Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Підприємство як об'єкт господарювання. Основний капітал. Трудові ресурси. Прибуток і рентабельність виробництва

Реферат Підприємство як об'єкт господарювання. Основний капітал. Трудові ресурси. Прибуток і рентабельність виробництва

Тема 1. Підприємство як об'єкт господарювання


1.1 Підприємство як самостійний господарюючий суб'єкт, його завдання та функції, основні ознаки його функціонування


Під підприємством розуміється самостійний суб'єкт, який здійснює господарсько-комерційну діяльність, що має на праві власності, господарського відання або оперативного управління відокремлене майно, що відповідає їм за своїми зобов'язаннями і використовує його для отримання прибутку або інших цілей шляхом задоволення потреб і потреб ринку.

Для виробничого підприємства характерні такі ознаки.

Організаційна єдність. p align="justify"> Виробничо-технічна єдність. p align="justify"> Економічне єдність. p align="justify"> Наявність відокремленого майна. p align="justify"> Майнова відповідальність. p align="justify"> Оперативно-господарська та економічна самостійність. p align="justify"> Наявність ідентифікаційних ознак. p align="justify"> Таким чином, виробниче підприємство представляє собою професійно організований колектив людей з єдиним органом управління, об'єднаних процесом виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, необхідних для задоволення потреб ринку, який використовує для цього відокремлене майно на праві власності, господарського відання або оперативного управління, що функціонує під свою майнову відповідальність з метою отримання прибутку.

Найважливішими завданнями виробничого підприємства є:

забезпечення споживачів високоякісною продукцією, що задовольняє попит;

створення нормальних умов праці, забезпечення персоналу підприємства заробітною платою і можливістю професійного росту;

недопущення збоїв у роботі підприємства (зриву поставок, випуску бракованої продукції, різкого скорочення обсягів і зниження рентабельності виробництва);

охорона навколишнього середовища: повітряного і водного басейнів, землі;

створення робочих місць для населення, що живе в околицях підприємства.

До основних функцій виробничого підприємства належать:

ресурсна;

організаційна;

виробнича;

збутова;

фінансово-економічна;

підприємницька;

соціальна.

Крім того, на підприємстві лежать такі функції, як:

сплата податків, виконання обов'язкових платежів до бюджету та інші фінансові органи;

дотримання державних законів, державних стандартів і норм.

Діючі державні закони визначають компетентність і межі державного регулювання роботи підприємства. Ніякі підприємства не звільняються від державного контролю, який ведеться за: 1) доходами підприємства та сплатою ним податків, 2) санітарним станом виробництва, 3) призначенням та технічним рівнем продукції, 4) дотриманням стандартів і технічних умов виробництва; 5) правовим захистом найманого персоналу і деякими іншими сторонами діяльності підприємств.

Діяльність підприємства не повинна порушувати нормальних умов роботи інших підприємств та організацій, погіршувати умови життя громадян на прилеглій території. При цьому держава чи інший вищестоящий орган, як правило, не відповідають, за зобов'язаннями підприємства. Підприємство в такому разі не відповідає за зобов'язаннями держави та інших органів. p align="justify"> Державні органи влади та інші підприємства і організації не мають права втручатися в усі внутрішні господарські та адміністративні функції підприємств. Вони можуть виступати лише як органів контролю правомірності господарської діяльності підприємства, вносити свої пропозиції та вимагати виконання керівництвом підприємства чинного законодавства. br/>

1.2 Класифікація підприємств


Підприємства класифікуються за такими основними ознаками.

За мети діяльності підприємства бувають комерційні і некомерційні. Комерційні - це ті, які переслідують одержання прибутку як основної мети своєї діяльності; некомерційні - це підприємства, які мають одержання прибутку як пріоритетної мети і не розподіляють отриманий чистий прибуток між учасниками. p align="justify"> За характером діяльності підприємства розрізняють як виробничі, тобто зайняті випуском промислової, сільськогосподарської, будівельної продукції, і невиробничі. p align="justify"> Підприємства класифікуються за належністю до галузі економіки і розрізняються як підприємства промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспорту та зв'язку.

Розглянемо класифікацію промислових підприємств. ...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження прибутку торговельного підприємства. Резерви і шляхи підвищенн ...
  • Реферат на тему: Персонал підприємства, його класифікація і структура. Кадрова політика під ...
  • Реферат на тему: Ресурси підприємства і основні фінансові результати діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Оцінка інвестиційної привабливості підприємства з метою створення на його б ...
  • Реферат на тему: Управління показниками рентабельності виробничо-господарської діяльності пі ...