Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Вирішення завдань лінійного програмування геометричним методом

Реферат Вирішення завдань лінійного програмування геометричним методом

Державні освітні УСТАНОВА

В«ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА В»

Рибницького ФІЛІЯ

КАФЕДРА В«ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИВ»

Курсова робота

з дисципліни


"Дослідження операцій "

на тему:

" Рішення задач лінійного програмування геометричним методом "


Виконала:

студентка III курсу

спеціальності "Інформатика з доп. спец. англійська мова "

Ністор А.Г. br/>

Перевірила:

викладач Панченко Т.А. br/>

р. Рибниця

2008

В 

ЗМІСТ


Введення. 3

I. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. 4

1.1 Лінійне програмування .. 4

1.2 Формулювання завдання .. 5

1.3 Основні поняття лінійної алгебри і опуклого аналізу, застосовувані в теорії математичного програмування .. 7

1.4 Математичні основи рішення задачі лінійного програмування графічним способом .. 9

1.4.1 Математичний апарат .. 9

1.4.2 Геометрична інтерпретація завдання лінійного програмування .. 11

1.4.3 Етапи рішення графічного методу задач лінійного програмування. 13

II. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ. 18

Задача № 1 .. 18

Задача № 2 .. 21

Задача № 3 .. 24

Задача № 4 .. 27

Задача № 5 .. 30

Висновок .. 33

Список літератури. 34


В  ВСТУП

Лінійне програмування - це наука про методи дослідження і

відшукання найбільших і найменших значень лінійної функції, на невідомі якої накладено лінійні обмеження. Таким чином, завдання лінійного програмування відносяться до задачах на умовний екстремум функції. Здавалося б, що для дослідження лінійної функції багатьох змінних на умовний екстремум досить застосувати добре розроблені методи математичного аналізу, однак неможливість їх використання можна досить просто проілюструвати. p> Для вирішення завдань лінійного програмування треба було створення спеціальних методів. У цьому курсової роботі буде розглянуто геометричний метод розв'язання задач лінійного програмування. Геометричний метод застосовується в основному при вирішенні завдань двовимірного простору і тільки деяких завдань тривимірного простору, так як досить важко побудувати багатогранник рішень, який утворюється в результаті перетину півпросторів. Задачу простору розмірності більше трьох зобразити графічно взагалі неможливо.

Таким чином, метою даної курсової роботи є: освоїти навички використання геометричного методу для розв'язання задач лінійного програмування. Для цього були поставлені наступні завдання:

1) Вивчити теоретичні відомості, необхідні для вирішення завдань лінійного програмування геометричним методом. p> 2) Розібрати алгоритм розв'язання ЗЛП геометричним методом.

3) Вирішити поставлені завдання, використовуючи ...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Графічний метод розв'язання задач лінійного програмування
  • Реферат на тему: Рішення задач лінійного програмування графічним методом
  • Реферат на тему: Застосування графічного методу і симплекс-методу для розв'язання задач ...
  • Реферат на тему: Розв'язання завдань лінійного програмування в середовіщі MATLAB
  • Реферат на тему: Рішення задач лінійного програмування симплекс методом