Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Чутки як джерело формування громадської думки

Реферат Чутки як джерело формування громадської думки


Тема 5 Чутки як джерело формування громадської думки

Лекція - 2 години

План:


1. Сутність чуток

. Функції чуток:

. Канали циркуляції чуток

1. Сутність чуток


Останнім часом відзначається падіння довіри населення до офіційних джерел інформації. Це підтверджують і масові опитування громадської думки. Утворений в масовій свідомості інформаційний вакуум не може не заповнюватися недостовірної масової інформацією, що виникає, в тому числі і на рівні міжособистісного спілкування. Особливе місце серед подібного роду інформації займають чутки. p align="justify"> А. С. Ахієзера: В«Чутки - постійно діюча система інтерпретації подій масовою свідомістю відповідно до історично сформованим менталітетом. Чутки - неофіційна форма зв'язку у великому суспільстві, постійний процес освоєння подій у дуальної опозиції: комфортне-дискомфортний стан, таємний шепіт широких мас, формуючий спільну духовну атмосферу в суспільстві, проти якої безсилі як система масової інформації, так і самі крайні методи масового терору В» .

Т.Шибутани пов'язував функціонування чуток з розвитком ефективної комунікації, і, зокрема, з одним з її видів - формальним (офіційним). Чутки, на його думку, є доповнення неформальній мережею В«довірчих повідомленьВ». Згідно позиції Т.Шибутани, в основі чуток лежить подія, що має двома якостями: важливістю і невизначеністю (слух = важливість, невизначеність). Якщо подія не важливо і абсолютно не володіє невизначеністю, то чуток з його приводу не буде. p align="justify"> Своєрідною В«перефразуванняВ» наведеної формули виглядає т.зв. закон Олпорта. Відомий американський психолог Олпорт склав формулу, за допомогою якої можна визначити ступінь або інтенсивність поширення чуток в суспільстві. p align="justify"> Закон Олпорта говорить: слух є функція важливості події, помноженої на його двозначність. Видний американський фахівець в галузі соціальної психології представив свій закон у вигляді формули:

= f (BxD),


де: С - слух,

В - важливість події, D - двозначність,

F - функція.

Даний закон розкриває залежність поширеності чуток:

по-перше, від важливості майбутнього події, сприйманого громадською думкою частіше як загроза для безпеки (терористичний акт, "голод", "інфляція", "безробіття", "путч", " ; міжнаціональний конфлікт "і т.п.), ніж як надія на поліпшення свого становища;

друге, від ступеня невизначеності, неясності, недоступності його для перевірки, від чого ще не настав подія здається майже реально доконаним фактом.

За визначенням С.И.Ожегова, "слух, поголоска, звістка про кого-небудь або про що-небудь, зазвичай нічим не підтверджене". У російській мові близьке за змістом до чуток стоять такі вирази:, як чутки, пересуди, розмови, плітки. І якщо визначення "поголоски", "толков" і "розмов" зазвичай носять оціночно-нейтральний характер, то визначення "пересудів" і "пліток" містять засуджує ставлення людини, що оцінює ступінь достовірності отриманої ним інформації.

Чутки є форма розповсюдження соціально значимої інформації в суспільстві, колективі, групі. Слух поширюється спонтанно. Він є інформацією неофіційною і, більше того, спрямований проти офіційної. Джерело цієї інформації, як правило, не відомий. І, будучи запущеною в сформовані у суспільстві неформальні комунікаційні канали, ця інформація поширюється за своїми власними законами, модифікується і обростає новими подробицями залежно від стану настрою. p align="justify"> На відміну від офіційної інформації чутки, як правило, не володіють достатньою, надійної інформаційної основою - наявністю встановлених фактів, подій і т.д., народжуються в процесі міжособистісного спілкування, в ході обміну інформацією між людьми. Вони виступають у формі суджень, оцінок і прогнозів, для яких характерне найбільшу відповідність очікуванням людей, причому породжуваних як їх надіями, так і страхом перед майбутнім. p align="justify"> Чутки виникають з причин:

. коли існує монопольне становище на інформаційному ринку якої-небудь однієї соціальної групи, в результаті такого положення утворюється своєрідний "чорний ринок" інформації.

Чутки виникають, відповідно, тоді, коли існує недовіра до офіційної інформації; існує брак інформації з нагальних питань. Тільки в такому стані людина буде шукати і передавати недостовірну інформацію. p align="justify"> 2. чутки як прояв неадекватного агресивного громадської думки можуть бути викликані соціальною нестабільністю в суспільстві - низьким рівнем задоволення життєвих потреб людей...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль ЗМІ (засоби масової інформації) у формуванні громадської думки
  • Реферат на тему: Підготовка та поширення чуток
  • Реферат на тему: Роль чуток у формуванні іміджу
  • Реферат на тему: Паблік рілейшнз в сучасному суспільстві як засіб формування громадської дум ...
  • Реферат на тему: Функції інформації в суспільстві