Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аналіз в системі управління позиковим капіталом

Реферат Аналіз в системі управління позиковим капіталом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

УО "Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК

Курсова робота

На тему: Аналіз в системі управління позиковим капіталом

Студентка УЕФ

5 курс, 03ДЕА-2 А.В. Богуш

Керівник

канд. екон. наук,

доцент, професор Г.В. Савицька


МІНСЬК 2007


Реферат


Курсова робота: 37 с., 2 рис., 6 табл., 18 джерел, 15 дод.

Позиковий капітал, банківський кредит, фінансовий лізинг, кредиторська заборгованість, середньозважена ціна капіталу, ефект фінансового важеля.

Об'єктом і предметом дослідження є позикові кошти досліджуваного підприємства.

Мета роботи поглибити теоретичні знання та практичні навички в області аналізу формування та використання позикового капіталу, а також розробити пропозиції щодо вдосконалення системи управління позиковим капіталом підприємства.

При виконанні роботи використано діалектичний метод, аналіз і синтез, графічний метод.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній обліково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваної теми, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх автори.


Зміст


Введення

1. Теоретичні основи аналізу використання позикових коштів

1.1 Політика і джерела залучення позикових коштів в оборот підприємства

1.2 Завдання і методичний інструментарій аналізу використання позикових коштів

2. Аналіз використання позикових коштів

2.1 Аналіз динаміки, складу і структури позикових коштів

2.2 Аналіз використання банківських кредитів

2.3 Аналіз фінансового лізингу

2.4 Аналіз кредиторської заборгованості

3. Аналіз ефективності використання позикових коштів

3.1 Аналіз середньозваженої ціни позикових ресурсів

3.2 Аналіз ефективності використання позикових ресурсів

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Основу будь-якого бізнесу складає власний капітал, проте на підприємствах різних галузей економіки існує необхідність у використанні позикових коштів.

Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов'язань. Проблема забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, як довгострокового характеру, так і короткострокового характеру є актуальною. Вибір джерела боргового фінансування і стратегія ...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання позикових коштів
  • Реферат на тему: Облік і аналіз витрат по використанню позикових коштів
  • Реферат на тему: Облік і аналіз позикових коштів на прикладі ЗАТ &Електровипрямітель&
  • Реферат на тему: Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оц ...
  • Реферат на тему: Теоретичні аспекти формування оптимальних інвестиційних портфелів з викорис ...