Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основи психології

Реферат Основи психології

1. Психологія


Слово В«психологіяВ» в перекладі з давньогрецької буквально означає В«наука про душуВ» (В«психеВ» - душа, В«логосВ» - поняття, вчення). У науковому вживанні термін В«психологіяВ» вперше з'явився в XVIII столітті. Спочатку він мав відношення до особливої вЂ‹вЂ‹науки, яка вивчала так звані душевні, чи психічні явища, тобто такі, які людина легко виявляє у своїй свідомості в результаті самоспостереження. Згодом, область, що вивчається психологією, розширюється і включає в себе не тільки усвідомлювані, а й неусвідомлювані явища. Використовувалася різна термінологія в позначенні даного предмета: В«душаВ», В«свідомістьВ», В«психікаВ», В«діяльністьВ» і так далі. p align="justify"> Предметом психології, під яким мається на увазі система понять, що пояснюють закономірності розвитку і функціонування психіки як форми психічного відображення дійсності, є власне психічні процеси, а також психічні властивості і стани особистості. Об'єктом психологічного пізнання виступає психіка людини, тобто, внутрішній світ особистості, який виникає в процесі взаємодії людини з навколишнім зовнішнім світом, у процесі активного відображення цього світу. p align="justify"> Основним завданням психології як науки є вивчення об'єктивних психологічних закономірностей. Це завдання дозволяється насамперед загальною психологією, що вивчає найзагальніші закономірності психіки як властивості мозку, що виражається в суб'єктивному відображенні об'єктивного світу. При цьому психологія ставить перед собою наступні взаємно пов'язані завдання:

. Вивчення якісних (структурних) особливостей психічних процесів, як відображень об'єктивної дійсності. p align="justify">. Аналіз становлення та розвитку психічних явищ у зв'язку з обумовленістю психіки об'єктивними умовами життя і діяльності людини. p align="justify">. Вивчення фізіологічних механізмів, що лежать в основі психічних процесів, оскільки без знання механізмів вищої нервової діяльності не можна ні правильно зрозуміти істота психічних процесів, ні оволодіти практичними засобами їх формування та розвитку. p align="justify"> У зв'язку з цим виникли і розвиваються окремі гілки психології, або приватні психологічні дисципліни:

. Педагогічна психологія, що вивчає психологічні особливості та закономірності процесів навчання і виховання підростаючого покоління. p align="justify">. Дитяча психологія, що вивчає особливості психіки дітей різних віків. p align="justify">. Психологія праці, що має своїм завданням вивчення психологічних особливостей трудової діяльності з метою раціоналізації процесів праці і поліпшення постановки виробничого навчання. p align="justify">. Інженерна психологія, посилено розвивається останнім часом у зв'язку з удосконаленням техніки трудових процесів. p align="justify">. Психологія мистецтва, що вивчає психологічні особливості творчої діяльності в різних видах мистецтв (у музиці, живопису, пластиці і т. д.) і особливості сприйняття творів мистецтва, психологічний аналіз їх впливу на розвиток особистості людини. p align="justify">. Патопсихологія, вивчає порушення і розлади психічної діяльності при різних захворюваннях і тим сприяюча розробці раціональних методів лікування і т. д.

Всяке наукове психологічне дослідження може бути успішним лише тоді, коли воно будується не абстрактно, а в зв'язку з дозволом практичних завдань у тих чи інших видах людської діяльності. Вивчаючи закономірності психіки, психологія робить це не у відриві від тих чи інших видів людської діяльності, а в зв'язку з ними і зі спеціальною метою: використовувати дані психологічного дослідження для поліпшення цих видів діяльності


2. У психології розрізняють основні і допоміжні методи


До основних методів відносять метод спостереження та метод експерименту, до допоміжних - всі інші (метод експертних оцінок, метод анкет, метод самоспостереження, метод тестів і інші). p align="justify"> Експеримент. Базовим відзнакою і перевагою даного методу в тому, що дослідник може за своїм бажанням викликати якийсь психічний процес або властивість, простежити залежність психічного явища від зовнішніх умов. Ця перевага експериментального методу пояснює його дуже широке застосування в психології. Основна маса емпіричних факторів у психологію отримана експериментальним шляхом. Проте не всяка дослідницька задача може бути вирішена за допомогою експерименту. p align="justify"> Спостереження. Основною перевагою даного методу полягає в тому, що спостереження проводять у природній ситуації; воно не змінює звичайної поведінки спостережуваних осіб. Спостереження можна вести як за однією людиною, так і за групою осіб. Цей метод зручний для вивчення в групі дитячого саду або шкільному класі. Недоліком методу спостереження можна назвати знач...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Метод проектів як засіб розвитку дослідницької діяльності молодших школярів ...
  • Реферат на тему: Метод біологічного зворотного зв'язку і його застосування в психології ...
  • Реферат на тему: Вибіркове спостереження як метод у дослідженні рекламної діяльності
  • Реферат на тему: Особливості запам'ятовування у дітей з затримкою психічного розвитку в ...
  • Реферат на тему: Психологія як наука і область гуманітарної практики. Об'єкт і предмет ...