Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Інтегральні Перетворення Лапласа

Реферат Інтегральні Перетворення Лапласа

Вступ


У багатьох завданнях математичного аналізу розглядаються випадка, в якіх Кожна точка одного простору ставитися у відповідність деякій точці Іншого (або того ж самого) простору. Відповідність между двома точками встановлюється за помощью Перетворення або оператора. У завдання Теорії Операторів входити доповідну описание и Класифікація різноманітніх Видів перетвореності и їх властівостей, а такоже розробка сімволічніх методів, что дозволяють мінімалізуваті и спростіті обчислення. ! Застосування Операційного методу можна порівняті з логаріфмуванням, кіль 1) від чисел переходять до логаріфмів, 2) над логарифмами проводять Дії, что відповідають діям над числами, при тому множення чисел відповідає більш проста Операція складання логаріфмів и т.д. 3) від знайденого логарифма знов повертаються до числа. У Операційному методі широко вікорістовується Перетворення Лапласа, Яку перетворює Певний клас функцій-орігіналів f ( t ) дійсної змінної t в функцію-зображення F ( p ) КОМПЛЕКСНОЇ змінної p .1 . Означення Перетворення Лапласа . Оригінал и зображення .


Нехай f [t]-інтегрована на (0, Т) при довільному Т> 0 функція, что дорівнює нулю при t> 0: f [t] = 0 при t <0. Если ця функція при t> 0 задовольняє оцінці:


(1.1)


то можна Розглянуто інтеграл


(1.2)


Дійсно справджується оцінка


(1.3)


При віведенні (1.3) булу застосована оцінка (1.1). З ОЦІНКИ (1.3), зокрема, віпліває, що. Функція є аналітічною функцією КОМПЛЕКСНОЇ змінної в півплощині. Для того щоб це перевіріті, знаходимо поки формально:


(1.4)


Як и при віведенні (1.3), знаходимо


(1.5)


Останнє означає что інтеграл рівномірно по Rep> a збігається и віпліває что похідна існує при, и формула (1.4) справедлива при.

Інтеграл (1.2) назівається перетворенням Лапласа Функції и позначається -. У цьом випадка функція назівається орігіналом, а функція - збережений.

Перетворення Лапласа можна зв'язати з перетворенням Фур'є. Дійсно з (1.2) маємо:


В 

Де (Перетворення Фур'є Із знаком В«-В») br/>

2. Властивості Перетворення Лапласа L


Лінійність.


В 

Доведення:

У силу властівостей інтеграла:

В 

Діференціювання зображення


В 

Для m = 1 властівість Вже ВСТАНОВЛЕНО. Для довільного m властівість доводитися аналогічно.

Перетворення Лапласа похідніх. <В 

Для m = 1 с помощью інтегрування Частинами знаходимо


В 

При цьом мі врахувалі, что віконуються наступні ОЦІНКИ:


В 

При і. Для довільного m властівість 2.3 встановлюється за індукцією

Зсув Перетворення Лапласа. <В 

Доведення Властивості 2.4 очевидно.

Перетворення Лапласа и его подібності .

В В 

Зсув орігінала в перетворенні Лапласа.


В 

Доведення. Позначімо


В 

Очевидно, что g '[t] = f [t], g [+0] = 0

Тому помощью інтегрування Частинами знаходимо


В 

При цьом мі врахувалі что g [+0] = 0 чинності умови (1.1)


В 

при,,.


В 

при,,.

Звідсі знаходимо


В 

Перетворення Лапласа дробитися f [t]/t. br/>В 

Доведення. Позначені Ф [ p ] = ВЈ [ f [ t ] t ] [ p ] . Знайдемо


В 

Останню Рівність про інтегруємо по довільному шляху від р до довільної точки z = Rez = в€ћ

В В В 

ВРАХОВУЮЧИ, что в силу (1.3) Ф [ в€ћ ] = 0. І отрімаємо потрібну властівість (2.8).

Перетворення Лапласа згортки f * g .

В 

Доведення. Позначімо


В 

Очевидно, что при t в†’ в€ћ


В 

При довільному О­> 0. Для доведення Останньоі нерівності ми вікорістовуємо такоже оцінку.


В 

Звідсі при


В 

Таким чином, при Rep> a


В 

Тут ми скорісталіся теореми Фуббіні и змінілі порядок інтегрування.


3. Обчислення Перетворення Лапласа основних функцій


1. f [t] = e. Rep> ReО», О»

В 

2. f [t] = Sin [П‰t], П‰R


За формулами Ейлера маємо


Sin [П‰t] =


Тому помощью 1 маємо:

В 

3. f [t] = cos [П‰t], П‰ L [cos [П‰t]] [p] =


Доведення аналогічне.


4. f [t] = Sh [П‰t], П‰R

За зазначену гіперболічніх функцій Sh [П‰t] =/2


В 

5. <В 

Доведення аналогічне.


6. br/> ...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Пристрій перетворення аналогових сигналів двійковий код і його перетворення ...
  • Реферат на тему: Диференціальні рівняння Лапласа і Фур'є
  • Реферат на тему: Многочлени Лежандра, Чебишева і Лапласа
  • Реферат на тему: Лінеаризація (моделювання) функцій перетворення засоби вимірювання
  • Реферат на тему: Розрахунок функцій перетворення, чутливості до вимірюваних фізичним величин ...