Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Соціальна природа духовного життя суспільства

Реферат Соціальна природа духовного життя суспільства

План


Введення

1. Соціальна природа духовного життя суспільства

. Зміст духовного життя суспільства

. Охарактеризуйте взаємовідносини між матеріальним і духовним виробництвом. Поясніть, в чому полягає їх схожість і в чому принципова відмінність

Висновок

Література

Введення


До найважливіших філософських питань, що стосуються взаємин між Світом і Людиною, відноситься і внутрішнє духовне життя людини, ті основні цінності, які лежать в основі його існування. Людина не тільки пізнає світ як суще, прагнучи розкрити його об'єктивну логіку, а й оцінює дійсність, намагаючись зрозуміти сенс власного існування, переживаючи світ як належне і неналежне, благе і згубне, прекрасне й потворне, справедливе і несправедливе і пр.

Загальнолюдські цінності виступають в якості критеріїв ступеня як духовного розвитку, так і соціального прогресу людства. До цінностям, забезпечують життя людини, відносяться здоров'я, певний рівень матеріальної забезпеченості, суспільні відносини, що забезпечують реалізацію особистості і свободу вибору, сім'я, право та ін

Цінності, які традиційно відносять до рангу духовних - естетичні, моральні, релігійні, правові та загальнокультурні (освітні), - розглядаються зазвичай як частини, складові єдине ціле, зване духовною культурою, що і буде предметом нашого подальшого аналізу .

1. Соціальна природа духовного життя суспільства


Духовне життя людини і людства - феномен, який, як і культура, відрізняє їх буття від чисто природного і надає йому соціальний характер. Через духовність йде усвідомлення навколишнього світу, вироблення більш глибокого і тонкого ставлення до нього. Через духовність йде процес пізнання людиною самої себе, свого призначення і життєвого сенсу. p align="justify"> Історія людства показала суперечливість людського духу, його злети і падіння, втрати і набуття, трагізм і величезний потенціал.

Духовність сьогодні - умова, фактор і тонкий інструмент вирішення завдання виживання людства, його надійного життєзабезпечення, сталого розвитку суспільства і особистості. Від того, як людина використовує потенціал духовності, залежить його сьогодення і майбутнє. p align="justify"> Духовність - складне поняття. Воно використовувалося, насамперед, у релігії, релігійної та ідеалістично орієнтованої філософії. Тут воно виступало у вигляді самостійної духовної субстанції, якій належить функція творіння і визначення доль світу і людини. p align="justify"> В інших філософських традиціях воно не настільки вживано і не знайшло свого місця як у сфері понять, так і у сфері соціокультурного буття людини. У дослідженнях психічної свідомої діяльн...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рефлексія духовного життя людини
  • Реферат на тему: Моральні початку життя людини і суспільства в античній філософії
  • Реферат на тему: Буття людини і його спосіб життя
  • Реферат на тему: Феномен духовного світу людини
  • Реферат на тему: Погляд філософії на політичне і духовне життя суспільства