Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Сочинения » Робота над аналізом епізоду художнього твору на уроках літератури в старших класах

Реферат Робота над аналізом епізоду художнього твору на уроках літератури в старших класах

Робота над аналізом епізоду художнього твору на уроках літератури в старших класах (з досвіду роботи вчителя російської мови та літератури середньої школи № 8 с. Садового Єрмакової Катерини Іванівни)

2004

В 

Вступ


Вчителем російської мови та літератури в Садовської середній школі я працюю 25 років. Добре знаю, як важко навчити випускника написати творчу роботу (твір). Іноді процес буває болісним і довгим, але в результаті не завжди досягаєш результату: твори російської літератури так і залишаються для учнів В«нерозгаданою таємницею В», не вміють вони бачити в одному герої добре і погане, а в одній події - високе і нікчемне. Зробити це дійсно досить складно. Тому, щоб досягти успіху, робота з художнім текстом повинна бути спрямованою, послідовною. Це і зветься аналізом, тобто роботою, яка перевіряє наші почуття, думки, картини.

Аналіз - це шлях від своїх читацьких вражень до автора твору, це спроба наблизитися до позиції письменника. У ньому необхідні увага до форми твору, здатність в художній деталі побачити, як світ у краплі води, думка письменника.

Однією з найбільш важких тим на випускному іспиті в 11 класі є аналіз епізоду. На відміну від В«проблемнихВ» творів, де учню самому треба відібрати матеріал для розкриття теми, твір-аналіз епізоду вимагає іншої логіки: потрібно показати вміння аналізувати мікротекст художнього твору. При цьому твори цього типу передбачають знання ідейно-художнього змісту всього твору, епізод з якого пропонується для аналізу, особливості творчої манери конкретного письменника, володіння спеціальними вміннями осмислення епізоду.

Все це багато в чому є головним змістом уроків літератури, покликаних ростити читача, здатного до співтворчості, що вміє належно сприймати прочитане і при необхідності грамотно викладати свої думки, помножені на літературознавчий досвід, в межах, зрозуміло, шкільної програми.

Не секрет, що формулювання тим твори, особливо випускного, ніколи не було завданням суто методичної. Протягом щонайменше останніх двадцяти років дещо неодноразово змінювалося, часом принципово, хоча й ненадовго.

Аналіз епізоду - екзаменаційна тема порівняно молода, тому менш інших представлена ​​в відомих збірниках, що передбачає велику самостійність пише. Тому це цікава робота учня і вчителя безпосередньо з текстом художнього твору, чого якраз і не вистачає уроку літератури сьогодні.

До аналізу епізодів ми звертаємося і в 5-9 класах, але осмислено, серйозно, на мій погляд, роблять це учні 10-11 класів, так як вже оброблені певні навички цієї роботи; добре знають, що В«епізод (від грец. - вставка) відносно самостійна одиниця в фабульно-сюжетної системі етичного, МЕРО-епічного і драматичного творів, що фіксує сталося в легко доступних для огляду межах простору і часу В».

Розміщення епізоду в тексті - важлива грань композиції твору. З одного боку, він є деяким закінченим цілим, з іншого боку, епізод - лише ланка в ланцюзі художнього твору, пов'язане з іншими ланками різноманітними зв'язками.

Починаючи роботу над епізодом, ставлю перед дітьми питання, на які вони повинні дати відповіді:

Що зображується?

Як зображується?

міцний ідея епізоду?

Які смислові зв'язки з іншими епізодами і твором в цілому?

Яке значення має даний епізод для осмислення твору?

Щоб визначити місце і роль розглянутого епізоду в сюжеті твору, потрібно зрозуміти внутрішню логіку його розвитку - його мікросюжет, який розкладається на ті ж складові, що й В«класичнийВ» порядок частин у композиції художнього твору: експозицію, зав'язку, розвиток дії, кульмінацію і розв'язку.

Так як робота з епізодами епічних, мікроепіческіх і драматичних творів при всьому їх різноманітті має спільні методичні прийоми, то план твору-аналізу може бути наступним.

I . Вступ 1. Що таке епізод? 2. Роль розглянутого епізоду в художньому творі.

II . Головна частина

1. Загальні ідеї, мотиви, ключові слова, що поєднують даний епізод з попереднім.

2. Змістовна функція епізоду:

а) розкриваються якісь сторони характеру персонажа, його світогляд;

б) дається уявлення про душевному стані персонажа;

в) показаний поворот у взаєминах героїв;

г) виражається авторський погляд на ті чи інші проблеми.

3. Загальні ідеї, мотиви, ключові слова, що поєднують даний епізод з наступним.

4. Своєрідність мовних коштів, художніх прийомів, службовців втіленню авторської ідеї.

III . Висновок . Роль епізоду у творі, його змістовної функції, художня своєрідність.

Добре розумію, що можуть бути критичні зауваження з приводу плану. Так, можливо, пропонований підхід обмежує ініціативу учня і ступінь його самостійності при аналізі епізоду, але це з лишком компенсується тим, що пишучий виразно б...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Світ художнього твору
  • Реферат на тему: Вивчення лірічного твору на уроках літератури
  • Реферат на тему: Дослідження та інтерпретація художнього твору в системі літературної освіти ...
  • Реферат на тему: Жанри в мистецтві, їх зв'язок з вмістом художнього твору
  • Реферат на тему: Функції цитати, як одного Із ЗАСОБІВ організації художнього простору тексту ...