Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Механізми психологічного впливу

Реферат Механізми психологічного впливу

Введення


Сучасна людина живе в постійно розвивається і завжди кудись прагнучому світі. Все навколо піддається бурхливому розвитку: техніка, наука, природа, економіка, політика і, звичайно ж, люди. Змінюється їх поведінка, манера одягатися, моральні та матеріальні цінності, цілі та ідеали, потреби і мотиви, змінюється і стиль міжособистісного спілкування. Однак незмінним складовим процесу спілкування, було, є і буде вплив людей один на одного. У психології вплив визначається як процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини, її установок, цілей, оцінок, уявлень в процесі взаємодії з ним. Людина прагне вплинути на тих, з ким спілкується і сам піддається зовнішньому впливу. Звичайно, змінилося суспільство, змінилися і цілі і форми і навіть масштаби впливу - сьогодні психологічний вплив усюдисущо. Сучасні технології дозволяють одній людині, або невеликій групі людей впливати на свідомість, на психіку, на цінності та установки величезної кількості людей одночасно, не маючи прямого контакту і взаємодії з ними. p align="justify"> Психологічний вплив отримує визнання як займає особливе місце в системі психологічних знань і пошуку надійних засобів і методів управління психічними явищами. Від психологічного впливу вимагають не пояснень, а дій, що оптимізують ситуацію [4, 45]. p align="justify"> Кожна людина щодня (свідомо чи несвідомо) в тій чи іншій мірі впливає на оточуючих і сам є об'єктом багатостороннього впливу. Всю історію психологічної думки можна трактувати як історію пошуків відповіді на питання про сутність, природу, критеріях ефективності психологічного впливу, як розвиток поглядів і підходів до пояснення закономірностей і механізмів функціонування даного явища, а також об'єктивних і суб'єктивних умов і факторів, що визначають ефективність самого процесу. В якості ключових напрямів психологічного дослідження, які в історії психології намагалися брати на себе лідерство в розробці проблеми психологічного впливу, можна назвати: психологію пізнання людьми один одного, психологію особистості, психологію спілкування, психологію малих груп і колективів. p align="justify"> Висока теоретична і практична значущість проблеми психологічного впливу призвела до вивчення різних її аспектів (загальних і приватних) значним числом вітчизняних і зарубіжних дослідників [3, 98].

Мета даної роботи: розглянути механізми управління масовою свідомістю і поведінкою (переконання, зараження, наслідування та навіювання).

Для досягнення поставленої мети були висунуті наступні завдання:

. Розглянути механізми психологічного впливу, їх поняття та особливості.

2. Розглянути вплив механізмів психіки на масову свідомість і поведінку.


Глава 1. Механізми психологічного впливу, їх поняття та особл...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Переконання і навіювання як методи психологічного впливу (впливу) керівника ...
  • Реферат на тему: Масова свідомість як об'єкт психологічного впливу
  • Реферат на тему: Розвиток посттравматичного стресового розладу як результат впливу психологі ...
  • Реферат на тему: Сутність пресуппозиции як засобу психологічного впливу
  • Реферат на тему: Діалог як форма психологічного впливу