Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Компетентнісний підхід у вищій освіті - спеціальність психолог освіти

Реферат Компетентнісний підхід у вищій освіті - спеціальність психолог освітиКурсова робота

Компетентнісний підхід у вищій освіті - спеціальність психолог освіти


Зміст


Введення

Основна частина

. Компетенція ОК-5

. Компетенція ОПК-3

. КомпетенціяОПК-12

. Компетенція ВКПП-9

. Компетенція ПКСПП-7

. Компетенція ПКД-2

. Компетенція ПКНВ-5

Висновок

Список літератури


Введення


У сучасних умовах затребувана не модель вузькопрофесійного підготовки випускника вузу, орієнтована на конкретні об'єкти і предмети праці, а модель інтегрального типу. У ній цілі, зміст і результати навчання формулюються в комплексному вигляді з урахуванням змін у професійній діяльності і спрямовані на формування у випускника широкої соціально-професійної компетентності. p align="justify"> Поняття В«компетенціяВ» і В«компетентністьВ» є основними одиницями оновлення змісту освіти. Компетенції являють собою поєднання характеристик, що відносяться до знання і його застосування, до мотивів, цінностей, навичкам, досвіду діяльності. Згідно позиції Фролова Ю.В. і Махотіна Д.А. В«КомпетенціяВ» визначається як предметна область, в якій індивід добре обізнаний і виявляє готовність до виконання діяльності. На відміну від терміна В«компетенціяВ», В«компетентністьВ» - це сформована здатність випускника діяти в різних сферах життєдіяльності і на професійному терені. Виходить, що ці поняття значно ширше понять В«знаньВ», В«уміньВ», В«навичокВ», тому що включають спрямованість особистості (мотивацію, ціннісні орієнтації) та її здатність проявляти проникливість, гнучкість мислення, самостійність, цілеспрямованість, вольові якості.

Об'єкт курсової роботи - Федеральний державний освітній стандарт вищої професійної освіти за напрямом підготовки 050400 В«Психолого-педагогічна освітаВ» кваліфікація В«бакалаврВ».

Предмет - конкретні компетенції стандарту.

Мета даної курсової роботи - аналіз компетенцій освітнього стандарту за напрямом В«Психолого-педагогічна освітаВ» кваліфікація В«бакалаврВ».

Завдання:

. Дати характеристику кожної аналізованої компетенції. p align="justify">. Описати значимість кожної компетенції при отриманні освіти за профілем В«Психолог освітиВ». p align="justify">. Згідно з планом підготовки бакалаврів, розглянути, на яких навчальних дисциплінах може бути сформована кожна компетенція, скільки всього годин присвячено вивченню даної дисципліни. p align="justify">. Розкрити структуру кожної розглянутої компетенції. p align="justify">. О...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив інноваційної діяльності на підвищення професійної компетенції педагог ...
  • Реферат на тему: Компетенції психологів освіти згідно ФГОС ВПО третього покоління
  • Реферат на тему: Державний освітній стандарт початкової професійної освіти. Навчальний план ...
  • Реферат на тему: Органи місцевого самоврядування: поняття, види, компетенція, нормативні осн ...
  • Реферат на тему: Цілі, зміст та особливості підготовки педагогів в галузі інформатизації осв ...