Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основи бухгалтерського обліку

Реферат Основи бухгалтерського обліку

1. Сутність бухгалтерського обліку та його місце серед інших видів господарського обліку


Бухгалтерський облік - це упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вимірі про майно і зобов'язання організації та їх русі шляхом суцільного, безперервного, документального обліку всіх господарських операцій. Саме це визначення найбільш повно характеризує бухгалтерський облік. Тому воно закріплене на самому вищому законодавчому рівні - у Федеральному Законі "Про бухгалтерський облік". По-перше, тут підкреслюється, що бухгалтерський облік - це упорядкована система. По-друге, в цьому визначенні дуже коротко відображені етапи облікового процесу: збір, реєстрація та узагальнення інформації. По-третє, відзначаються основні особливості бухгалтерського обліку на відміну від раннє зазначених видів обліку (оперативного, статистичного) - це суцільний, безперервний, суворо документальний облік. По-четверте, вказується основний вимірювач, який використовується в бухгалтерському обліку, - грошовий вимірник. По-п'яте, відзначаються основні об'єкти бухгалтерського обліку. br/>

2. Завдання та функції бухгалтерського обліку


Функції бухгалтерського обліку:

) контролююча - забезпечує контроль за збереженням, наявністю і рухом предметів праці, засобів праці, грошових коштів, за правильністю та своєчасністю розрахунків з державою та її службами. За допомогою обліку здійснюються три види контролю: попередній, поточний і наступний;

) інформаційна функція - є однією з головних функцій, так як є джерелом інформації для всіх підрозділів підприємства і вищестоящих організацій. Інформація повинна бути достовірною, об'єктивною, своєчасною та оперативною;

) забезпечення збереження майна. Виконання цієї функції залежить від діючої системи обліку, від наявності спеціалізації, складських приміщень, які оснащені організаційною технікою;

) функція зворотного зв'язку - бухгалтерський облік формує та передає інформацію зворотного зв'язку;

) аналітична функція - за допомогою неї відбувається розкриття наявних недоліків, намітити і проаналізувати способи вдосконалення діяльності організації та її основних служб. p align="justify"> Об'єктами бухгалтерського обліку є: 1) майно підприємства - основні засоби, нематеріальні активи і т. д.; 2) зобов'язання підприємства - розрахунки, угоди і т. д., 3) господарські операції - операції, пов'язані з діяльністю підприємства.

Основні завдання бухгалтерського обліку: 1) своєчасне і правильне виробництво необхідних розрахунків і зобов'язань; 2) оперативний контроль за правильністю та достовірністю інформації в облікових документах; 3) своєчасне відображення облікових даних у регістрах бухгалтерського обліку.

3. Об'єкти бухгалтерського обліку. Склад активів організації


Під об'єктами бухгалтерського обліку розуміються конкретні одиниці господарських засобів і джерел їх формування у вартісному вираженні, а також їх динаміка і статистика, зумовлені господарськими процесами. p align="justify"> До складу об'єктів бухгалтерського обліку на комерційних (виробничих і торговельних) підприємствах включаються: - господарські засоби як матеріальна основа діяльності (виробничі запаси, основні, оборотні кошти, інші економічні ресурси); - господарські процеси як зміст основної діяльності: виробничо-технічне постачання; придбання товарів для продажу (торгівля); підготовка і здійснення виробничого циклу; збут (продаж) продуктів праці, товарів, а також діяльності, пов'язаної з капітальними вкладеннями (відтворення основних засобів, придбанням нематеріальних активів, цінних паперів) , - розрахунки з господарськими контрагентами, персоналом підприємства, фінансовими, банківськими, позабюджетними і громадськими організаціями, іншими дебіторами і кредиторами, що виникають в економічному житті господарюючого суб'єкта; - джерела господарських засобів; - фінансові результати діяльності (валовий прибуток, валові збитки). p align="justify"> Об'єкти бухгалтерського обліку бюджетних організацій представляють: - господарські засоби (основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти й кошти в розрахунках); - джерела господарських засобів (бюджетні асигнування); - господарські процеси як виконання кошторисів доходів і витрат; - фінансові результати діяльності: недовикористання асигнувань, економія (перевищення) за окремими статтями витрат, недобір доходів, дефіцит бюджету.

Активи організації - це її економічні ресурси, що мають грошову вартість і виникають на основі подій минулого господарської діяльності. На конкретний момент часу активи можуть бути або витратами, або засобами, ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів
  • Реферат на тему: Предмет бухгалтерського обліку. Майно і зобов'язання підприємства
  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Сутність і зміст податкового обліку та його відмінність від бухгалтерського ...
  • Реферат на тему: Засоби організації та джерела бухгалтерського обліку