Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Статистика як наука

Реферат Статистика як наука


Лекція 1


Статистика як наука. Поняття і предмет статистики


Теоретичною основою статистики є положення економічної теорії, які розглядають закони розвитку соціально-економічних явищ, з'ясовують їх природу і значення в житті суспільства. Спираючись на знання положень економічної теорії, статистика аналізує конкретні форми прояву категорій, оцінює розміри явищ, здійснює розробку адекватних методів їх вивчення та аналізу. p align="justify"> Взаємозв'язки статистики з іншими науками чітко проглядаються за такими напрямами: з демографією - з питань розвитку трудових ресурсів; з соціологією - з питань рівня та способу життя населення; з політологією - з питань розшарування суспільства, розвитку економічної та політичної системи країни в цілому; з географією - з питань розповсюдження різних соціально-економічних процесів по окремих регіонах.

Об'єктом вивчення статистики є суспільство в усьому різноманітті його форм і проявів.

Предметом статистики виступають кількісні характеристики соціально-економічних явищ і процесів, закономірності їх розвитку і зв'язки між ними.

У визначенні предмета статистики підкреслюється кілька характерних особливостей статистики як науки. Статистика вивчає:

) вивчаються не окремі факти, а масові суспільні явища і процеси (наприклад, чисельність економічно активного населення, обсяг виробленої продукції);

) розглядаються процеси та явища в динаміці (рівень безробіття, темпи економічного зростання);

) статистичне дослідження вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ;

) характеризується структура суспільних явищ, тобто внутрішню будову (статистика має за допомогою статистичних показників цю структуру виявити);

) виявлення зв'язку між явищами.


2. Теоретичні основи і категорії статистики


У статистиці до основних понять і категорій відносять: статистичну сукупність, одиницю статистичної сукупності, ознака, статистичний показник і ін

Об'єктом конкретного статистичного дослідження виступає статистична сукупність. Під статистичною сукупністю розуміється безліч одиниць (об'єктів, явищ), що характеризуються єдиної закономірністю і змінюються в межах однієї якості. Так, наприклад, сукупність студентів, що розрізняються віком, рівнем успішності. p align="justify"> Важливими властивостями, що характеризують сукупність, є:

) масовість одиниць, тобто явище характеризується масовим процесом і всім різноманіттям визначають його причин і форм;

) однорідність - наявність для всіх одиниць сукупності основної властивості, якості.

Одиниця статистичної сукупності - її неподільний первинний елемент, що є носієм різних ознак, але за окремими характеристиками подібний іншим з цієї ж сукупності.

Кожну одиницю статистичної сукупності можна описати низкою характерних властивостей і особливостей, тобто ознак.

Так, при проведенні перепису населення кожна людина, як одиниця сукупності може мати характеристики: громадянство, вік, рівень освіти, сімейний стан, місце роботи (навчання) і т.д. Кожен з питань перепису відображає певний конкретний ознака, що характеризує особливості даної одиниці сукупності. p align="justify"> Ознака - показник, що характеризує деякий властивість об'єкта сукупності, що розглядається як випадкова величина. Вибір переліку ознак залежить від цілей і завдань дослідження. За формою зовнішнього вираження ознаки поділяються на атрибутивні (якісні) і кількісні. p align="justify"> Кількісні ознаки можна виразити підсумковими значеннями (загальний обсяг видобутку нафти), атрибутивні - не піддаються прямому кількісному вираженню, їх можна виразити тільки одиниць сукупності (розподіл підприємств у місті за формами власності).

Варіація - відмінності у значеннях тієї чи іншої ознаки в окремих одиниць, що входять у сукупність. Наявність варіації є основною передумовою статистичного дослідження. p align="justify"> Важней категорією в статистиці є статистичний показник, який дає кількісно-якісну оцінку властивостей досліджуваних явищ. Статистичний показник будується як узагальнююча характеристика ознаки, чим відрізняється від індивідуальних значень (ознак). p align="justify"> Наприклад, тривалість життя людини являє собою ознаку, а середня тривалість очікуваного життя народженого покоління - показник.

Він може обчислюватися як середнє значення ознаки.

Головне завдання статистики полягає у виявленн...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ і процесі ...
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення соціально-економічних явищ і процесів
  • Реферат на тему: Оцінка різних показників економічного розвитку методами економічної статист ...
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ
  • Реферат на тему: Предмет і метод статистики. Ряди динаміки. Статистика ринку праці та зайн ...