Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Проектування контейнерного терміналу

Реферат Проектування контейнерного терміналу

1. Визначення добового обсягу роботи контейнерного пункту


1.1 Середньодобова вивантаження або прибуття навантажених контейнерів


U в =


де Q пр -річний вантажообіг по прибуттю

З міс -Коефіцієнт місячної нерівномірності

Р ст -Статичне навантаження контейнера


U в == 30 конт/добу


1.2 Середньодобова вантаження або виліт навантажених контейнерів


U п =


де Q від -річний вантажообіг по відправленню


U п == 26 конт/добу


1.3 Відправлення порожніх контейнерів


N від = U в -U п

N від = 30-26 = 4 конт/добу

1.4 Загальний прибуття місцевих контейнерів


N пр = U в + N пір

N пр = 30 +0 = 30 конт/добу


1.5 Загальне виліт місцевих контейнерів


N від = U п + N пір

N від = 26 +4 = 30 конт/добу

2. Визначення основних параметрів і встановлення спеціалізації контейнерного майданчика


2.1 Потребная ємність контейнерного майданчикаt пр , t від -середній термін зберігання контейнерів з прибуття і відправленню;

З добу - коефіцієнт добової нерівномірності, З добу = 1,2;

О± н -Коефіцієнт, що враховує перевантаження контейнерів за прямим варіантом, О± н = 0,1; p> П†-коефіцієнт, враховує потребу в додатковій ємності майданчики для зберігання несправних контейнерів, П† = 0,03;

t р -середній термін зберігання контейнерів в очікуванні ремонту;


Е до = (30 в€™ 3 +30 в€™ +1,5) в€™ 1,2 в€™ (1-0,1) +0,03 в€™ 30 в€™ 1 = 147 контейнеромест


2.2 Параметри вантажно-розвантажувальних механізмів:


КК-32-Козлової кран:

Вантажопідйомність - 32т

Проліт -25000 мм

Виліт консолі -5000 мм

Висота підйому -8500 мм

Маса -220 т

2.3 Кількість ярусів зберігання контейнерів


n яр =


де Н під - висота підйому козлового крана, мм

Н до - габаритна висота контейнера, мм


n яр == 2 ярусу


2.4 Ширина контейнерної майданчика


У пл = В пр -2 в€™ b кр , де


У пр -проліт козлового крана (відстань між підкрановими шляхами)

b кр -мінімальна відстань від підкранової колії до контейнерів, b кр = 700 мм


У пл = 25000мм-2 в€™ 700мм = 23600мм


2.5 Кількість поздовжніх рядів контейнерів на майданчику:


n яр =


де В до -Габаритна ширина контейнера

b з -ширина поздовжнього зазору, b з = 200мм


n яр == 9 рядів

2.6 Кількість поперечних рядів контейнерів на майданчику


n пр =

n пр == 9 рядів


2.7 Фактична ємність контейнерного майданчика


Е до = n яр в€™ n яр в€™ n пр

Е до = 9 в€™ 2 в€™ 9 = 162 контейнеромест


2.8 Довжина контейнерної майданчикаL до -габаритна довжина контейнера

l з -ширина поперечного зазору між контейнерами, l з = 200мм

l пр -ширина поперечного проходу між контейнерами, l пр = 600мм

ОІ-коефіцієнт, враховує збільшення довжини майданчика для протипожежних поїздів, ОІ = 1,1


L пл = 9 в€™ (12192мм +0,5 в€™ (150мм +600 мм)) в€™ 1,1 = 124414


Потрібне кількість вантажно-розвантажувальних механізмів


z м =


де Q c м -змінна продуктивність вантажно-розвантажувального механізму,

Q c м = 53 контейнера/зміну

n c м -кількість змін роботи вантажно-розвантажувального механізму за добу

n c м = t c ут /7

n c м = 10/7 = 1,41


z м == 2 козлових крана


Переробна здатність контейнерного терміналу з ємності майданчики


П пл =


де t хр -загальний термін зберігання з прибуття і відправленню;

О± н -перевантаження за прямим варіантом


П пл == 40 конт/cyт ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Визначення добових вантажопотік для тарно-штучних вантажів і контейнерів
  • Реферат на тему: Механізація перевезення контейнерів УКК-5 і проектування складів
  • Реферат на тему: Технології перевезення Open Top контейнерів
  • Реферат на тему: Технічне обслуговування та ремонт контейнерів
  • Реферат на тему: Страхування контейнерів на водному транспорті