Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції

Реферат Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції

Введення

собівартість витрати економічний

В даний час в умовах тривалого для Росії переходу до ринкової економіки важливе значення має ефективна організація виробництва. У нових економічних умовах виживання можливе тільки при збільшенні ефективності роботи підприємства, мінімізації витрат і максимізації прибутку.

Для проведення ефективної діяльності підприємства потрібно ефективний облік поточних витрат підприємства. Це визначає актуальність теми даної роботи.

Мета даної роботи - вивчити порядок організації обліку поточних витрат і провести аналіз динаміки ефективності поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

На підставі мети в роботі поставлені наступні завдання:

- виявити економічну сутність поточних витрат;

- проаналізувати можливі методи класифікації поточних витрат;

- проаналізувати динаміку ефективності поточних витрат;

- розробити рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат.

Предмет дослідження даної роботи - питання, пов'язані з сутністю аналізу поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.1. Теоретичні та правові засади формування поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції


.1 Сутність собівартості продукції підприємства. Класифікація і склад витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції


Виробництво і реалізація продукції вимагає витрати певних ресурсів у натуральному вираженні: матеріальних, трудових, інформаційних. Для оцінки ефективності діяльності підприємства потрібна оцінка витрат у вартісному вираженні, або витрат. Під витратами розуміється сукупність витрат підприємства, необхідних для здійснення виробничо-збутової діяльності. Відповідно витрати підприємства в процесі виробництва являють собою витрати виробництва , а збутові, постачальницькі, торгово-посередницькі витрати - витрати обігу [1].

Витрати лежать в основі розрахунків собівартості продукції, яка є економічною категорією, що відображає всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією його продукції. Конкретний склад витрат, які можуть бути віднесені на витрати виробництва та обігу, у всіх країнах регулюються законодавчо.

У «Положенні про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг)», затвердженому постановою Уряду Російської Федерації 5 серпня 1992, вказується: «Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію ».

У собівартість продукції включаються:

- витрати на підготовку і освоєння виробництва;

- витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва;

- витрати на оплату праці;

- витрати, пов'язані з використанням природної сировини;

- витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, а також з поліпшенням якості продукції;

- витрати, пов'язані з винахідництвом, технічним удосконаленням і раціоналізаторськими пропозиціями;

- витрати по обслуговуванню виробничого процесу (поточний, середній і капітальний витрати);

- витрати із забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки;

- витрати, пов'язані з набором робочої сили;

- поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення;

- витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів;

- витрати по транспортуванню працівників до місця роботи і назад;

- виплати, передбачені законодавством про працю (оплата відпусток, компенсацій і т.д.);

- відрахування на державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення, в державний фонд зайнятості від витрат на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві відповідної продукції;

- відрахування по страхуванню майна підприємства;

- витрати на сплату відсотків по короткострокових позичках банків, оплата послуг банків;

- витрати...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
  • Реферат на тему: Витрати на виробництво і реалізацію продукції
  • Реферат на тему: Витрати корпорацій на виробництво і реалізацію продукції
  • Реферат на тему: Оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підп ...