Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Довідник з діловодства

Реферат Довідник з діловодства

Серія В«Ділова бібліотекаВ»М.Ю. Рогожин
ДОВІДНИК

з діловодства


МОСКВА

Юстицинформ

2005


УДК 65 ББК 65.050.2 Р59


Рогожин М.Ю.

Довідник з діловодства. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2005. - 192с. p> ISBN 5-7205-0597-0

Практичний посібник, в доступній і зручній формі висвітлює всі ключові питання організації діловодства документаційного забезпечення управління - ДОП сучасного підприємства (Організації, установи). Матеріал посібника викладається комплексно, на основі законодавства, нормативно-правових актів, новітніх організаційно-розпорядчих та нормативно-методичних документів, регламентують організацію діловодства.

Видання адресоване керівникам підприємств усіх форм власності, їх заступникам з управління, співробітникам діловодства (служб ДОП), а також студентам і слухачам спеціалізованих курсів за спеціальністю 350800 - <Документознавство та документаційне забезпечення управління В».

УДК 65 ББК 65.050,2


ISBN 5-7205-0597-0 ЗАТ В«Юридичний ДімВ« Юстіцінформ В», 2005


В 

РОЗДІЛ 1

Організаційно-правові основи діловодства підприємства (організації, установи)


Глава 1

ДІЛОВОДСТВО ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ


1.1 Поняття діловодства


Розмова про організаційно-правові основи діловодства підприємства видається цілком виправданим почати з визначення цього поняття. Точніше, з визначень, оскільки термінологічно поняття В«діловодствоВ» вимагає певної диференціації.

Так у відповідності з державним стандартом РФ ГОСТ P51I4I-9S 1 діловодство (документаційне забезпечення управління - ДОП) являє собою галузь діяльності, що забезпечує В«документування і організацію роботи з офіційними документами В». Таким чином, дане визначення відразу ж дозволяє виокремити в розглянутій галузі діяльності два самостійних, але в той же час тісно пов'язаних і взаємодоповнюючих напрямки:

Документування:

організація роботи з документами.

Пояснимо, що документування управлінської діяльності підприємства - це сукупність виконуваних згідно певними правилами дій по запису та оформлення відповідної інформації на матеріальних носіях у вигляді паперових або електронних документів. Під документом, як це випливає з ГОСТ Р51141-98, слід розуміти зафіксовану (т.е, записану і оформлену належним чином) В«на матеріальному носії інформацію з реквізитами - сукупність елементів змісту та оформлення, забезпечують належну підготовку документа з урахуванням функціонального призначення останнього та його юридичну силу, дозволяють її ідентифікувати В».

У свою чергу, управління документацією підприємства - це сукупність викон...


сторінка 1 з 80 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Законодавча і нормативно-методична база регламентації діловодства
  • Реферат на тему: Систематизація і забезпечення схоронності документів. Інструкція з ведення ...
  • Реферат на тему: Процес організації діловодства в загальноосвітній школі
  • Реферат на тему: Аналіз організації діловодства в кадровій роботі Торгово-роздрібної мережі ...
  • Реферат на тему: Історія організації діловодства в дореволюційній Росії, радянських державни ...