Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту в рамках промислового підприємства

Реферат Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту в рамках промислового підприємства


аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту в рамках промислового підприємства


Зміст


ВСТУП

1.Інвестіціонний проект. Інвестиційна середовище проекту

.1 Загальноекономічний аналіз інвестиційного середовища

.2 Галузевий аналіз інвестиційного середовища

.3 Мікроекономічний (локальний) аналіз інвестиційного середовища

Аналіз ефективності реалізації інвестиційного проекту на підприємстві

2.1Расчет комерційної ефективності реалізації інвестиційного проекту на підприємстві

3Проведеніе аналізу чутливості та визначення В«критичних точокВ» для виявлення найбільш небезпечних факторів при реалізації проекту

3.1Аналіз чутливості чистого приведеного доходу до зміни попиту на продукцію

3.2Аналіз чутливості чистого приведеного доходу до зміни витрат на матеріали

.3 Аналіз чутливості чистого приведеного доходу до зміни витрат на оплату праці

.4 Аналіз чутливості чистого приведеного доходу до змін постійних витрат

.5 Аналіз чутливості чистого приведеного доходу до зміни ціни

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Введення

інвестиційний проект фінансовий

Сучасна ситуація в економіці України потребує вирішення таких взаємопов'язаних проблем, як вихід з кризи і перехід до ринкових форм і методів господарювання. Вирішення цих проблем пов'язано із залученням і використанням значних інвестицій. Відповідно до Закону України від 18.09.91 р. В«Про інвестиційну діяльністьВ» № 1560 - XII інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

- грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

рухоме і нерухоме майно (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності);

майнові права інтелектуальної власності;

сукупність технічних, технологічних, комерційних, інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для організації виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

інші цінності. p align="justify"> З урахуванням багатоплановості, широти джерел фінансування (у тому числі іноземних) всіляких проектів і програм виникає необхідність у вивченні світового досвіду розробки та впровадження проектів. У зв'яз...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи оцінки критичних точок в аналізі чутливості інвестиційного проекту
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності інвестиційного проекту підприємства ЗАТ &Терское&
  • Реферат на тему: Оцінка і аналіз комерційної ефективності інвестиційного будівельного проект ...
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності інвестиційного проекту
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності ІНВЕСТИЦІЙНОГО проекту