Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Економіко-історичні концепції генезису і розвитку людського капіталу

Реферат Економіко-історичні концепції генезису і розвитку людського капіталу

Економіко-історичні концепції генезису і розвитку людського капіталу

інвестиція людський капітал продуктивні сили

Концепція В«людського капіталуВ» в її сучасному вигляді стала закономірним результатом генезису світової економічної та соціологічної-філософської думки. З тих пір, як людство стало усвідомлювати свою творчу продуктивну роль, своє значення з перетворення навколишнього світу, а виробництво життєвих умов і матеріальних благ виділилося в самостійну сферу під назвою В«економікаВ», багато уми намагалися пізнати таємницю творчої сили людини, виявити її найбільш характерні якості і властивості, оцінити, виміряти їх кількісні параметри.

Ці спроби, спочатку поодинокі і малоуспішні, поступово ставали системними і цілеспрямованими. На кожному етапі історичного розвитку формувалися різні підходи, концепції, які відображали систему наукових поглядів, характерних саме для того періоду часу, коли жив той чи інший вчений, панувала певна наукова школа.

Концепція людського капіталу бере свій початок з XVII-XIX ст. Дана проблема знайшла відображення в роботах видних економістів минулого, таких як В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Мілль, Л. Вальрас, Дж. Б. Кларк, Ф. Ліст, Г.Д. Маклеод, А. Маршалл, Дж. Мак-Кулоха, Й. Тюнен, І. Фішер, У. Фарр, Т. Уітштейн, Дж. С. Уолш та ін Вона досить детально досліджена в фундаментальній роботі В.С. Гойл В«Сучасні буржуазні теорії відтворення робочої сили В», а також у роботах російський учених: А.І. Добриніна, С.А. Дятлова, В.А. Коннова, С.А. Курганського В«Продуктивні сили людини: структура та форми прояву В», С.А. Дятлова В«Основи теорії людського капіталуВ», Р.І. Капелюшнікова В«Сучасні буржуазні концепції формування робочої силиВ», А.І. Добриніна, С.А. Дятлова, Є.Д. Циренова В«Людський капітал у транзитивній економіці (формування, оцінка, ефективність використання) В».

Дослідники встановили, що ще в античному світі людей класифікували за їхніми здібностями до різних видів праці. Існувало поділ поглядів щодо рабів. Аристотель стверджував, що творчі властивості людини - це результат певних умов її життя, виховання і навчання. В епоху феодалізму доходи поміщиків залежали від кількості і якості кріпаків, стану їх здоров'я, кваліфікаційної підготовки, організації їх праці та його стимулювання.

Період становлення і розвитку ринкових відносин приніс свої особливості в оцінці здібностей до праці, якісних параметрів особистого фактора виробництва. Вперше науковий аналіз людини як носія комплексу продуктивних здібностей, ефективності їх формування та використання, кількісне вираження вкладень у людину і спроба обчислити їх віддачу робиться представниками класичної політичної економії. Так, вже Вільям Петті писав, що В«велич і слава государя покояться на чисельності, майстерності і працьовитості його народу В»[4, С. 79]. Приріст населення В. Петті вважав приростом багатства країни [4, С. 81]. p> В. Петті першим серед ек...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Концепція людського Капіталу. Модель індівідуальної віддачі від інвестіцій ...
  • Реферат на тему: Еволюція розвитку людського потенціалу та концепція потреб людини
  • Реферат на тему: Формування людського капіталу в національній економіці
  • Реферат на тему: Особливості теорії людського капіталу
  • Реферат на тему: Рух людського Капіталу. Основи інтерналізації прайси праці и закономірност ...