Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Эссе » Фактори профілактики помилок операторської діяльності

Реферат Фактори профілактики помилок операторської діяльності

Есе:

В«Фактори профілактики помилок

операторської діяльності В»

В 

Виконав: Хасіпов Р.Н.

магістрант, 502 гр.

В 

1. Аналітичні моделі та методи оцінки і прогнозу інформаційно стресу

Численні дослідження свідчать про те, що стан психічної напруженості і стресу може бути наслідком виконання складної, небезпечної і відповідальної професійної діяльності, а також впливу екстремальних чинників організації та умов праці. Для операторської діяльності найбільш характерними причинами розвитку напруженості і стресу є робочий (розумова) навантаження, пов'язана з рішенням інформаційних завдань взаємодії з системами управління в умовах дефіциту часу та інформації, надмірності інформації, збільшення її обсягу і т. д. Відсутність методичних прийомів оцінки і прогнозування емоційної стійкості фахівців операторського профілю (зокрема, підводників ВМФ) послужило підставою для проведення спеціального дослідження, мета якого полягала в: 1) розробці експериментальних методик, 2) вивченні характеру впливу стрес-ситуацій на функціональний стан організм фахівців і ефективність виконання ними трудових завдань; 3) перевірці можливості застосування запропонованих методик для прогнозування ступеня емоційної стійкості курсантів-підводників при їх відборі.

2. Профілактика емоційного вигорання.

Емоційне вигоряння являє собою прид-тенний стереотип поведінки, яке проявляється у зменшенні емоційного реагування, як в особистому, так і професійному житті. У цьому є як позитивний момент, оскільки зменшення емоційного реагування дозволяє людині дозувати і економно витрачати енергетичні ресурси, так і негативний момент, коли В«вигоранняВ» негативно позначається на исполне-ванні професійної діяльності та відносинах з парт-нерами. Під партнерами маються на увазі клієнти, пацієнти, студенти, колеги та близькі. Методика В«діагностики рівня емоційного вигоранняВ» В. В. Бойко, дозволяє виявити сформованість фаз стресу - В«напругаВ», В«резистенциюВ», В«виснаженняВ» і провідні симптоми В«найвигід-РаніяВ». За підсумками тестування можна сказати, які фази стресу вже сформувалися або перебувають у стадії формування, які симптоми домініруют.По кількісними показниками можна судити про те, наскільки кожна фаза сформувалася, яка фаза сформувалася в більшій чи меншій мірі. Виходячи з цього можна планувати подальшу тактику психотерапевтичної роботи. Однак даний тест не дає повної картини стану людини, він свідчить лише про наявність даного синдрому, але він не пояснює які рівні психіки порушені. Можна сказати в термінах НЛП: на рівні середовища та оточення, рівні поведінки - ми з'ясовуємо як людина, людина реагує в певних обставинах, які малоефективні стереотипи реагування у нього сформувалися; на рівні можливостей і здібностей - як людина починає через стресовій астенії, зменшення сил, обмежувати себе в житті, відмовляється від втілення ідей, творчої праці і багато чого іншого; на рівні цінностей і переконань - як збіднюються цінності, духовні підміняються побутовими та матеріальними, з'являється цинізм; на рівні особистості, сутності - можливе зниження самооцінки або В«зіркової хвороби В», поява психопатологічних симптомів, психосоматичних розладів. Тому в додатковий пакет дослідницьких методик увійшли: експрес-діагностика неврозу К.Хека і Х.Хесса, методика особистісного диференціала (адаптована в НДІ ім. В.М.Бехтерева), методика діагностики схильності особистості до конфліктного поводження К. Томаса і методика визначення рівня самоактуалізації особистості (САМОАЛ).

3. Біхевіоральная концепція психологічної безпеки.

В умовах сучасного життя, коли психологія набуває емпіричну форму дослідження, все далі йдучи від своїх класичних витоків, тим самим формуючись як додаткова наукова частина різних сфер людської діяльності, яка займається вивченням обставин психічного фактора, зростає потреба в профілактичних заходах людської природи ; і ясності усвідомлення того, що кожна людина - це безпосередньо таке ж, жива істота, як і інші живі організми на планеті і нам в для збереження в першу чергу власного здоров'я так само необхідно вміти користуватися закладеними в нас інстинктами, зокрема інстинктом самозбереження. Як це робиться? Процес заощадження корисних нам інстинктів і властивостей психіки тонко сприймати небезпеку засчет тієї ж інтуїції, при чому не обов'язково до екстрасенсорних вершин, відбувається в ті моменти, коли ми чітко роз'яснюємо для себе те, яку роль в нашому житті будуть займати ті ж самі на перший погляд нешкідливі сидіння вечорами за комп'ютером (які в свою чергу тягнуть за собою іноді і серйозні захворювання від простих болю в спині до сколіозу або від пощипування в очах до катаракти через багато років) і, наприклад, прогулянки або біг в парку (останнє у свою чергу значно яскраво збуджує в організмі людини багато В«дрімаючі зачатки дикої природиВ», властиві тваринам). Розвиток інстинкту самозбереження сприяє так само дотриманню норм правильного харчування і ведення здорового способу життя. Наприклад, жодна жива істота нічого не сприймає в якості субстанції для пиття крім води, а серед запропонованої їжі натурального приготування і купленого в закладах швидкого харчування, воно без коливань віддасть перевагу перше. Запахи ж алкоголю і тютюну викликають панічний огиду у всіх представників фауни. Чому ми не такі? Тому що ми змінилися під дією негативних факторів соціуму, які самі ж собі і понастворювали, ми майже вбили в собі інстинкти і тепер будучи вищою ланкою еволюції, змушені ставати найбільш уразливим серед інших видів живих істот. Чи не час навчитися розумно розділяти те, що нам необхідно для умов життя в не завжди безпечному для нашого самопочуття соціумі і, що більш ніж важливо, для того, щоб залишатися в психологічній і взагалі біологічної безпеки? <В 

ЛІТЕРАТУРА

В 

1. В.А.Бодров. В«Інформаційний стресВ» -

2. В«Російський медичний серверВ». В«Медична газетаВ» - В В 


Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Пакет методик для дослідження емоційного інтелекту та міжособистісних відно ...
  • Реферат на тему: Механізми емоційного стресу, шляхи подолання
  • Реферат на тему: Позакласний захід по темі: "Не можна сказати, що ти необхідна для житт ...
  • Реферат на тему: Біхевіоральная психотерапія як концепція дослідження психологічної безпеки ...
  • Реферат на тему: Коли працювати можна менше ...