Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Станції та транспортні вузли

Реферат Станції та транспортні вузли

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового та дипломного проектування

з дисципліни

Станції та транспортні вузли

для студентів спеціальності 1004 - Транспортні системи


ЛУГАНСЬК 2012

УДК 658.286.2 (07)


Методичні вказівки до комплексного курсового проектування з дисципліни В«Станції та транспортні вузлиВ» (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.100.400., 7.100.403). /Упоряд.: В.І. Куценко. - Луганськ: ВУГУ, 2012 с.27. p align="justify"> Наведено рекомендації з розрахунків і проектування промислових станцій та їх елементів, організації поїзний і маневрової роботи на станціях і підприємствах, а також необхідні для виконання розрахунків довідкові дані.

Укладач: В.І. Куценко, доц. p align="justify"> Відп. За випуск В.А. Закорецкий, доц. br/>

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Промислові залізничні станції зайняті переробкою прибувають вагонів на одне або декілька підприємств, виконують завдання регулювання та розподілу вагонопотоків, формування та розформування поїздів і подач вагонів.

Залізничні станції проектуються з урахуванням необхідної їх пропускної та переробної спроможності при обслуговуванні промислових підприємств промвузла.

Пропускна та переробна спроможність станцій встановлюється залежно від добових розмірів вагонопотоків підприємств з прибуття і відправлення з урахуванням нерівномірності перевезень і створення резерву пропускної здатності не менше 20%.

Мета виконання дипломного та курсового проектування - підвищення ефективності засвоєння знань з улаштування та проектуванню промислових станцій і технології їх роботи при обслуговуванні підприємств промвузла.

В результаті виконання проекту студент повинен

знати: методи досліджень і проектування промислових залізничних станцій та під'їзних шляхів до них, технологію роботи окремих парків і станції в цілому при переробці поїздів різних категорій, методику техніко-економічних обгрунтувань варіантів будівництва;

вміти: проектувати окремі елементи станцій з'єднувальні та станційні колії і парки, плани станцій, розробляти технологію роботи станцій, планувати роботу станції при обробці поїздів різних категорій.

Курсовий проект з дисципліни "Станції та транспортні вузли" складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів.

Розрахунково-пояснювальна записка включає:

титульний лист,

завдання на курсовий проект,

реферат,

зміст,

введення,

основну частину,

висновки,

список літератури,

додатки.

Основна частина (розрахунково-пояснювальної записки):

. Розрахунок обсягу робіт станції. p align="justify">. Проектування плану парків. p align="justify">. Розрахунок колійного розвитку станції. p align="justify">. Проектування плану станції. p align="justify">. Проектування сортувальних пристроїв. p align="justify">. Опис конструкції елемента залізничної колії. p align="justify">. Технологія роботи.

. Висновок, порівняння варіантів будівництва станцій. p align="justify"> Графічна частина:

. План парків (1 аркуш),

. План станції (1 аркуш)

. Конструкція елементів залізничної колії (1 аркуш)

Вихідні дані за комплексним проектом включають:

типи і кількість підприємств;

річний вантажообіг кожного підприємства;

координати розташування підприємств і станцій примикання на топографічній карті;

вид тяги, тип локомотива й вагові норми поїздів ухвалюються по курсовому проекту з дисципліни "Транспортні пристрої та їх експлуатація" або за завданням викладача.


Графік виконання комплексного курсового проекту

ДисциплинаЭтапНаименование етапів курсового проектірованіяСрок в неделяхНеделяПроцентСтанции і транс-кравці узли1Полученіе завдання, розрахунок обсягів робіт підприємств промузла11102Расчет колійного ро...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектування цифрової АТС, яка обслуговує залізничні станції
  • Реферат на тему: Залізничні станції та вузли
  • Реферат на тему: Проектування вузловий дільничної залізничної станції
  • Реферат на тему: Проект двоколійного перегону від станції А до станції Б протяжністю 6800 ме ...
  • Реферат на тему: Розрахунок і проектування приводної станції