи наукової організації праці. Основи раціональної організації та обслуговування робочих місць. Нормування трудових процесів. Види нормування та методи встановлення норм: хронометраж, самофотография робочого часу, метод моментальних спостережень. Нормування інженерної праці

.1 Основи наукової організації праці

.2 Основи раціональної організації та обслуговування робочих місць

.3 Нормування трудових процесів

.4 Види нормування та методи встановлення норм: хронометраж, самофотография робочого часу, метод моментальних спостережень

.4.1 Хронометраж

.4.2 самофотографией

.4.3 Метод моментальних спостережень

.5 Нормування інженерної праці

Основи виробничої логістики. Регулювання матеріальних потоків і матеріальних запасів. Безперервна і періодична система запасів: особливості, недоліки та переваги

.1 Основи виробничої логістики

.2 Регулювання матеріальних потоків і матеріальних запасів

.3 Безперервна і періодична система запасів: особливості, недоліки та переваги

Використана література


1 Основи наукової організації праці. Основи раціональної організації та обслуговування робочих місць. Нормування трудових процесів. Види нормування та методи встановлення норм: хронометраж, самофотография робочого часу, метод моментальних спостережень. Нормування інженерної праці


. 1 Основи наукової організації праці на підприємстві

нормування працю виробничий логістика

Наукова організація праці (НОТ) - застосування в організації трудового процесу принципів і методів, заснованих на досягненнях сучасної науки та практичного досвіду з метою підвищення ефективності виробництва, більш повного використання та розвитку трудового потенціалу підприємства.

Основи наукової організації праці - сукупність досягнень науки, техніки, передового досвіду, на базі якого відбувається безперервне вдосконалення організації праці. Виділяють наступні основи НОТ:

) соціально-економічні;

) техніко-технологічні;

) психофізіологічні;

) правові.

) Соціально-економічні основи НОТ, обумовлені характером і змістом праці, зумовлюють сутність і соціально-економічну спрямованість заходів щодо наукової організації праці. Вони спираються діючі економічні закони. Ці закони сформульовані економічною теорією:

закон вартості - припускає безперервне розвиток і вдосконалення суспільного виробництва;

закон економії часу - економії витрат живої праці;

закон неухильного зростання продуктивності праці - направлений на економію та ефективне використання не тільки живої праці, а й праці, уречевленої в засобах виробництва;

закон зміни праці - звільнення людей від узкопрофессионального поділу праці.

Наукова організація праці, відповідаючи вимогам цих законів, безпосередньо впливає на економію часу та зростання продуктивності праці.

Величезна роль у вирішенні даної задачі належить заходам по НОТ. Правильна розстановка кадрів, використання їх відповідно до кваліфікації і виробничим досвідом, вивчення і поширення передових прийомів і методів праці, вдосконалення організації та обслуговування робочих місць та інші заходи створюють необхідні умови для максимального прояву здібностей трудящих, розвитку їх талантів, забезпечують найбільшу ефективність праці.

Що стосується закону розподілу по праці, то він реалізується за допомогою заходів щодо вдосконалення нормування праці, її оплати, форм і методів матеріального стимулювання.

Формування нової людини, її всебічний розвиток відбуваються завдяки добре організованому спільної праці, повсякденної участі трудящих в управлінні суспільним виробництвом, розвитку відноси...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Планування впровадження заходів з організації праці на підприємстві (на при ...
  • Реферат на тему: Регулювання праці за допомогою нормування праці та планування виробничих за ...
  • Реферат на тему: Особливості нормування праці при колективній його організації
  • Реферат на тему: Організації, нормування та економіці праці на прикладі МУ САХ
  • Реферат на тему: Організація і нормування праці тарифної моделі організації заробітної плати ...