Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Соціологія рекламної діяльності

Реферат Соціологія рекламної діяльності

Місце і значення соціологічних досліджень у системі знань про суспільство


Соціологія - наука про суспільство, наука про закономірності становлення та розвитку соціальних систем, спільнот, груп, особистостей.

Таким чином, соціологія вивчає соціальну специфіку розвитку суспільства і соціальні відносини.

Соціологічне дослідження - сукупність логічних послідовних, методологічних і методичних, організаційно-технічних процедур, які дозволяють отримати достовірні дані про досліджуваному явищі чи процесі для подальшого використання результатів цих досліджень на практиці.

Як вже ясно, соціологічне дослідження є складовою соціології. Однак соціологія тісно пов'язана і з іншими науками про суспільство - з політологією, економікою, правовими науками, історією, етикою. p align="justify"> Соціологічні дослідження виконують такі функції в системі наук про суспільство:

1. в політології: допомагає виявити місце, роль і позицію людей, соціальних груп і прошарків у сфері політичних відносин. Допомагає проаналізувати ситуацію, що склалася в політичній сфері, виявити ставлення людей до існуючої влади, політичної ситуації, прогнозувати те чи інше політичне подія.

2. В економіці: за допомогою соц.ісследованій проводиться аналіз поведінки працівників при вирішенні всіх без винятку економічних, організаційних, технічних завдань, пов'язаних з економікою підприємства і країни в цілому . Соц.ісследованія допомагають оцінити можливості знань, волі, мотивів, бажань людей, пов'язаних з економікою, та їх впливу на зростання продуктивності праці, споживання, розподілу.

. У правовій сфері: соц.ісследованія дають можливість оцінити стан і тенденції розвитку законності, державності, правової свідомості населення. Допомагають оцінити ставлення людей до тих чи інших законопроектів, правовій системі суспільства, а також запобігти порушення в галузі права.

. В етиці: за допомогою соц.ісследованій можна дати оцінку ступеня розвиненості норм і цінностей суспільства, рівню зрілості естетичного смаку, шляхам та формами задоволення духовних потреб. Можна встановити взаємини в сім'ї, колективі, стан моральності, вивести шляхи вдосконалення морального обличчя суспільства.


Сфера виробництва як фактор появи реклами


Реклама як масове явище не могла виникнути раніше, ніж виникли ринок виробника товарів, ринок інформаційних засобів розміщення реклами та ринок споживачів рекламованих товарів і послуг - три основні чинники появи реклами як масового явища.

Історично необхідність в рекламі з'явилася тільки тоді, коли матеріальне виробництво вийшло за рамки натурального господарства або натурального обміну-бартеру. Поділ праці як економічний процес в підсумку призвело до появи соціальних груп, які, виробляючи одні продукти, стали мати потребу в інших. Топографічним втіленням обміну з використанням такого механізму, як гроші, а значить, досить складного багатоступінчастого механізму взаємовідносин між виробниками і споживачами став ринок - реальне місце в міській інфраструктурі в зоні масового скупчення споживачів, де концентрувалася пропозицію. p align="justify"> Розвиток виробничої ситуації від ремісничого до мануфактурного виробництва призвело до об'єднання людей, що спеціалізуються на окремій операції з виробництва окремої деталі товару. Саме в цьому - історичні витоки чотирьох важливих обставин:

) виробництво стало топографічно оформлятися на віддалі від місця проживання ремісничого виробника.

2. з'явилася фігура (соціальна роль) власника готового продукту, відмінного від найманого працівника, і одним із її завдань стало обгрунтувати в постійному спілкуванні зі своїми працівниками розмір заробітної плати і тривалість трудового дня.

3. працівник, зайнятий на атомарної операції (чим більше було операцій, тим більше було працівників), після завершення виробничого циклу не мав готового продукту, а ставав лише його об'єктивним споживачем.

. власник, що концентрує у своїх руках прибуток від виробництва, отримав можливість фінансувати спеціалізовану діяльність з просування товару на ринок.

Буржуазні революції сприяли появі конкуруючих один з одним виробників. Але повною мірою про ринок товарів можна говорити, лише маючи на увазі ту стадію, коли виробництво товарів стало масовим. p align="justify"> При цьому виробники повинні були постійно забезпечувати відповідність ...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Соціологія і суспільство: шляхи та цілі використання соціологічних знань
  • Реферат на тему: Соціологія К. Маркса: роль матеріального виробництва і класової боротьби в ...
  • Реферат на тему: Соціологічне Дослідження Ставлення людей до Вивчення іноземних мов
  • Реферат на тему: Психологічний вплив реклами на споживачів різних соціальних груп
  • Реферат на тему: Місце політичних партій в політичній системі суспільства