Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Авторські неологізми-іменники в текстах молодих поетів

Реферат Авторські неологізми-іменники в текстах молодих поетів

Зміст


Введення

Глава 1. Індивідуально-авторські неологізми. Теоретичні основи дослідження

1.1 Неологізм та авторський неологізм. Критерії визначення

1.2 Способи освіти авторських неологізмів. Огляд літератури

Глава 2. Словотвірна характеристика авторських неологізмів-іменників

Висновок

Література

Джерела

В 

Введення

Дана робота присвячена дослідженню індивідуально-авторських неологізмів-іменників у текстах молодих сучасних поетів. Авторські неологізми представляють цікавий матеріал у словотвірному і семантичному планах.

Предметом дослідження даної роботи є способи утворення індивідуально-авторських неологізмів у текстах сучасних поетів, а також особливості їх функціонування.

Актуальність теми дослідження пояснюється можливістю виявлення особливостей поведінки новоутворень на словообразовательном рівні мови за останнє десятиліття.

Основною метою роботи є словотвірний аналіз індивідуально - авторських неологізмів. Даючи словообразовательную характеристику нових слів, неможливо не дати та семантико-стилістичний аналіз. Кожен випадок супроводжується коментарями щодо функціонування нової лексичної одиниці в конкретному тексті. Відповідно до даної мети були поставлені наступні завдання:

1) провести аналіз наукових робіт, присвячених вивченню даної теми, вибрати одну із запропонованих у даних роботах класифікацію способів утворення неологізмів і справити словотвірний аналіз фактичного матеріалу;

2) дати словообразовательную характеристику індивідуально - авторських неологізмів - іменників, враховуючи словотворчі зв'язку між виробляє і похідної основами, а також внетіпние способи утворення;

3) визначити нові тенденції у створенні індивідуально-авторських неологізмів, пов'язані з переосмисленням іншомовної лексики в сучасній російській мові.

4) виявити структурні та семантичні порушення при створенні окказіональних слів, а також дати семантико-стилістичну характеристику окказионализмов, пояснити їх функціонування в конкретному тексті, що є єдиною умовою визначення мети автора при створенні даного окказіоналізма.

Матеріал дослідження. Основою для виконання даної роботи послужив матеріал, зібраний з творів молодих сучасних поетів: Л. Іванова, М. Авіс, Р. Харіса, М. Аввакумова, Л. Сергєєвої, О. Смирнова, М. Вавжкевіча, С. Макарова, С. Янишева, А.Евілі, Є. Умаковой, М. Бородицька, чий творчий шлях починається в 90-і роки 20 століття. Вибір цих авторів не випадковий. У їх поетичного мовлення зустрічаються цікаві, незвичайні по своїй будові індивідуально - Авторські неологізми. У творах цих поетів найбільш точно відображена сучасна дійсність, зміни, що відбуваються в ній, сприяють появі нових слів. Нами було досліджено 45 авторських неологізмів. Результати дослідження дають можливість виявити й описати найбільш продуктивні способи утворення індивідуально-авторських неологізмів.

Основні методи дослідження. У даній роботі використані описовий та порівняльний методи. Основним методом дослідження є описовий, передбачає аналіз мовних фактів, їх класифікацію, типологічну узагальнення. Застосування порівняльного методу дослідження фактичного мовного матеріалу пояснюється залученням для аналізу ілюстративного матеріалу різних поетів.

Метод зіставлення був використаний при словообразовательном аналізі індивідуально-авторських неологізмів і зіставленні їх способів освіти.

Структура роботи. Дана робота складається з вступу, двох розділів, друга глава забезпечена короткими висновками, висновків, списку літератури.

У першому розділі - В«Індивідуально - Авторські неологізми. Теоретичні основи дослідження В»- представлений огляд лінгвістичної літератури, наведено критерії визначення авторських неологізмів і класифікація, представлена ​​Е.А.Земской.

У другому розділі - В«Словотворчий аналіз індивідуально-авторських неологізмів-іменників В»- дана словотворча характеристика індивідуально - авторських неологізмів-іменників. Наведено семантико-словотворча характеристика похідних основ, описані випадки освіти окказіональних слів за допомогою іншомовних вкраплень.

Друга глава супроводжується висновками. Підсумок виконаної роботи міститься у Висновку. br/>

Глава 1. Індивідуально-авторські неологізми. Теоретичні основи дослідження

Вивчення індивідуально-авторських неологізмів актуально в сучасній лінгвістиці. Їх словотворчі, семантичні особливості, стилістичне функціонування представляють інтерес для дослідників мови.


1.1 Неологізм і авторський неологізм. Критерії визначення

Незважаючи на численні в даний час роботи, присвячені проблемам освіти нових слів у мові, серед учених немає єдиного розуміння сутності нового слова.

Неологізми - В«Нові одиниці лексичної системи мови, які виникли в силу сус...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження індивідуально-авторських новотворів у поезії Івана Драча
  • Реферат на тему: Неологізми як загальна тенденція до збагачення мови. Способи утворення нео ...
  • Реферат на тему: Аналіз авторських неологізмів на прікладі &Поттеріані& Дж.К. Роулинг (укра ...
  • Реферат на тему: Словотворчі моделі неологізмів в сучасній англійській мові
  • Реферат на тему: Способи и засоби творення неологізмів на Позначення зрозуміти, что відображ ...