Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції

Реферат Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції

ЗМІСТ


Введення

1. Характеристика витрат підприємства та їх роль у його фінансовій діяльності

2. Визначення витрат на виробництво і реалізацію продукції

2.1. Класифікація витрат за різними ознаками

2.2. Методи і способи визначення витрат

2.3. Джерела фінансування витрат на виробництво і продаж продукції

3. Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію

Висновок

Список літератури

ВСТУП


Будь підприємницька структура в процесі функціонування споживає ресурси - матеріальні, трудові, фінансові. Спожиті ресурси формують витрати підприємства - найважливіший економічний показник її діяльності.

Формування витрат виробництва на підприємстві є ключовим і одночасно найбільш складним елементом формування і розвитку виробничо-господарського механізму підприємства, охопленого системою управлінського фінансового обліку.

Підприємство в процесі своєї діяльності несе різні за економічним змістом і цільовим призначенням витрати: на виробництво і реалізацію продукції, розширення і вдосконалення виробництва; задоволення різноманітних соціально-культурних потреб членів трудового колективу та інші. При перевищенні доходів над витратами сума перевищення направляється в резервний фонд. При перевищенні витрат над доходами сума нестачі фінансових коштів заповнюється за рахунок випуску цінних паперів, отримання кредитів, отримання благодійних внесків.

Завдання курсової роботи - розглянути яким чином здійснюється фінансування видатків на виробництво і продаж продукції на підприємстві. p> Метою даної роботи є розкриття поняття доходів, розгляд їх класифікації, методів і способів їх визначення, джерел фінансування. Також на прикладі підприємства ТОВ В«РусьВ» зробимо розрахунок витрат на виробництво і реалізацію продукції.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ РОЛЬ У ЙОГО ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В 

Бухгалтерський стандарт ПБО визначає витрати організації як зменшення її економічних вигод у результаті вибуття активів (Грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, призводять до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників) майна. Витрата є відтік економічних вигод саме даної організації. Тому суми, що стягуються організацією від імені третіх осіб та перераховуються на їх адресу (наприклад, непрямі податки - ПДВ, акцизи, податок з продажів і т.п.), не є витратами.

Придбання чи створення основних засобів та інших елементів необоротних капіталу також представляє собою зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, однак бухгалтерський стандарт (ПБО 10/99) відносить витрати капітального характеру до переліку тих статей, які не визнаються витратами. Вони характеризуються як умовні, відкладені витрати і підлягають капіталізації на ...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підп ...
  • Реферат на тему: Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на в ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ &Вішера&
  • Реферат на тему: Розрахунок собівартості продукції і методика зменшення витрат на її виробни ...