Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Інтегральні Перетворення Лапласа

Реферат Інтегральні Перетворення Лапласа

За властівістю 2.2 маємо:


В 

Зокрема


В 

7. <В 

Як и у прікладі 6, знаходимо для Функції


В 

Застосуємо далі для лівої и правої Частини отріманої рівності Операції дійсної уявної частині, вважаючі р дійснім и додатнім.(3.1)

(3.2)


4. Обернений Перетворення Лапласа

Теорема 4.1 (основна) Нехай функція f (t) задовольняє умові (1.1) i F (p) ее зображення. Тоді в довільній точці t> 0 в Якої функція f (t) діференційована, справджується формула Подання:


(4.1)


Доведення

Розглянемо функцію . Очевидно, что функція g [t] інтегрована на (0, в€ћ) i діференційована у т. t> 0. Розглядаючі F [p] Перетворення Фур'є Функції g [t] Обернений Перетворення Фур'є. br/>В 

После множення Останньоі рівності на отрімаємо 4.1. 4.1 назівається формулою Обернений Перетворення Лапласа або формулою Мелліна. Теорему доведено. в– 

Теорема має недолік, для ее! застосування пільг в Попередньо Володіти інформацією про Властивості віхідного орігінала f [t]. У наступній теоремі встановлюється формула звертання при достатніх умів Тільки на зображення F [p].

Теорема 4.2 Нехай F [p] аналітична на півплощині Re p > a что задовольняє умів:

1) При будь-якому існує інтеграл:


В 

2) Для


В 

- дуги кола радіуса R з центром у точці (, 0)


, при


Тоді, - це зображення Функції f [t], представленої формулою 4.1 () p> Доведення

Розглянемо прямокутній контур (мал. .4.1)

За теоремою Коші інтеграл Г [ Пѓ1, Пѓ2, р ] по контуру J 1 [ Пѓ1, Пѓ2, р ] дорівнює нулю. Перейдемо до границі в J 1 [ Пѓ1, Пѓ2, р ] при р в†’ в€ћ. Легко переконатіся, что інтегралі за Верхній и Нижній сторонам прямокутник прямують до 0 при р в†’ в€ћ, а інтегралі по бічнім сторонам у границі віявляються рівнімі за величиною. Таким чином, інтеграл (4.1) НЕ поклади від Вибори.

Доведемо, что побудовали за формулою (4.1) функція f [t] Дійсно є орігіналом заданої Функції F [p]. Перш за все зауважімо, что для інтеграла (4.1) справедлива оцінка


В 

Звідсі віпліває, что інтеграл (4.1) рівномірно по збігається.

Доведемо, что f [t] = 0, при t <0. Для цього розглянемо інтеграл по замкненому контуру в півплощині, что Складається з дуги кола радіуса R и відрізка прямої (мал. 4.2). За теоремою Коші:


В 

У силу Лемі Жордана інтеграл по дузі кола прямує до нуля при t <0 и R в†’ в€ћ. Інтеграл что остался в границі переходити до інтегралу по прямій, дорівнює нулю при t <0. Покажемо Нарешті что Перетворення Лапласа в точці p = q ( ) співпадає з F [ q ]. За помощью формули Коші знаходимо при

В 

в– 


При віведенні ми врахувалі что інтеграл по прямій можна замініті на інтеграл за замкненим контуром, так як


при R в†’ в€ћ

Лема Жордана. Нехай t> 0 і - півколо радіуса R в півплощині. Если функція задовольняє умів:

функція неперервно при,,

В 

Тоді при R в†’ в€ћ

Доведення

Зробимо заміну змінної інтегрування


z = R.


Тоді справедлива оцінка інтеграла


В 

Як відомо, при. Продовжімо оцінку інтеграла


В 

При R в†’ в€ћ. Лему доведено в– 

Задача Знайте Перетворення Лапласа Функції


(5.1)


Введена гамма-функція


В 

Розглянемо спочатку L [f [t]] [p] при p> 0. За помощью простої заміні змінніх знаходимо


В 

Нехай далі і. Для візначеності будемо вважаті, (випадок розглядається аналогічно). Покладемо. Легко перевіряється что ps = t - додатне число. p> Далі маємо:(5.2)


де - відрізок Променя. Побудуємо замкненому контур (мал. 5.1). За теоремою Коші:


В 

Оцінімо інтеграл по дузі и кола радіуса R


В В 

при R в†’ в€ћ.

Перейдемо до границі при R в†’ в€ћ, в†’ 0 в рівності (5.3), отрімуємо


В 
В 

Звідсі и Із 5.2 встановлюємо (5.1).


5. Приклади розв'язання базових задач


Зауваження. Функцією-орігіналом назівається будь-яка комплексно значний функція f ( t ) дійсного аргументу t < b>, что задовольняє умів:

1 В°. f ( t ) інтегрована на будь-якому скінченому інтервалі вісі t (локально інтегрована).

2 В°. Для усіх від'ємніх t

В 

3 В°. f ( t ...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Клінічне дослідження при будь-якому внутрішньому незаразних захворювань
  • Реферат на тему: Певний інтеграл
  • Реферат на тему: Ряди і інтеграл Фур'є
  • Реферат на тему: Розробка програми розрахунку певного інтеграла за формулою Буля за схемою п ...
  • Реферат на тему: Інтеграл Фур'є і його додатки