Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розвиток нафтової і газової промисловості у світлі законів розвитку систем

Реферат Розвиток нафтової і газової промисловості у світлі законів розвитку систем





Міністерство з науки і освіти Російської Федерації

Державна освітня установа вищої професійної освіти

В«Південно-Уральський державний університетВ»

Факультет В«Економіка і підприємництвоВ»

Кафедра В«Фінансового менеджментуВ»








РЕФЕРАТ

Розвиток нафтової і газової промисловості у світлі законів розвитку систем






Виконав:

Студент групи ЕіП-275

В.Г. Шумакова





Челябінськ 2011


Зміст


Введення

Дія законів розвитку систем

Висновок



Введення


Всі існуючі системи в незалежності від їх виду розвиваються і функціонують за певними об'єктивними законами. Ці закони визначають розвиток системи. p align="justify"> Закон S-образного розвитку. Даний закон говорить про те, що будь-яка система у своєму розвитку проходить 3 етапи: впровадження (зародження), швидке зростання, стабілізація (вичерпання). На даному законі будується теорія життєвого циклу системи, яка в свою чергу є базою для розробки стратегії майбутнього розвитку. p align="justify"> Закон підвищення ідеальності систем. Кожна система розвитку прагне до підвищення своєї ідеальності. Виходячи зі змісту даного закону, можливі 2 шляхи: повне використання ресурсів; розширення корисних функцій. p align="justify"> Закон повноти частин системи. Необхідною умовою принциповою життєвою здатності системи є наявність і мінімальна працездатність її складових частин. p align="justify"> Закон витіснення людини з системи. У процесі розвитку системи відбувається поетапне витіснення з неї людину тобто вона поступово бере на себе функції, що раніше виконувалися людиною наближаючись тим самим до повної системі. p align="justify"> Закон підвищення динамічності і керованості систем. Жорсткі системи для підвищення їх ефективності повинні стає динамічними, тобто переходити до гнучкішої швидкоплинні структурі і режиму роботи підлаштовуватися під зміну зовнішнього середовища. p align="justify"> Закон переведення системи на мікро-рівень. Розвиток системи йде спочатку на макро, а потім на мікро та нано рівні

Закон узгодження систем. У процесі розвитку систем відбувається узгодження або цілеспрямоване неузгодженість її елементів або елементів певного середовища з метою підвищення їх ідеальності. p align="justify"> Закон нерівномірного розвитку. Розвиток частин і характеристик системи відбувається нерівномірно. Чим складніше система тим нерівномірний розвиток. p align="justify"> Закон розгортання згортання систем. Підвищення ідеальності систем здійснюються шляхом розгортання збільшення кі...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Шляхи розвитку платіжної системи в Республіці Білорусь. Оцінка конкурентни ...
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз виборчих систем країн Європи. Закон Дюверже
  • Реферат на тему: Кутове прискорення Закон Авогадро. Закон збереження енергії
  • Реферат на тему: Типи систем та місце среди них мовної системи. Класифікація систем В.М. С ...
  • Реферат на тему: Напрями розвитку інформаційних систем і систем документообігу в сучасних ор ...