Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розрахунок балки на вигин

Реферат Розрахунок балки на вигин

Введення


Інформатика виходить за межі вузької технічної дисципліни, що відноситься до засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Інформатика в XXI столітті стає природною наукою, що займає положення між іншими природними, технічними та суспільними науками. Її предмет складають інформаційні процеси, які в природі, суспільстві і технічних системах. Її методи у своїй більшості засновані на взаємодії програмних і апаратних засобів обчислювальної техніки з іншими технічними системами, з людиною і суспільством. Її мета - наукове обгрунтування ефективних прийомів створення, розподілу і споживання всіх трьох типів інформаційних ресурсів та методологічне забезпечення розробки нових інформаційних систем. p align="justify"> Науково-технічні досягнення XX в. показали можливість автоматизації робіт з даними за рахунок використання пристроїв не механічного, а електронного типу. Сукупність пристроїв, призначених для автоматичної або автоматизованої обробки даних, називають обчислювальною технікою. Конкретний набір взаємодіючих між собою пристроїв і програм, призначений для обслуговування одного робочого ділянки, називають обчислювальною системою. Центральним пристроєм більшості обчислювальних систем є комп'ютер. У сучасному розумінні комп'ютер - це універсальний електронний прилад, призначений для автоматизації створення, зберігання, обробки, транспортування та відтворення даних. p align="justify"> Мета нашої курсової роботи навчитися створювати на прикладі запропонованого завдання математичну модель, і її подальше вирішення в пакеті MathCAD.


1. Математичне моделювання технічних об'єктів


.1 Поняття математичної моделі, їх класифікація та властивості


Математичне моделювання грунтується на тому факті, що різні досліджувані явища можуть мати однакове математичний опис. Добре відомим прикладом служить опис одними і тими ж рівняннями електричного коливального контуру і пружинного маятника. Математична модель концентрує в собі записану у формі метаматематичних співвідношень сукупність наших знань, уявлень і гіпотез про відповідний об'єкт або явище. Оскільки знання ці ніколи не бувають абсолютними, а в гіпотезах іноді навмисно не враховують деякі ефекти, модель лише наближено описує поведінку реальної системи. p align="justify"> Моделювання - процес заміщення об'єкта дослідження деякої його моделлю і проведення досліджень на моделі з метою отримання необхідної інформації про об'єкт. Модель - це фізичний або абстрактний образ модельованого об'єкта, зручний для проведення досліджень і дозволяє адекватно відображати цікавлять дослідника фізичні властивості і характеристики об'єкта. Зручність проведення досліджень може визначаться різними факторами: легкістю і доступністю отримання інформації, скороченням термінів і зменшенням матеріальн...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Математичне моделювання і розрахунок систем управління технічними об'єк ...
  • Реферат на тему: Принципи моделювання. Створення інформаційних моделей. Перехід від реальн ...
  • Реферат на тему: Класифікація запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера. Поняття інформа ...
  • Реферат на тему: Використання інформаційних технологій та систем в освітньому закладі на при ...
  • Реферат на тему: Використання моделей життєвого циклу інформаційної системи. Каскадна модел ...